ЄС-11

Цифрова комутаційна система

Науково-виробничий центр
"Автоматизовані мікропроцесорні системи"
ЄДРПОУ: 13807402 тел: +380-32-237-21-36

Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


extrasoft:analyser:index

Analyser-LN

Програма призначена для аналізу загального файлу ліній комутатора (який може складатися з декількох процесорів), виводу у вигляді таблиць інформації про канали, розділення цього файлу на частини для кожного процесора окремо.

Опис всіх каналів комутатора здійснюється в одному текстовому файлі (або вкладених до нього по директиві include) за допомогою вже відомих користувачу директив опису каналів (та режимів роботи каналів), напрямків та сотень. Використання загального файлу ліній багатопроцесорного комутатора станції дає змогу користувачу зосередитись на логічних основах побудови комутатора - напрямок, який розміщено на декількох процесорах може бути описаний однією директивою в одному файлі - програма автоматично розділить таку директиву на декілька та розмістить їх у відповідних файлах ліній для кожного процесора. Режими роботи каналів можна описувати тільки один раз - відпадає проблема перевірки цієї інформації в різних файлах ліній для кожного процесора. Програма аналізу дозволяє розносити по різним вхідним файлам інформацію про канали - наприклад, в одному файлі всі міжміські канали, в іншому - всі канали взаємодії з БАДами, - всі ці файли будуть об'єднані в один вхідний файл за допомогою спеціальних директив include. Програма також збирає інформацію про напрямки, сотні, точки аналізу номера, аналіз зворотнього номера, параметри транкгруп та опис кожного каналу окремо.

Модель багатопроцесорного комутатора та її опис

Меню та панель інструментів

Вигляд меню та панелі інструментів:

Скорочений опис функцій кнопок панелі інструментів:

- відкрити вхідний файл для аналізу;
- сформувати вихідні файли для вказаних процесорів;
- оновити інформацію про канали в лівій частині екрану;
- показати зовнішні канали;
- показати внутрішні канали;
- інвертувати (включити/виключити) стан всіх розміщених праворуч кнопок процесорів;

Кнопки процесорів:

З'являться автоматично після аналізу вхідних даних; вони відображають назви процесорів, які задіяні в цьому проекті. По замовчуванню - всі кнопки включені. Користувач може включаючи/виключаючи кнопку кожного процесора окремо. Якщо така кнопка натиснена (активна) - то в таблицях каналів показуються канали, що розміщені на даному процесорі, та будуть формуватись вихідні файли для цього процесора.

Примітка: Основні команди меню мають аналогічний опис інтерфейсу.

Вікна та вкладки програми

Вкладка ЗВІТ

Вікно програми з інформацією про оброблені вхідні файли - вікно Звіт.

З лівої сторони - інформація про синтаксичні помилки в оброблених файлах (в даному випадку помилок 560), з правої сторони описана структура вкладеності вхідних файлів за допомогою директив include. В цьому вікні користувач може просто перейти до редагування будь-якого вхідного файла.

Програма проводить аналіз вхідного файлу (та вкладених до нього по директиві include) та виводить інформацію про знайдені помилки в ліву частину вікна Звіт, користувач має можливість негайно приступити до виправлення помилок - подвійний клік кнопкою мишки по рядку з помилкою призведе до відкриття відповідного файлу на рядку з помилкою. В праву частину вікна програма виводить дерево вкладеності вхідних файлів по директивах include - користувач може відкрити відповідний файл подвійним клацанням лівою кнопкою мишки по назві файлу.

В інших режимах екран програми розділений на дві частини - ліву та праву - в лівій частині видається інформація про канали, в правій - номерна інформація, якою користуються канали. УВАГА: - в таблиці каналів попадають тільки ті канали, що розміщені на активних процесорах (дивись “Кнопки процесорів”). Переключення між 'канальними' та 'номерними' вкладками проводиться незалежно.

Вкладка КАНАЛИ

Вкладка програми з інформацією про розподіл каналів в групових ресурсах - розміщена в лівій частині вікна програми.

