ЄС-11

Цифрова комутаційна система

Науково-виробничий центр
"Автоматизовані мікропроцесорні системи"
ЄДРПОУ: 13807402 тел: +380-32-237-21-36

Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


extrasoft:cmdline:blockline

Програма блокування/розблокування ліній

Для блокування і розблокування ліній використовується програма blockline.exe - це конссольна програма, яка має такий формат виклику:

blockline.exe -<аргумент1> <параметр1.1> <параметр1.2> -<аргумент2> <параметр2.1> <параметр2.2>

Перелік агрументів і їх параметрів

-help

Виводить на екран короткий опис параметрів програми. При запуску програми без параметрів теж видається короткий опис параметрів.

-module <name>

Визначає шлях і назву модуля взаємодії з CommSrv (по замовчуванню EC11NetService.dll).

-station <name> <type>

Визначає маршрут, за допомогою якого відбуватиметься взаємодія зі станцією. Цей аргумент має два параметри: назва станції (згідно файлу завдання CommSrv) і тип станції (local або remote). При відсутності другого параметра по замовчуванню вибирається маршрут local. Якщо назва станції містить пробіли, то її слід взяти в подвійні лапки. Приклади:

blockline.exe -station Test1Qlm local
blockline.exe -station Test1Qlm
blockline.exe -station "Test1Qlm - 192.168.0.205 : 59392" remote

-retry <maxcnt>

Визначає кількість повторних спроб комунікації. По замовчуванню повтори відключені. При будь-якому збої припиняється виконання команди. Наприклад:

blockline.exe -station Test1Qlm local -retry 3

-mapfile <filename>

Використання специфічного MAP-файлу. По замовчуванню використовується MAP-файл, назва якого складає перші вісім символів назви станції. Наприклад:

blockline.exe -station Test1Qlm -mapfile Test1Qlm.map
blockline.exe -station Test1Qlm -mapfile "c:\NetTools\Agent4\Test1Qlm.map"

-list <line1> [<line2> ... <lineN>]

Визначає список задіяних ліній. Якщо список пустий - взаємодії зі станцією не буде. Кожний з параметрів визначає шаблон. Це може бути одна конкретна лінія, або група ліній (дозволяється використання символів wildcard “? - один будь-який символ” та * - будь-яка кількість будь-яких символів або жодного. Наприклад:

blockline.exe -station Test1Qlm -mapfile Test1Qlm.map -list C1
blockline.exe -station Test1Qlm -mapfile Test1Qlm.map -list C1 A2V
blockline.exe -station Test1Qlm -mapfile Test1Qlm.map -list C* A2? G1

Увага! Деякі шаблони, наприклад окрема зірочка, вимагають охоплення їх лапками. Наприклад:

blockline.exe -station Test1Qlm -list "*"

-reset

Примусовий відбій лінії (RSC для СКС№7). Ця операція проводиться перед усіма іншими. Тобто, якщо є -reset і якесь блокування, то спочатку робиться відбій, а потім відбувається перехід в стан блокування.

blockline.exe -station Test1Qlm -mapfile Test1Qlm.map -list C1 A2V -reset
blockline.exe -station Test1Qlm -mapfile Test1Qlm.map -list C1 A2V -reset -fixing -time 120

-incom [logical]

Блокування вхідних викликів. Якщо вказано параметр logical, то відбувається логічне блокування - зустрічна станція не повідомляється про блокування (ні по CAS, ні повідомленням СКС№7) і всі вхідні виклики закінчуються відбоєм. Наприклад:

blockline.exe -station Test1Qlm -mapfile Test1Qlm.map -list C1 A2V -incom logical

-remoteclear

Скидання віддаленого блокування на лінії. Наприклад:

blockline.exe -station Test1Qlm -mapfile Test1Qlm.map -list C1 A2V -remoteclear

-outgo [logical]

Блокування вихідних викликів. Якщо вказано параметр logical, то відбувається логічне блокування - не забороняється захоплення лінії. Кожен вихід на цю лінію закінчується відбоєм. Наприклад:

blockline.exe -station Test1Qlm -mapfile Test1Qlm.map -list C1 A2V -outgo logical

-fixing

Встановлення режиму закріплення на лінії. Наприклад:

blockline.exe -station Test1Qlm -mapfile Test1Qlm.map -list C1 A2V -fixing

-changetone

Під час блокування автоматично змінювати тональний сигнал на лінії кожні 15 сек. Наприклад:

blockline.exe -station Test1Qlm -mapfile Test1Qlm.map -list C1 A2V -changetone

-time <value>

Встановлення часу блокування в хвилинах. Мінімальне значення 1, максимальне 9999. При значенні 9999 і більше вмикається безстрокове блокування. Значення 0 заміняється на 1. При відсутності параметра -time встановлюється значення по замовчуванню 10хв. Наприклад:

blockline.exe -station Test1Qlm -mapfile Test1Qlm.map -list C1 A2V -incom -time 20

-unblock

Розблокування лінії. Цей параметр має перевагу перед всіма іншими. Тому, якщо він присутній, незалежно від часу і режиму блокування, лінію буде розблоковано.

-backup

Використання цього параметру дозволяє отримати від станції конфігурацію заблокованих ліній зі списку. Перелік заблокованих ліній формується у вигляді BAT-файлу на екран, що дозволяє просто викликати його для відновлення конфігурації заблокованих ліній. Приклади:

blockline.exe -station Test1Qlm -mapfile Test1Qlm.map -list "*" -backup
blockline.exe -station Test1Qlm -mapfile Test1Qlm.map -list "*" -backup > restore.bat
extrasoft/cmdline/blockline.txt · В останнє змінено: 2015/04/17 15:24 (зовнішнє редагування)