ЄС-11

Цифрова комутаційна система

Науково-виробничий центр
"Автоматизовані мікропроцесорні системи"
ЄДРПОУ: 13807402 тел: +380-32-237-21-36

Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


extrasoft:agentrgt:index

Програма AgentRgt

Програма AgentRgt - основний модуль для взаємодії з бортжурналом станції. Основні функції програми:

 • Перевірка маршруту до станції
 • Отримання даних з бортжурналу станції
 • Ручне знімання даних зі станцій
 • Автоматичне знімання даних зі станцій згідно графіків користувача
 • Початкове декодування отриманих даних і перенаправлення їх обробникам або збереження у файли
 • Збереження необроблених даних для подальшої повторної спроби їх обробки
 • Робота з багатьма станціями незалежно і одночасно
 • Автоматичний запуск в резидентному режимі
Системні вимоги:
 • Windows 95, 98, ME, 2000, XP
 • Процесор 400 Мгц/128 Мбайт ОЗП/4 Гбайт HDD

Опис програми

Програма здійснює комунікацію зі станцією, отримує послідовно всі записи бортжурналу станції. Проводить їх обробку, а також знищує їх зі станції. Отримані записи передаються на обробку окремим додатковим модулям програми. Кожен з них обробляє записи лише потрібного йому типу. Записи, які не оброблені жодним модулем попадають у файл RgtDump.txt. Загальний вигляд вікна програми:

Вигляд головного вікна AgentRgt

Основні елементи головного вікна:

 1. Меню
 2. Перелік наявних станцій
 3. Вікно логування
 4. Інформаційні елементи

Керування програмою

Керування здійснюється за допомогою таких елементів:

 • Кнопка “Перевірка маршруту” - перевіряє маршрут до станції
 • Кнопка “Далі” - перехід в режим знімання даних
 • Кнопка “Зняти дані” - початок ручного сеансу взаємодії зі станцією
 • Кнопка “Резидент” - перехід в режим автоматичного знімання даних згідно графіків користувача
 • Меню Файл→Відкрити дамп… дозволяє відкрити файл RgtDump.txt - файл необроблених даних зі станцій і повторно подати їх на обробку програми так, ніби дані отримані зі станції.

Перед використанням цієї функції бажано перейменувати файл RgtDump.txt і використовувати на вході перейменований файл. Бо у випадку неможливості повторної обробки даних вони знову попадуть в RgtDump.txt

 • Меню Станція→Статистика викликає діалог статистики сеансів взаємодії зі станціями:

Вікно статистики сеансів

 • Меню Станція→назва_станцій починає позачерговий ручний сеанс з обраною станцією
 • Меню Операції→Перевірка маршруту запускає перевірку маршруту обраної станції
 • Меню Операції→Примусове очищення запису безумовно стирає запис зі станції (УВАГА! ця можливість повинна використовуватися ЛИШЕ у випадку неможливості отримання запису, щоб не зупиняти отримання даних з бортжурналу).
 • Меню Опції→Налаштування викликає діалог налаштувань програми. В цьому діалозі використовується лише вкладка Інше, де можна вказати звуковий файл, який буде відтворюватися у випадку помилки програми (аварійного завершення сеансу зв'язку зі станцією). Вигляд вікна налаштувань:

Вигляд вікна налаштувань

 • Меню Опції→Зовнішні модулі викликає діалог налаштувань зовнішніх модулів програми. В цьому діалозі можна відключити чи підключити певні додаткові модулі, кожен з яких виконує свою функцію і обробляє лише свій тип даних, отриманих з бортжурналу. Опис додаткових модулів наведено нижче. Вигляд діалогу налаштувань зовнішніх модулів:

Діалог налаштування зовнішніх модулів

Якщо модуль відключено в цьому діалозі і його дані не обробляють інші модулі, то необроблені дані попадуть в файл RgtDump.txt

 • Інформаційні елементи дають інформацію про дату і час попереднього фактичного і наступного за графіком сеансів, кількість отриманих за сеанс і загалом записів, а також результат останнього сеансу обраної станції.