В цій вкладці у вигляді квадратиків виводиться інформація про канал - квадратики групуються в рядки відповідно до групового ресурсу; назви групових ресурсів виводяться в колонках по боках основного поля. Цифра (або літера) в середині квадратика визначає номер каналу відносно групового ресурсу, колір квадратика визначає опис каналу:

- канал неописаний взагалі, але груповий ресурс задіяно;
- канал виділено в правій частині екрану (напрямку або сотні);
- канал знаходиться під фокусом;
- канал повторно описаний - в декільках директивах опису каналів - помилка;
- канал описаний, але не включений в жоден напрямок;
- канал включений в один напрямок;
- канал включений в два напрямки;
- канал включений в три напрямкм;
- канал описаний як транзитний (ChanAloc, TripleUse);
- включено режим фільтрації по групових ресурсах;

Номера каналів в цій вкладці завжди виводяться чорним кольором.

Інформацію про опис каналу можна отримати з контекстної підказки (Hint), яка з'являється над квадратиком каналу і показує:

 • назву файлу (та номер рядка у файлі), в якому описано груповий ресурс каналу;
 • директиву опису групового ресурсу каналу;
 • розміщення (повну назву) каналу;
 • назву файлу, в якому описано сам канал та номер рядка з описом;
 • директиву з описом каналу;
 • назву напрямку, якщо вказана для цього каналу;
 • назву сотні, якщо вказана для цього каналу;
 • точку аналізу номера для цього каналу;
 • спосіб аналізу зворотнього номера для цього каналу;
 • налаштування параметрів транкгрупи для цього каналу;

Контекстна підказка для транзитно піднятих каналів:

Контекстна підказка для комутованих каналів:

Контекстна підказка для каналів, які віддали свої параметри нагору:

Контекстна підказка для службових каналів:

Вкладка ДЕТАЛІ

Вкладка програми з додатковою інформацією про прив'язку каналів до групових ресурсів - вікно Деталі - розміщена в лівій частині вікна програми.

Вікно ДЕТАЛІ

В це вікно виводиться інформація про відповідність опису каналів опису задіяних групових ресурсів - така інформація надається при використані спеціальних директив ExtrnChanelsModel та IntrnChanelsModel - вони формуються вручну або за допомогою спеціальної програми аналізу та генерації групових ресурсів в окремому файлі; цей файл може бути включений в загальний проект за допомогою директиви include.

Директива IntrnChanelsModel і ExtrnChanelsModel визначає шаблон або межі визначення тональних каналів в комутаторі - всі невідповідності вказуються кольором рамки квадратика та цифри номера каналу:

- канал неописаний та не визначений як тональний в директиві IntrnChanelsModel, ExtrnChanelsModel (як неописаний взагалі) - нормальний опис;
- канал неописаний, але визначений як тональний в директиві IntrnChanelsModel, ExtrnChanelsModel - помилка;
- канал не визначений як тональний(відсутня квадратна рамка) - нормальний опис;
- канал описаний, та також визначений як тональний в директиві ExtrnChanelsModel - нормальний опис;
- канал, який був перетворений директивою ExtrnChanelsModel і визначений як тональний цією директивою - нормальний опис;
- канал, який передав свої параметри транзитно нагору - нормальний опис;
- канал описаний як транзитний (ChanAloc, TripleUse), був перетворений директивою ExtrnChanelsModel і визначений цією директивою як тональний - нормальний опис;
- канал описаний як транзитний, також визначений як тональний в директиві ExtrnChanelsModel - нормальний опис;
- канал, який передав свої параметри транзитно нагору - нормальний опис;

Директива IntrnChanelsModel і ExtrnChanelsModel також визначає нетональні канали комутатора - колір фону квадратика каналу може бути:

- (темно-зелений) - канал не описаний як тональний та визначений як службовий - нормальний опис;
- канал не описаний як тональний та визначений як службовий - нормальний опис;

Товста літера білого кольору в середині квадратику службового каналу визначає не номер каналу (як для тональних), а спосіб використання каналу:

 • S - канал синхронізації;
 • C - канал задіяно для прийому/передачі Cas-сигналізації;
 • P - канал задіяно для прийому/передачі Pri-сигналізації Dss1;
 • L - канал задіяно для ланки сигналізації ОКС7;

Вкладка НУМЕРАЦІЯ

Вкладка програми з інформацією, про те як канали використовують точки аналізу номеру, точки аналізу зворотнього номеру та параметрів транкгрупи у вхідних файлах - вікно Нумерація - розміщена в лівій частині вікна програми.

