ЄС-11

Цифрова комутаційна система

Науково-виробничий центр
"Автоматизовані мікропроцесорні системи"
ЄДРПОУ: 13807402 тел: +380-32-237-21-36

Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


extrasoft:cmdline:blacklist

Програма керування "чорними" списками

В ЄС-11 реалізовано комбінований список контролю доступу абонентів. Ця функція дозволяє змінювати категорію виклику абонента, а також права виходу в напрямки. Операція проводиться для всіх викликів, які проходять через ЄС-11 при наявності зворотнього номера абонента (Calling Party). При відсутності абонента у списку контролю доступу параметри виклику не змінюються. Якщо ж номер абонента є в цьому списку, то категорія виклику і права виходу в напрямки замінюється на вказані оператором. Функція працює для ВСІХ вхідних в станцію викликів, незалежно від напрямку і типу канального драйвера.

Для керування списками контролю доступу використовується програма blacklist.exe - це консольна програма, яка має такий формат виклику:

blacklist.exe -<аргумент1> <параметр1.1> <параметр1.2> -<аргумент2> <параметр2.1> <параметр2.2>

Перелік агрументів і їх параметрів

-help

Виводить на екран короткий опис параметрів програми. При запуску програми без параметрів короткий опис видається також.

-module <name>

Визначає шлях і назву модуля взаємодії з CommSrv (по замовчуванню EC11NetService.dll).

-station <name> <type>

Визначає маршрут, за допомогою якого відбуватиметься взаємодія зі станцією. Цей аргумент має два параметри: назва станції (згідно файлу завдання CommSrv) і тип станції (local або remote). При відсутності другого параметра по замовчуванню вибирається маршрут local. Якщо назва станції містить пробіли, то її слід взяти в подвійні лапки. Приклади:

blacklist.exe -station Test1Qlm local
blacklist.exe -station Test1Qlm
blacklist.exe -station "Test1Qlm - 192.168.0.205 : 59392" remote

-retry <maxcnt>

Визначає кількість повторних спроб комунікації. По замовчуванню повтори відключені. При будь-якому збої припиняється виконання команди. Наприклад:

blacklist.exe -station Test1Qlm local -retry 3

-flush

Ініціалізує список контролю доступу і повністю його очищає. Після запуску станції ОБОВ'ЯЗКОВО слід виконати ініціалізацію, інакше функція буде недоступною. Наприклад:

blacklist.exe -station Test1Qlm -flush

-drop <number>

Видаляє запис зі списку. Параметр <number> - обов'язковий і визначає зворотній номер абонента (Calling Party), якого стосуються зміни. Номер вказується в міжнародному форматі.

-insert <number> <category> <access>

Додає запис у список контролю доступу. Параметр <number> - обов'язковий і визначає зворотній номер абонента (Calling Party), якого стосуються зміни. Номер вказується в міжнародному форматі. <category> - нове значення категорії абонента згідно ISUP. По замовчуванню його значення 0, тому його бажано вказувати завжди. <access> - початкове значення прав доступу, яке потім обмежується згідно категорії (вказується в десятковому чи шістнадцятковому вигляді). По замовчуванню ставиться значення 0 - доступ заборонений. Значення FFh - доступ обмежується лише категорією. Наприклад:

blacklist.exe -station Test1Qlm -insert 380324540000 226 FFh
blacklist.exe -station Test1Qlm -insert 380324540000 226 255
blacklist.exe -station Test1Qlm -insert 380324540000 E2h 255

Можливі значення параметра <access> - права доступу:

Біт ПВР* Значення Опис Примітки
7 80 DrInternal Внутрішні виклики
6 40 DrTownOnly Міські виклики
5 20 DrOverTown міжміські виклики крім 3 категорії
4 10 DrOverSeas Міжнародні виклики крім 3,5,6 категорій
3 08 DrNoCharge Безоплатні служби 800 крім 3 категорії
2 04 DrCharging Платні служби 700 900 крім 2,3,5,6,9,10 категорій
1 02 DrExtraDrc Додатковий міжміський напрямок крім 3 категорії
0 01 DrServeDrc Додатковий міжміський напрямок крім 3 категорії

* ПВР питома вага розряду. Якщо слід виходити лише на внутрішні і міські напрямки, тоді значення розраховується в шістнадцятковій формі так: 80+40=C0

-input <filename>

Вводить в список контролю доступу всі елементи, опиcані у файлі <filename>. Кожен рядок файлу повинен містити номер, категорію і права доступу, розділені пробілами. Це полегшує введення багатьох елементів в список, а також спрощує загальне керування списком. Наприклад:

blacklist.exe -station Test1Qlm -input "C:\Black List\list.txt"

-read <index>

Видає зі списку контролю доступу запис, порядковий номер якого рівний <index>. Це дозволяє отримати зі станції значення прав доступу кожного елемента. Наприклад:

blacklist.exe -station Test1Qlm -read 0

-readall

Видає зі списку контролю доступу всі записи по порядку. Це дозволяє отримати зі станції повний список контролю доступу. Наприклад:

blacklist.exe -station Test1Qlm -readall

-screen

Примусове виведення результатів виконання операції на екран. При відсутності параметрів -screen і -outfile <filename вивід на екран відбувається по замовчуванню. Якщо вказано лише виведення у файл, то виведення на екран відключається, поки не буде явно вказано цей аргумент. Приклади:

blacklist.exe -station Test1Qlm -readall -screen
blacklist.exe -station Test1Qlm -readall -outfile list.txt -screen

-outfile <filename>

Примусове виведення результатів виконання операції у файл <filename>. По замовчуванню вивід у файл відключений. Наприклад:

blacklist.exe -station Test1Qlm -readall -outfile list.txt

Дозволяється вказувати всі параметри одночасно. Тоді вони будуть виконуватися в порядку, описаному в цьому керівництві.

extrasoft/cmdline/blacklist.txt · В останнє змінено: 2015/04/17 15:24 (зовнішнє редагування)