ЄС-11

Цифрова комутаційна система

Науково-виробничий центр
"Автоматизовані мікропроцесорні системи"
ЄДРПОУ: 13807402 тел: +380-32-237-21-36

Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


extrasoft:stanmanager:index

StanManager

Програма призначена для зберігання та здійснення компіляції файлів певної станції. StanManager запускається з командного рядка в наступному форматі:

          StanManager.exe файл_бази_даних.dbf

Якщо потрібно створити новий файл бази даних, то в командному рядку потрібно вказати StanManager.exe і новий файл ( обов'язково вказати розширення .dbf).

Примітка: Файл бази даних повинен бути попередньо створений тільки програмою StanManager.

Загальний вигляд вікна програми:

Структура файлу ініціалізації

Файл ініціалізації StanManager.ini призначений для додаткового керування деякими елементами інтерфейсу програми StanManager. Структура файлу представлена наступними ключовими секціями:

 • [Editor]
 • [Agent]
 • [GENERAL_OPTION]
 • [Button_n]

1) В секції [Editor] вказується повний шлях для програми текстового редактору. Цей редактор використовується для відкриття файлів станції у таблиці (*.inc, натисканням правої кнопки миші по відповідній комірці, або клавіша F4) або у вікні перегляду відкомпільованої інформації (подвійний клік лівою кнопкою мишки по повідомленні з помилкою). Формат запису:

        [Editor]
            Path   = шлях_до_програми_Editor %FILE_NAME%
            PathError = шлях_до_програми_Editor %FILE_NAME% [-goto:%LINE_NUMBER%]

де FILE_NAME - зарезервоване слово-ключ для передачі в командний рядок назви файлу;
LINE_NUMBER - зарезервоване слово-ключ для передачі номеру стрічки файлу, що буде відкритий.

Path - для відкриття файлів станції у талиці; PathError - для відкриття файлів з помилками у вікні перегляду відкомпільованої інформації;

Параметр, що знаходиться в квадратних дужках необов'язковий.

2) В секції [Agent] вказується повний шлях для програми Agent.exe. У програмі цей шлях використовується для відкриття діалогу копіювання .MAP файлу в поточний каталог. Формат запису:

        [Agent]
            Path = шлях_до_програми_Agent

3) В секції [GENERAL_OPTION] зберігаються параметри по інтерфейсу програми. Тут обов'язково потрібно вказати ключ ButtonMaxCnt, який задає максимальну кількість секцій [Button]. Це динамічне створення кнопок ToolBar для виконання заданих процесів (див. нижче [Button_n]).

4) В секції [Button_n] (де n - номер кнопки: 1, 2, 3, … і т.д., але не більше ButtonMaxCnt) задається конфігурація кнопки, яка повинна містити наступні ключові поля:

 • Icon - вказується шлях до файлу з іконкою, яка буде на створеній кнопці;
 • ExecuteConsole - шлях для консольного процесу з параметрами (процес компіляції);
 • ExecuteWin32 - шлях для зовнішнього процесу з параметрами (типу ProgStan, NetDump і т.д.);
 • ShortCut - вказується “гаряча” клавіша для кнопки;
 • Hint - стрічка підказки;

Примітка: Ключові поля ExecuteConsole та ExecuteWin32 не можна використовувати одночасно в одній секції.

Приклад:

[Button_1]

  Icon      = .\Graph03.ICO
  ExecuteConsole = "%~pCORE_NAME%comp98.bat %~pSTAN_NAME% %~nSTAN_NAME% %~pCORE_NAME% %~nCORE_NAME%"
  ShortCut    = F5
  Hint      = Компiляцiя Win 98(F5)

[Button_2]

  Icon      = .\Graph03.ICO
  ExecuteConsole = ""%~pCORE_NAME%Compile~.bat" "%STAN_NAME%" "%CORE_NAME%""
  ShortCut    = Shift+F5
  Hint      = Компiляцiя Win 2000/XP(Shift-F5)

[Button_3]

 icon     = D:\ProgStan\ProgStan.exe
 ExecuteWin32 = D:\ProgStan\ProgStan.exe /b"%STATION%.bin" %AutoStart% %param1% %param2% %param3%
 ShortCut   = Ctrl+F2
 Hint     = ProgStan (Ctrl+F2)

Передача параметрів командного рядка зовнішнім програмам

1. Тільки для секцій [Button_n]

За файлом ініціалізації закріплені наступні ключові параметри для командного рядка (відповідно до значень полів таблиці відображення даних програми StanManager.exe):