Інформація про помилки - використання невизначених точок аналізу номерів - показується так:

- для каналу не описано точки аналізу номера;
- для каналу не описано точки аналізу зворотнього номера;
- для каналу не описано параметри транкгрупи;
- для каналу не описано точки аналізу номера, точки аналізу зворотнього номера та параметрів транкгрупи;
- канал повторно описаний - в декількох директивах опису каналів;
- канал використовує тільки визначені точки аналізу номера, зворотнього номера або параметрів транкгруппи;

При правильному описі точок аналізу ця вкладка (по кольорах) повинна співпадати з вкладкою Канали

Вкладки НАПРЯМОК та СОТНЯ

Вкладка програми з інформацією про напрямки або сотні, в які згруповані канали - розміщена в правій частині вікна програми.

В кожній вкладці перераховані назви визначених напрямків/сотень та число каналів в кожному з них. Додатково, для кожної сотні, вказується її номер - перші п'ять цифр семизначного номера абонентської лінії. Оскільки напрямки можуть перетинатися (один і той самий канал може входити в декілька напрямків) - загальна кількість каналів може не співпадати з сумою каналів в напрямках.

Детально, які саме канали входять в кожний напрямок/сотню, можна дізнатися після одинарного кліку по імені напрямку/сотні - в лівій вкладці таблиці будуть виділені канали цього напрямку/сотні - синім кольором на фоні всіх інших каналів; після подвійного кліку - в ліву частину таблиці відфільтруються тільки канали даного напрямку/сотні.

Примітка: Для повернення в режим індикації всіх каналів треба натиснути кнопку “Оновити таблицю каналів”.

Вкладки ПрямийАН та ЗворотнійАН

Вкладки розміщені в правій частині вікна програми і показують посилання з таблиці каналів в таблицю номерів. Вкладка ПрямийАН показує посилання для аналізу ПРЯМИХ номерів - тих, що канали ПРИЙМАЮТЬ та використовують для вибору напрямку подальшої передачі виклику; ПрямийАН це фактично Номер сторони, що викликається (Сторона A) або Called Party Number. Вкладка ЗворотнійАН показує посилання для аналізу ЗВОРОТНІХ номерів - тих, що приймають канали з інформацією про те, ХТО здійснює виклик для подальшого можливого блокування виклику; ЗворотнійАН це фактично Номер ініціатора виклику (Сторона B) або Calling Party Number. Як правило, 'зворотній аналіз номера' відповідає класичній перевірці АВН - далі пропускаються тільки виклики з правильним АВН.

Ці вкладки показують назви точок аналізу та число каналів, що використовують даний спосіб аналізу номеру.

Іконки у вкладках визначають:

- точка аналізу(АОН, транкгрупа) визначена та використовується в каналах і точка аналізу вказана в директиві MakeForwardTables;
- точка аналізу(АОН, транкгрупа) визначена відповідною директивою, але не застосовуються в жодному з каналів і точка аналізу не вказана в директиві MakeForwardTables;
- точка аналізу(АОН, транкгрупа) застосовуються в певному каналі, але неописана відповідною директивою і точка аналізу не вказана в директиві MakeForwardTables;
- точка аналізу визначена та використовується, але не вказана в директиві MakeForwardTables;
- точка аналізу визначена відповідною директивою, але не застосовуються в жодному з каналів і не вказана в директиві MakeForwardTables;
- точка аналізу застосовуються в певному каналі, але неописана відповідною директивою і не вказана в директиві MakeForwardTables;

Для вкладки ПрямийАН при кліку по відповідній назві точки аналізу у нижній частині вкладки у вигляді таблиці з'являється відповідна таблиця аналізу прямого номера; таблиця відсортована по другому стовпчику - номер. Стовпчики таблиці:

 • назва точки аналізу;
 • номер (як правило не закінчений) для переходу в напрямок або в сотню - вся таблиця відсортована по номеру;
 • тип або спосіб переходу;
 • напрямок або сотня в який буде здійснено перехід;
 • довжина номера, який треба бути передати в напрямок при здійсненні переходу;
 • кількість цифр з початку номера ('зміщення'), які НЕ будуть передаватись в напрямок - 'відсікання з початку';