Файл налаштувань програми

Файл налаштувань програми задає список станцій, з якими відбувається взаємодія, а також графіки роботи для них. Приклад файлу налаштувань:

[General]
LogLevel=0
DebugLevel=0
 
[Grafik]
AutoStart=1
testGrafik=0:0-23:59(interval 0:0:01)
DayTimeGrafik=10:05, 13:30-16:00(interval 1:0), 23:00
NightTimeGrafik=1:00, 3:00
PeriodicalGrafik=0:0-23:00(interval 0:1)
 
[Group TEST1]
Marshrut = NET(TD8KAHmx,local),NET(TD8KEQlm - host : 59392,remote),NET(SEKCCQlm,local),NET(TD8O1Oxa,local)
AlarmPeriod = 0:0:10
Mon=PeriodicalGrafik
Tue=PeriodicalGrafik
Wed=PeriodicalGrafik
Thu=PeriodicalGrafik
Fri=PeriodicalGrafik
Sat=PeriodicalGrafik
Sun=PeriodicalGrafik

В секції [General] ключ LogLevel визначає деталізацію повідомлень в лог файлі. Ключ DebugLevel визначає деталізацію повідомлень режиму відлагодження програми.

В секції [Grafik] описуються графіки сеансів зв'язку зі станціями. Ключ AutoStart визначає чи запускати режим роботи по графіках після запуску програми. Решта - опис окремих графіків взаємодії. В описі графіків дозволяються:

 • Точкові запуски (наприклад 10:00)
 • Діапазони періодичних запусків (наприклад 10:00-12:00 (interval 0:15:00))

Ці елементи можна використовувати в одному й тому ж графіку, описуючи їх через коми.

Секцій [Group xxx] може бути декілька. В ній дозволяється ключ Marshrut - опис маршрутів до станцій даної групи. Кожен маршрут відділяється комою і описується у форматі:

 • для локальної станції NET(station,local)
 • для віддаленої станції NET(station - host : port,remote)

Крім того дозволяється ключ AlarmPeriod, яким визначається періодичність аварійного запуску (після невдалого сеансу зв'язку) і встановлення графіків на кожен день з понеділка по неділю (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun). Використовувані графіки повинні бути описані в секції [Grafik]

Модуль AgentRgtPump

Призначений для передачі даних трасування, отриманих від станцій програмі NexusSrv. Через NexusSrv ці дані попадають в програму Tracer.

Файл конфігурації цього модуля називається AgentRgtPump.cfg і містить такі налаштування:

[Group Abonens]
StationList = TD8KAHug, TD8KAHmx, TD8KCQlm, TD8KEQlm, TD8KDQlm, TD8O1Oxa, Apr20Qpa, TD8X1Qlm, Bpr20Qpa, NklSAQlm
Server = user:pass@localhost:1000
sig=7D7B, 507B, 427B
WaitReconnect = 33

Секцій [Group xxx] може бути декілька. В кожній з них описується перелік станцій, від яких обробляються дані (StationList), адреса сервера (Server), сигнатура оброблюваних записів (sig - бажано не змінювати), а також період повторних спроб з'єднання з сервером (WaitReconnect) в секундах.

Модуль AgentRgt_tc

Призначений для збереження даних про розмови, отриманих від станцій версій до Meta-TD в файли *.dbf.

