ЄС-11

Цифрова комутаційна система

Науково-виробничий центр
"Автоматизовані мікропроцесорні системи"
ЄДРПОУ: 13807402 тел: +380-32-237-21-36

Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


extrasoft:makestanpasp:index

Функції програми MakeStanPasp та робота з нею

Програма MakeStanPasp стоїть в самому кінці технологічного ланцюжка створення внутрішнього програмного забезпечення (таблиці станції) процесорів комутатора та БАДів станцій ЄС-11. Програма бере двійкові файли таблиць станції, які створені програмами MASM та LINK, зшиває їх з двійковими файлами ядра станції та створює двійкові файли образів пам'яті, які записуються безпосередньо в мікросхеми пам'яті процесорів станції за допомогою програматора.

Вхідні файли

На вхід програми MakeStanPasp подаються файли трьох типів: файл ліцензії, ядро станції з описом та двійкові файли таблиць станції. Файл ліцензії повинен містити рядок з назвою станції та рядок з описом проекту, деталі в Описі проекту.

Ядро станції міститься у двох файлах: у двійковому файлі кодів з назвою типу XxxYyyyy.Krn та символьному файлі опису з назвою типу XxxYyyyy.Psp, де:

 • Xxx - три-символьна назва ядра - далі використовується як постфикс назви двійкових файлів станції;
 • Yyyyy - п'яти-символьна назва типу процесора для якого створене це ядро;
 • Krn - обов'язкове розширення назви файлу кодів ядра;
 • Psp - обов'язкове розширення назви файлу опису ядра;

Файл опису XxxYyyyy.Psp використовується і при створені двійкових файлів таблиць станції.

Приклади назв файлів кодів та опису ядер:

 • AbnCikm6.Krn та AbnCikm6.Psp
 • ApyCikm6.Krn та ApyCikm6.Psp
 • I02Cikm6.Krn та I02Cikm6.Psp
 • QlmPc76q.Krn та QlmPc76q.Psp
 • HmxHt85f.Krn та HmxHt85f.Psp
 • QpaPu78k.Krn та QpaPu78k.Psp

Таблиця станції (створена програмами MASM та LINK) міститься в трьох файлах: двійковому файлі пустої таблиці з назвою типу Zzzzz.PTO, двійковому файлі робочої таблиці з назвою типу Zzzzz.STN, та символьному файлі мапи станції з назвою типу Zzzzz.MAP, де:

 • Zzzzz - п'яти-символьна назва станції (секції або БАДу) для якої створена ця таблиця;
 • PTO - обов'язкове розширення назви файлу пустої таблиці;
 • STN - обов'язкове розширення назви файлу робочої таблиці;
 • MAP - обов'язкове розширення назви файлу мапи таблиці;

Наприклад, для станції 541kC назви файлів будуть: 541kC.PTO, 541kC.STN, 541kC.MAP.

Вихідні файли

Програма MakeStanPasp створює чотири файли станції: ядра з пустою таблицею - двійковий ZzzzzXxx.Emp; ядра з робочою таблицею - двійковий ZzzzzXxx.Bin; робочої таблиці окремо - двійковий ZzzzzXxx.Tbl; та символьний файл мапи станції - ZzzzzXxx.Map; де:

 • Zzzzz - п'яти-символьна назва станції (секції або БАДу) для якої створена ця таблиця;
 • Xxx - три-символьна назва ядра - постфікс назви;
 • Emp - обов'язкове розширення назви файлу ядра з пустою таблицею;
 • Bin - обов'язкове розширення назви файлу ядра з робочою таблицею;
 • Tbl - обов'язкове розширення назви файлу робочої таблиці окремо;
 • Map - обов'язкове розширення назви файлу мапи таблиці;

Наприклад, для станції LetoE з процесором Pc76q буде створено такі файли: LetoEQlm.Emp, LetoEQlm.Bin, LetoEQlm.Tbl та LetoEQlm.Map. Двійкові файли *.Emp, *.Bin та *.Tbl подаються на вхід програми програматора, яка записує ці файли безпосередньо в мікросхеми пам'яті процесорів станції. Символьний файл *.Map використовується деякими програмами (Agent та інші) під час взаємодії зі станцією для побудови її коректної моделі.

Під час створення двійкових файлів з файлів ядер та таблиць:

 • перевіряється включення станції в ліцензію проекту;
 • в таблицю станції та мапу з ліцензії включається інформація про проект;
 • перевіряється відповідність ядра (*.Krn) та таблиці станції (*.STN) одне одному - їх залежність від того самого файлу *.Psp;
 • проводиться взаємне налаштування вказівників ядра та таблиці під час остаточного зв'язування;

Під час створення файлу ZzzzzXxx.Tbl він порівнюється з попередньо утвореним файлом ZzzzzXxx.Tbl та у випадку їх ідентичності (точніше, відмінностей тільки в даті створення) він не створюється. В такому випадку програма видає спеціальне повідомлення - такий файл не несе жодних змін та його не варто записувати в станцію.