В стовпчику 'напрямок' при зміні назви напрямку чергуються кольори фону - білий та сірий. В стовпчику 'номер' зеленим фоном вказується та частина номера, яка буде передана безпосередньо в канал; якщо довжина номера дорівнює зміщенню - в цьому випадку номер в канал взагалі не передається - тоді фон буде білий. В таблиці жовтим кольором відмічені сумнівні рядки - наприклад, з невизначеною довжиною номера. Червоним кольором - помилкові рядки - наприклад, там де зміщення перевищує довжину номера.

Для вкладки ЗворотнійАН при кліку по відповідній назві точки аналізу у нижній частині вкладки у вигляді таблиці з'являється відповідна таблиця аналізу зворотнього номера; таблиця відсортована по другому стовпчику - номер. Стовпчики таблиці:

 • назва точки аналізу;
 • номер, який задовільняє умові;
 • текст директиви після номеру;

В стовпчику 'номер' зеленим фоном вказуються ті номери, які відповідають умові ПРАВИЛЬНИЙ АВН, а червоним - НЕПРАВИЛЬНИЙ АВН - як правило, під цю умову попадають всі не 'зелені' номери.

Як і у вкладці Напрямки - які саме канали використовують дану точку аналізу, можна дізнатися після одинарного кліку по імені точки аналізу - в лівій частині вікна програми (вкладці таблиці каналів) будуть виділені відповідні канали - синім кольором на фоні всіх інших каналів; після подвійного кліку - в ліву частину таблиці відфільтруються тільки канали з вказаним способом аналізу номера.

Вкладка Транкгрупа

Вкладка програми з інформацією про параметри транкгруп, які використовують канали - розміщена в правій частині вікна програми.

Ця вкладка показує назви параметрів транкгруп та число каналів, що використовують ці параметри. Іконки біля назви - аналогічно попереднім вкладкам.

При кліку по відповідній назві параметрів у нижній частині вкладки у вигляді таблиці з'являється детальні назви та значення параметрів. Як і у попередніх вкладках, які саме канали використовують такі параметри можна після одинарного або подвійного кліку по імені параметрів транкгруп.

Вкладка Транзитні пари

Вкладка програми з інформацією про параметри транзитних пар, які використовують канали - розміщена в правій частині вікна програми.

Результат процесу аналізу

Результати про процес аналізу вхідних даних проекту можна побачити у вікні, натиснувши вкладку “Лог”. Якщо в даних виявлені помилки, то подвійний клік кнопкою мишки по стрічці з помилкою призведе до відкриття відповідного файлу. (див. структура INI-файлу, секція Editor). При успішному завершенні процесу аналізу, виводиться інформація про канали.

Дерево файлів показує всі файли проекту, включені директивами include. Подвійний клік мишкою на певний елемент дерева призведе до відкриття відповідного файлу. (див. структура INI-файлу, секція Editor ).

Опис повідомлень про помилки

Нижче приведені тексти повідомлень про помилки у вхідних даних:

 • Неможливо відкрити файл!
 • Перевищено допустимий рівень вкладеності файлу!
 • Неправильний опис каналів!
 • Не вказана назва напрямку!
 • Описаний невідомий напрямок!
 • Напрямок незакритий!
 • Повторення відкриття напрямку!
 • Закритий невідомий напрямок або повторно описаний!
 • Не вказана назва сотні!
 • Не вказаний номер сотні!
 • Повторний опис сотні!
 • Напрямок незакритий!
 • Неправильний опис групового ресурсу!
 • Неправильна назва групового ресурсу!
 • Описаний невідомий параметр точки аналізу номера!
 • Описаний невідомий параметр АВН!
 • Описаний невідомий параметр транк групи!
 • Не вказана назва транк групи!
 • Повторення відкриття транк групи!
 • Закрита невідома транк група або повторно описана!
 • Пропущений параметр АВН!
 • Пропущений параметр точки аналізу номера!
 • Транк група незакрита!
 • Описана транк група не використовується!
 • Описаний параметр АВН не використовується!
 • Канал неописаний як зовнішній чи внутрішній!
 • Груповий ресурс у сотні повинен бути одного типу!
 • Пропущені подвійні кавички в номері АВН!
 • Недопустимий символ в номері!
 • Пропущений символ блоку в номері!
 • Неописана директива MakeForwardTables
 • Пропущений параметр в CreateEntry!

