ЄС-11

Цифрова комутаційна система

Науково-виробничий центр
"Автоматизовані мікропроцесорні системи"
ЄДРПОУ: 13807402 тел: +380-32-237-21-36

Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


extrasoft:cmdline:pcmtest

Програма детального аналізу роботи ІКМ-трактів для КВ/КІ-6/75/76/78/79 і Meta-TH0 i вище

Для отримання детального аналізу роботи ІКМ-трактів та збереження цих даних в текстовому вигляді використовується програма pcmtest.exe - це консольна програма, яка має такий формат виклику:

pcmtest.exe -<аргумент1> <параметр1.1> <параметр1.2> -<аргумент2> <параметр2.1> <параметр2.2>

Перелік агрументів і їх параметрів

-help

Виводить на екран короткий опис параметрів програми. При запуску програми без параметрів теж видається короткий опис параметрів.

-module <name>

Визначає шлях і назву модуля взаємодії з CommSrv (по замовчуванню EC11NetService.dll).

-station <name> <type>

Визначає маршрут, за допомогою якого відбуватиметься взаємодія зі станцією. Цей аргумент має два параметри: назва станції (згідно файлу завдання CommSrv) і тип станції (local або remote). При відсутності другого параметра по замовчуванню вибирається маршрут local. Якщо назва станції містить пробіли, то її слід взяти в подвійні лапки. Приклади:

pcmtest.exe -station Test1Qlm local
pcmtest.exe -station Test1Qlm
pcmtest.exe -station "Test1Qlm - 192.168.0.205 : 59392" remote

-retry <maxcnt>

Визначає кількість повторних спроб комунікації. По замовчуванню повтори відключені. При будь-якому збої припиняється виконання команди. Наприклад:

pcmtest.exe -station Test1Qlm local -retry 3

-outfile <filename>

Примусове виведення результатів виконання операції у файл <filename>. По замовчуванню вивід у файл відключений. Наприклад:

pcmtest.exe -station Test1Qlm -outfile Test1Qlm.map

-once

Одноразове зчитування стану контролерів і видача результатів на екран. Без цього аргумента вмикається режим безперервного опитування стану контролерів. Вихід з безперервного режиму - натискання будь-якої клавіші на клавіатурі.

-interval [time]

Встановлення паузи між циклами зчитування регістрів контролерів ІКМ-трактів. Використовується лише в безперервному режимі. Час time вказується в мілісекундах.

-PCM <number>

Вибір ІКМ потоків, які слід моніторити. Допустимі значення 1-20. Дозволяється одночасно вибирати кілька ІКМ-трактів.

-verbose

Детальне відображення змін - з розшифровкою окремих бітів в текстовому вигляді

УВАГА! Слід вказувати ЛИШЕ фізично існуючі ІКМ-тракти.

Для КІ/КВ-76:

-MSCW [mask]

-TACW [mask]

-TS0CW [mask]

-TMAS [mask]

-ISCW [mask]

-CLCW [mask]

-NFACW [mask]

-LIUCW [mask]

-CCW [mask]

-HDLC0 [mask]

-HDLC1 [mask]

-HDLC2 [mask]

-SSW [mask]

Включає аналіз статусу синхронізації (Syncronization Status Word). При запуску з використанням цього ключа всі зміни в регістрі статусу синхронізації будуть відображатися на екрані і, якщо дозволено, записуватимуться у файл. Для того, щоб у файл попадала лише потрібна інформація, існує необов'язковий параметр [mask]. За допомогою нього можна відключити (замаскувати) непотрібні біти регістра статусу синхронізації. Якщо маска не вказана, відображаються зміни всіх регістрів. Якщо вказана, то тільки тих, для яких стоїть логічна 1 згідно таблиці:

Біт ПВР* HEX Значення Опис
7 128 0x80 !SYNC Наявність базової фреймової синхронізації 0 - є, 1 - відсутня
6 64 0x40 !MFSYNC Наявність мультифреймової синхронізації 0 - є, 1 - відсутня
5 32 0x20 !CRCSYNC Наявність мультифреймової синхронізації CRC4 0 - є, 1 - відсутня
4 16 0x10 REB1 Значення прийнятого E-біту 1
3 8 0x08 REB2 Значення прийнятого E-біту 2
2 4 0x04 CRCRF Пошук синхронізації CRC4 неуспішний протягом останніх 8мс
1 2 0x02 RED Втрата фреймової синхронізації більше ніж 100мс
0 1 0x01 CRCIWK Статус CRC interworking 1 = CRC-CRC, 0 = CRC-не-CRC

* ПВР - питома вага розряду. Для включення в аналіз відповідних бітів питома вага їх розрядів сумується. В результаті отримується загальна маска. Наприклад для аналізу ЛИШЕ бітів !SYNC та RED маска виглядатиме 128+2=130.