Файл конфігурації цього модуля називається AgentRgt_tc.cfg і містить такі налаштування:

[Group Abonens]
StationList = TD6X2Amx, TD8X1Amx, TD8X6Abn, TD8KAHmx
DBFFile = dbf\db_%Y_%M_%D.dbf
LogFile = dbf\db_year%Y_month%M_day%D.log

Секцій [Group xxx] може бути декілька. В кожній з них описується перелік станцій, від яких обробляються дані (StationList), шаблон назви файлів *.dbf (DBFFile) та *.log (LOGFile). Якщо якийсь шаблон не вказано, файл не формуватиметься взагалі. Допустимі ключі шаблону:

 • %Y - рік в 4-значному форматі
 • %y - рік в 2-значному форматі
 • %M - місяць в цифровому форматі
 • %D - дата в цифровому форматі
 • %h - година здійснення розмови (НЕ ГОДИНА ОТРИМАННЯ ДАНИХ)
 • %m - хвилина здійснення розмови
 • %s - секунда здійснення розмови
 • %N - назва станції

Модуль AgentRgt_tcsql

Призначений для наповнення бази даних MySQL даними про розмови, отриманими від станцій версій до Meta-TD.

Файл конфігурації цього модуля називається AgentRgt_tcsql.cfg і містить такі налаштування:

[Group Abonens]
StationList=TD8KAHmx, TD8X1Qlm, TD8X6Abn
MySQLPath=amc:amc@192.168.0.1/tarifficator.callbase
MySQLDriver=MySQL ODBC 3.51 Driver

Секцій [Group xxx] може бути декілька. В кожній з них описується перелік станцій, від яких обробляються дані (StationList), шлях до бази даних MySQL (MySQLPath - сервер, користувач, пароль у форматі user:password@host/database.table), а також назву ODBC драйвера бази даних (MySQLDriver).

Модуль AgentRgt_tx

Призначений для збереження даних про розмови, отриманих від станцій версії Meta-TD в файли *.dbf.

Файл конфігурації цього модуля називається AgentRgt_tx.cfg і містить такі ж налаштування, як і AgentRgt_tc.cfg:

Модуль AgentRgt_txsql

Призначений для наповнення бази даних MySQL даними про розмови, отриманими від станцій версії Meta-TD.

Файл конфігурації цього модуля називається AgentRgt_txsql.cfg і містить такі ж налаштування, як і AgentRgt_tcsql.cfg:

Модуль AgentRgt_te

Призначений для збереження даних про розмови, отриманих від станцій версій Meta-TF і вище в файли *.dbf.

Файл конфігурації цього модуля називається AgentRgt_tx.cfg і містить такі ж налаштування, як і AgentRgt_tc.cfg:

Модуль AgentRgt_tesql

Призначений для наповнення бази даних MySQL даними про розмови, отриманими від станцій версій Meta-TF і вище.

Файл конфігурації цього модуля називається AgentRgt_tesql.cfg і містить такі ж налаштування, як і AgentRgt_tcsql.cfg:

Модуль AgentRgtDump

Призначений для сортування і збереження необроблених даних.

Модуль AgentRgt_Mea

Призначений для наповнення бази даних MySQL результатами нічних вимірювань абонентських комплектів станції.

Файл конфігурації цього модуля називається AgentRgt_Mea.cfg і містить такі налаштування:

[Global]
Loglevel = 0
 
[Group Measurements]
StationList = TD8Y1Qlm, 661A1Amx,TD8X1Qlm
MySQLPath=user:password@host/measures
SQLFunction=INS_MC
WaitReconnect = 300

Секцій [Group xxx] може бути декілька. В кожній з них описується перелік станцій, від яких обробляються дані (StationList), адреса сервера MySQL(MySQLPath), назва процедури, за допомогою якої дані потрапляють в базу (SQLFunction), а також період повторних спроб з'єднання з сервером (WaitReconnect) в секундах. Секція [Global] містить ключ LogLevel, який визначає деталізацію даних, які потрапляють в лог-файл.

Для роботи модулів *sql необхідно мати доступ до сервера MySQL. Інструкція по конфігуруванню сервера MySQL

extrasoft/agentrgt/index.txt · В останнє змінено: 2015/04/17 15:24 (зовнішнє редагування)