Побудова секційних файлів

При успішному завершенні процесу аналізу вхідних даних з'являються відповідні кнопки для секцій. Кнопки з літерами секційних процесорів виконують функцію фільтрації показу каналів у вікнах програми та створення 'секційних' файлів - файлів ліній і файлів нумерації для відповідних секцій. Послідовність кроків для створення вихідних файлів:

 1. вибрати одну або декілька кнопок літер процесорів;
 2. натиснути кнопку “Зберегти в каталог”;

У вибраному каталозі будуть сформовані файли ліній XxxxY-ln.inc і файлів нумерації XxxxY-nr.inc для відповідних секцій; де в назвах файлів:

 • Xxxx - перші чотири літери назви головного файлу проекту;
 • Y - літера секційного процесора;

Завершення процесу створення файлів має вигляд:

Структура файлу ініціалізації

Файл ініціалізації Analyser.ini призначений для додаткового керування деякими елементами інтерфейсу програми; файл складається з двох секцій:

 • [PROFILE]
 • [Editor]

В секції [PROFILE] зберігається назва головного файлу проекту, яким останній раз аналізувався, та шлях в директорію останнього розподілу секційних файлів ліній та нумерації:

 OpenFile = file_name
 SaveFile = save_dir

В секції [Editor] вказується повний шлях для програми текстового редактору. Цей редактор використовується для відкриття файлів аналізу (подвійний клік лівою кнопкою мишки по повідомленні з помилкою або дереві файлів вкладки Лог). Формат запису:

 [Editor]
 Path   = шлях_до_програми_Editor 
 PathError = шлях_до_програми_Editor %FILE_NAME% -goto:%LINE_NUMBER%
 • Path - параметр для відкриття елементів в дереві файлів;
 • PathError - параметр для відкриття файлів з помилками у вікні перегляду інформації про процес аналізу.
 • FILE_NAME - зарезервоване слово-ключ для передачі в командний рядок назви файлу, який треба редактувати;
 • LINE_NUMBER - зарезервоване слово-ключ для передачі номеру стрічки в файлі для позиціонування курсору;

Приклад:

 [PROFILE]
   OpenFile = D:\user\Perm-Chanels.inc
   SaveFile = D:\user\res\

 [Editor]
   Path   = C:\Program Files\EmEditor\EMEDITOR.EXE
   PathError = C:\Program Files\EmEditor\EMEDITOR.EXE /l %LINE_NUMBER% "%FILE_NAME%"

Приклад проекту

Проект Perm являє собою типовий дворівневий комутатор: верхній рівень побудований на двох процесорах типу Ht84r - секції A та B . Нижній рівень - на одинадцяти процесорах типу Pc76q - секціях C, D, E, F, G, H, O, J, K, L, O . Секції M та N працюють в режимі транзиту та в проект не включені; відповідні їм канали на рівні 8mbs процесорів A та B розписані як зовнішні - зверніть увагу на групові ресурси AAA, AAC, AAE, BAA, BAC, BAE (замість секції M) та ABA, ABC, ABE, BBA, BBC, BBE (замість секції N).

Файл Perm-Chanels.prj - головний файл проекту; в нього включені директиви опису режимів роботи каналів, описи самих каналів та додатковий опис проекту. Описи каналів згруповані по напрямках - поряд описано нумерацію для виходу в ці напрямки та допустимі АВН з цих напрямків. На початку файлу проекту директивою include включено файл Perm-Project-Model.prj - в ньому описано розподіл каналів комутатора та приведено опис каналів та напрямків внутрішнього міжпроцесорного зв'язку.

Також приведено файли таблиць ліній та нумерації, які були створені програмою для секції A: PermA-nr.inc та PermA-ln.inc; та для секції G: PermG-nr.inc та PermG-ln.inc.

extrasoft/analyser/index.txt · В останнє змінено: 2015/04/17 15:24 (зовнішнє редагування)