Приклад використання:

pcmtest.exe -station Test1Qlm -PCM 1 2 -flush -SSW 130 -outfile logpcmtest.txt

-ASW1 [mask]

Включає аналіз статусу регістру Аварій 1 (Ararm Status Word 1). Як і в попередньому пункті, зайві біти можна замаскувати. А статус аналізується згідно таблиці:

Біт ПВР* HEX Значення Опис
7 128 0x80 CRCS1 Помилка у підфреймі 1 CRC4 мультифрейму
6 64 0x40 CRCS2 Помилка у підфреймі 2 CRC4 мультифрейму
5 32 0x20 RFAIL Помилка генератора/детектора CRC4 - лічильник Ebit збільшується, але сигналу RAI немає і фреймова сигнхронізація наявна
4 16 0x10 LOSS Втрата сигналу: 32 чи 192 біти підряд сигнал 0
3 8 0x08 AIS16S Y-біт на прийомі відображає помилку
2 4 0x04 AISS Всі одиниці у потоці даних
1 2 0x02 RAIS Принято A-біт у NFAS
0 1 0x01 RCRS Одночасно RAI і помилка по CRC4

Включає аналіз статусу регістру Аварій 2 (Ararm Status Word 2). Як і в попередніх пунктах, зайві біти можна замаскувати. А статус аналізується згідно таблиці:

Біт ПВР* HEX Значення Опис
7 128 0x80 RAI З віддаленої станції принято А-біт (RAI)
6 64 0x40 AIS На прийомі в потоці всі одиниці
5 32 0x20 AIS16 Всі одиниці в каналі сигналізації (16-й тайм-слот)
4 16 0x10 LOS Втрата сигналу на прийомі
3 8 0x08 AUXP На прийомі 512 біт підряд виявлено шаблон 101010
2 4 0x04 MFALM На прийомі аварія у Y-біті (мультифреймова сигналізація) або Е-біт при CRC4
1 2 0x02 RSLIP На прийомі виявлено SLIP (при зміні значення з 0 на 1 і навпаки)
0 1 0x01 —– Не використовується

Включає аналіз статусу регістру-защіпки (Latch). Як і в попередніх пунктах, зайві біти можна замаскувати. А значення аналізується згідно таблиці, яка подана далі. Особливість регістра-защіпки є те, що він акумулює наявність помилок за весь час, після останнього зняття даних цього регістра. Це дозволяє виявити рідкі помилки, які відбуваються в проміжках між оновленнями даних зі станції. Таблиця бітів регістра-защіпки:

Біт ПВР* HEX Значення Опис
7 128 0x80 RAI З віддаленої станції принято А-біт (RAI)
6 64 0x40 AIS На прийомі в потоці всі одиниці
5 32 0x20 AIS16 Всі одиниці в каналі сигналізації (16-й тайм-слот)
4 16 0x10 LOS Втрата сигналу на прийомі
3 8 0x08 AUXP На прийомі 512 біт підряд виявлено шаблон 101010
2 4 0x04 MFALM На прийомі аварія у Y-біті (мультифреймова сигналізація) або Е-біт при CRC4
1 2 0x02 RSLIP На прийомі виявлено SLIP
0 1 0x01 —– Не використовується

Включає відображення поточного значення лічильника помилок прийому сигналу FAS (Frame Alignment Signal). Тобто кількіть зривів фреймової синхронізації. Маска для цього регістра як правило не застосовується

-Ebit [mask]

Включає відображення поточного значення лічильника помилок прийому сигналу Ebit. Тобто кількіть помилок мультифреймової синхронізації CRC4, які визначила віддалена станція. Маска для цього регістра як правило не застосовується

-Code [mask]

Включає відображення поточного значення лічильника кодових помилок. Тобто кількіть неправильних послідовностей у формуванні сигналу HDB-3. Маска для цього регістра як правило не застосовується

-CRC4 [mask]

Включає відображення поточного значення лічильника помилок контрольної суми CRC4 підфреймів. Тобто кількіть зривів мультифреймової синхронізації CRC4. Маска для цього регістра як правило не застосовується

Лише для КІ/КВ-6 та КВ-75:

-MDLS [mask]

-MSR [mask]

-TNFAS [mask]

-TMAS [mask]

-HDLCW [mask]

Ця опція працює лише з процесором КВ-75

-CLCW [mask]

-TACW [mask]

-EDSW [mask]

-MSPSW [mask]

-RAIC [mask]

extrasoft/cmdline/pcmtest.txt · В останнє змінено: 2015/04/17 15:25 (зовнішнє редагування)