Командний рядок

Програма MakeStanPasp.exe - це класична консольна програма з запуском та передачею параметрів через командний рядок виду:

 MakeStanPasp <WichKrn> <WichBin> <WhereDo>
 • <WichKrn> - каталог розміщення та назва ядра станції - без розширення;
 • <WichBin> - каталог розміщення та назва таблиці станції - без розширення;
 • <WhereDo> - каталог куди створити вихідні файли;

Приклад командного рядку:

 MakeStanPasp.exe C:\ES-11_Kern\QghPe79h "C:\ZetaHuge Komutator\ZetaA" "C:\ZetaHuge Komutator\" 

Повідомлення програми

Програма видає свої повідомлення на термінал кирилицею в кодуванні Dos866. У випадку успішного завершення зі створенням усіх чотирьох файлів на термінал буде видано:

 Зв'язка ядра та таблиці для створення файлу станції
       Meta-TH0+ - MakeStan V+12.2[12:00 11.01.11] Use Dos866
       Параметри: MakeStan <ядро> <таблиця> <куди>

+ + + Файл паспорта C:\ES-11_Kern\QghPe79h.Psp відкрито 
+ + + Файл  ядра  C:\ES-11_Kern\QghPe79h.Krn відкрито 
+ + + Проект Zeta:: 12-04-0:: 380-32-71-xxxxx:: 49.833148,24.0098:: AMC-Львів, Львівська обл.
+ + +     zPC: 12-04-0[00С10h]; zNmr: 380-32-71-xxxxx[3803271]; GeoLat: 0046DFB2h; GeoLng: 0008896Ch;
+ + + Файл даних таблиць C:\ZetaHuge Komutator\ZetaA.PTO  відкрито 
+ + + Файл даних таблиць C:\ZetaHuge Komutator\ZetaAQgh.Emp створено
+ + + Файл даних таблиць C:\ZetaHuge Komutator\ZetaA.STN  відкрито 
+ + + Файл даних таблиць C:\ZetaHuge Komutator\ZetaAQgh.Bin створено
+++++ Файл даних таблиць C:\ZetaHuge Komutator\ZetaAQgh.Tbl   ВЖЕ ІСНУЄ !!!
+ + + Файл даних таблиць C:\ZetaHuge Komutator\ZetaAQgh.Tbl оновлено
+ + + Файл карти таблиць C:\ZetaHuge Komutator\ZetaA.map  створено 
+ + + Файл карти таблиць C:\ZetaHuge Komutator\ZetaAQgh.Map оновлено

У випадку успішного завершення зі створенням тільки двох (*.Emp та *.Bin) файлів на термінал буде видано:

 Зв'язка ядра та таблиці для створення файлу станції
       Meta-TH0+ - MakeStan V+12.2[12:00 11.01.11] Use Dos866
       Параметри: MakeStan <ядро> <таблиця> <куди>

+ + + Файл паспорта C:\ES-11_Kern\QghPe79h.Psp відкрито 
+ + + Файл  ядра  C:\ES-11_Kern\QghPe79h.Krn відкрито 
+ + + Проект Zeta:: 12-04-0:: 380-32-71-xxxxx:: 49.833148,24.0098:: AMC-Львів, Львівська обл.
+ + +     zPC: 12-04-0[00С10h]; zNmr: 380-32-71-xxxxx[3803271]; GeoLat: 0046DFB2h; GeoLng: 0008896Ch;
+ + + Файл даних таблиць C:\ZetaHuge Komutator\ZetaA.PTO  відкрито 
+ + + Файл даних таблиць C:\ZetaHuge Komutator\ZetaAQgh.Emp створено
+ + + Файл даних таблиць C:\ZetaHuge Komutator\ZetaA.STN  відкрито 
+ + + Файл даних таблиць C:\ZetaHuge Komutator\ZetaAQgh.Bin створено
+++++ Файл даних таблиць C:\ZetaHuge Komutator\ZetaAQgh.Tbl   ВЖЕ ІСНУЄ !!!
+++++   КОНФІГУРАЦІЯ  C:\ZetaHuge Komutator\ZetaAQgh.Tbl   НЕ ЗМІНЕНА !!!

Програма видає такі повідомлення про помилки:

!!![1.] Помилка в імені ядра XxxYyyyy
!!![2.] Файл XxxYyyyy не знайдено
!!![3a] Файл XxxYyyyy помилка формату
!!![3b] Файл XxxYyyyy помилка формату
!!![4.] Файл ядра XxxYyyyy не знайдено
!!![B1] Файл XxxYyyyy помилка контрольної суми
!!![5.] Файл XxxYyyyy помилка формату
!!![6a] Файл XxxYyyyy помилка формату
!!![6b] Файл XxxYyyyy помилка формату
!!![7.] Помилка в імені файлу таблиць Zzzzz
!!![8.] Файл таблиць Zzzzz не знайдено
!!![9a] Файл таблиць Zzzzz помилка параметрів Core.1
!!![9b] Файл таблиць Zzzzz помилка параметрів Core.2
!!![9c] Файл таблиць Zzzzz помилка параметрів Core.3
!!![9d] Файл таблиць Zzzzz помилка параметрів Core.type
!!![Aa] Файл ZzzzzXxx неможливо відкрити
!!![Ab] Файл ZzzzzXxx неможливо відкрити
!!![B1] Файл XxxYyyyy помилка контрольної суми
!!![C.] Файл карти таблиць ZzzzzXxx не знайдено
!!![D.] Файл карти таблиць ZzzzzXxx не можливо відкрити

де замість Xxx Yyyyy Zzzzz відставляються конкретні имена.

extrasoft/makestanpasp/index.txt · В останнє змінено: 2015/04/17 15:25 (зовнішнє редагування)