 • LN - файл опису ліній (…-ln.inc)
 • LK - файл комутації (…-lk.inc)
 • NR - файл нумерації (…-nr.inc)
 • PL - файл опису плат (…-pl.inc)
 • STATION - назва станції
 • STAN_NAME - назва станції (1-х 5 символів)
 • KRN - файл *.krn
 • PSP - файл *.psp
 • CORE_NAME - назва ядра
 • BIN_FILE - *.bin файл станції
 • MAP_FILE - *.map файл станції

Додаткові ключові команди:

 • ~d - виділити назву диска з наступної команди
 • ~p - виділити шлях файлу з наступної команди
 • ~n - виділити назву файлу з наступної команди
 • ~e - виділити розширення файлу з наступної команди

В командному рядку параметри виділяються символами блоку - %параметр% (див. Приклад вище)

Застосування поля INFORMATION для передачі параметрів

Через це поле можна передавати значення параметрів командного рядка для зовнішніх програм (ProgStan, Agent ,…) Формат запису параметів:

        %назва_параметру% = значення

Наприклад:

Запишемо на поточному записі поля INFORMATION такий параметр
%AutoStart% = /go
Тоді в певній секції [Button_n] вказуємо значення:

         ExecuteWin32 = D:\ProgStan\ProgStan.exe %AutoStart% 

В результаті цієї операції програма ProgStan прийме командний параметр /go.

Опис інтерфейсу

Для представлення інформації про наявність файлів у таблиці використовуються такі іконки зображень:

- файл присутній;

- файл відсутній;

- файл потрібно обновити (здійснити компіляцію);

Таблиця відображення файлів станції містить такі ключові поля:

1) Поля LK, LN, NR, PL - вказують на наявність файлів станції (з розширенням .inc) відповідно.

2) Поле STAN_NAME - вказує назву станції (1-х 5 символів). Щоб вибрати станцію, потрібно клікнути по кнопці з правого боку і вибрати будь-який файл станції (з розширенням .inc).

3) Поля KRN, PSP - вказують наявність файлів ядра (з розширенням .krn, .psp) відповідно.

4) Поле CORE_NAME - вказує назву ядра (1-х 8 символів). Щоб вибрати файл ядра, потрібно клікнути по кнопці з правого боку і вибрати відповідний файл ядра (з розширенням .psp).

5) Поля BIN_FILE, MAP_FILE - вказують на наявність файлів .bin та .map в поточному каталозі станції.

6) Поле INFORMATION містить додаткову інформацію для запуску зовнішніх програм (ProgStan, ProgTabl,…) з командного рядка (див. /? з командного рядка цих програм). Фактично це поле є командним рядком, яке буде виконано при виклику цих програм із StanManager (клікнути по відповідній кнопці в панелі ToolBar).

Редагування файлів станції
Для відкриття файлів станції з розширенням .inc потрібно клікнути правою кнопкою мишки по відповідним коміркам (або клавіша F4 у фокусі комірки). Якщо файл не відкривається, перевірте шлях до текстового редактора у секції [Editor] файлу StanManager.ini.

Компіляція файлів станції
Для здійснення компіляції файлів станції потрібно вибрати певний запис і натиснути кнопку 'Трансляція' на панелі ToolBar (цю кнопку потрібно створити з файлу ініціалізації). Результат компіляції нижче у вікні перегляду. Програма StanManager також дозволяє додавати/удаляти запис. Для виділення кілька записів працює MultiSelect (Ctrl+ліва_кнопка_мишки, Shift+(кнопка_вверх, кнопка_вниз), INSERT ) або Ctrl+A - виділити всі записи у таблиці.

Обробка помилок після процесу компіляції
Якщо після процесу компіляції нижче у вікні виводу появиться інформація про помилки у певному файлі станції, то при подвійному кліку лівої кнопки миші по повідомленні з помилкою відкривається цей файл (курсор може переміститися на номер стрічки, де виявлена помилка, якщо це дозволяє сам редактор: див. опис секції [Editor] ).

Копіювання MAP файлу
Для копіювання *.map файлу в каталог програми Agent потрібно клікнути правою кнопкою мишки на відповідній комірці колонки MAP_FILE (якщо такий файл вже існує), після чого появиться діалог, в якому клікнути OK.

Система пошуку/фільтрації даних таблиці
Програма передбачає здійснення пошуку по назві станції чи ядра. Для цього у фокусі таблиці просто набирається стрічка пошуку, після чого появляється діалог (клавіша F3 - пошук наступної стрічки, якщо така існує; ENTER - перехід на поточний запис у таблиці з відключенням фільтру).

Фільтр дозволяє здійснювати фільтрацію таблиці даних по назві станції або ядра. Якщо діалог пошуку відкритий, то не можна додавати або видаляти дані таблиці.

extrasoft/stanmanager/index.txt · В останнє змінено: 2015/04/17 15:25 (зовнішнє редагування)