ЄС-11

Цифрова комутаційна система

Науково-виробничий центр
"Автоматизовані мікропроцесорні системи"
ЄДРПОУ: 13807402 тел: +380-32-237-21-36

Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


es11soft:old_link_directives

Директиви опису ланок сигналізації (формат для Meta-TC)

Директива DefPointCode

Директива призначена для визначення коду пункту сигналізації, як правило свого. Вона може бути описана у файлі ланок [*-lk.inc] i дозволяє вводити код як в національному форматі, так і в числовому, причому можливвий ввід у десятковій, шіснадцятковій та двійковій формах. Також цьому коду присвоюється символічна назва.

Загальний вигляд директиви

DefPointCode name, AA, BB, CC
 • name - Символьна назва пункту сигналізації (4 довільних символи).
 • AA - Код пункту сигналізації в десятковому, шіснадцятковому чи двійковому форматах при умові, що параметри BB i CC пропущені
 • AA, BB, CC - Код пункту сигналізації національному форматі при умові що всі ці параметри заповнені.

Примітка! Національний формат коду пункту сигналізації 6-6-2.

Директива призначена для організації ланки сигналізації у будь-якому з дозволених канальних інтервалів. Вона повинна бути описана у файлі плат [*-pl.inc] перед описом відповідного ІКМ-тракту або субтракту. (див. директивуAlloctSync). Тональний канал, використаний в цій директиві, автоматично виключається з переліку доступних тональних каналів і описувати його в таблиці ліній не треба. Директива ссилається на організовані у файлі ланок [*-lk.inc] транкові групи, таблицю прийому і передачі, а також визначені там пункти сигналізації.

Загальний вигляд директиви

AlloctOksLink poz, ctyp, snc, rcv, trn, num, skpM, skpS
 • poz - Канал, в якому організовується ланка сигналізації. Допустимі значення:

xx0 або xxG - Для процесора КI/KB-75 xx0..xxV - Для процесора КI/KB-76 а також для КІ/КВ-75 і контролера типу e0 або e1 (Потрібна апаратна підтримка SAAB).Типи контролера - параметр ВВ. xxx0 - Для процесора KB-84. Ланки сигналізації можуть бути використані ЛИШЕ в якості внутрішніх ланок.

 • ctyp - Тип контролера і його номер. Допустимі значення:

-T0 - Для КІ/КВ-75 при роботі в 0 тайм-слоті. Для КІ/КВ-76 при роботі в любому канальному інтервалі ІКМ-тракту. -T1 - Для КІ/КВ-75 при роботі в 16 (G) тайм-слоті. Для КІ/КВ-76 при роботі в любому канальному інтервалі ІКМ-тракту. -e0 або -e1 - Для КІ/КВ-7x при роботі в будь-якому канальному інтервалі ІКМ-тракту або будь-якому каналі міжпроцесорного субтракту процесорів КІ/КВ-7х(КВ-8х).

 • snc – Таблиця підтримки синхронізації. 4 символи – Символьна назва таблиці підтримки синхронізації. Визначається директивою DefineSyncSet у файлі [*-lk.inc].
 • rcv – Таблиця прийому. 4 символи – Символьна назва таблиці прийому. Визначається директивою DefineTrunk у файлі [*-lk.inc].
 • trn – Таблиця передачі. 4 символи – Символьна назва таблиці передачі. Визначається директивою DefineTrunk у файлі [*-lk.inc].
 • num – Код ланки сигналізації (число від 0 до 15). Узгоджується на етапі визначення параметрів підключення по СКС-7.
 • skpM, skpS – Skip-параметри “Маска” і “Вибір” відповідно (метод розділення навантаження між ланками в пучку або між пучками ланок сигналізації). Детальніше їх використання описане в Розділення навантаження між ланками і пучками ланок сигналізації

Директива AlloctSync

Загальні зауваження. Для ІКМ на абонентській станції. Для 2 Мбіт/с субтракту абонентської станції. Для ІКМ комутаторної станції (секція КІ-7x). Для 2 Мбіт/с субтракту комутаторної станції (секція КІ-7x). Для 8 Мбіт/с субтракту комутаторної станції (секція КІ-7x). Для 8 Мбіт/с субтракту комутаторної станції (PCM-31 секція КІ-7x). Для 8 Мбіт/с субтракту комутаторної станції (секція КВ-8x). Для 8 Мбіт/с субтракту комутаторної станції (PCM-31 секція КВ-8x). Загальні зауваження. Директива повинна бути описана у файлі плат [*-pl.inc]. Вона визначає режим роботи ІКМ-тракту або внутрішнього субтракту 8 чи 2 Мбіт/с. Якщо у даному ІКМ-тракті будуть організовуватися ланки сигналізації, то вони повинні бути описані перед відповідною директивою AlloctSync (див. директиву alloctokslink)

Вигляд директиви для організації ІКМ, 2- або 8-Мбіт/с (суб)тракту для абонентської станції або секції БКК:

AlloctSync pzt, res, mode, num,[lst]
 • pzt - посадка плати.
 • res - Номер (суб)тракту в цій платі.
 • mode - Режим роботи цього (суб)тракту.
 • num - Кількість каналів для, активізованих в цьому (суб)тракті.
 • lst - Перелік каналів, які входять в цей (суб)тракт.

Увага!!! Перші 5 каналів при виході на BI-9x не можуть бути використані як тональні. (Зарезервовані для Spy).

Вигляд директиви для організації 2-,8-Мбіт/с (суб)тракту для абонентської станції зі спареними півпотоками: Для організації додаткового каналу в KI-7x та ВІ-9х можливе спарювання півпотоків.[Функція доступна у версії ПЗ Meta-T9].

AlloctSync pzt, resA, mode, numA, lstA, resB, numB, lstB
 • pzt - посадка плати.
 • resA - Код субтракту в цій платі.
 • mode - Режим роботи цього субтракту.
 • numA - Кількість каналів для, активізованих в цьому субтракті.
 • lstA - Перелік каналів, які слід активізувати.
 • resB - Код спареного субтракту.
 • numB - Кількість каналів спареного субтракту.
 • lstB - Перелік каналів спареного субтракту, які слід активізувати.

Увага!! З'єднання 2 Мбіт субтрактів для комутаторної станції на КК-76 можливе лише на спеціальному кросі №411.

Директива DefineSyncSet

Директива призначена для створення таблиці синхронізації, тобто переліку ІКМ-трактів, які обслуговуються одними і тими самими ланками SS-7. Вона повинна бути описана у файлі [*-lk.inc]. Після визначення таблиці синхронізації їй буде присвоєно унікальна назва. Двох однакових назв не може бути. Один і той самий ІКМ-тракт може входити лише в одну таблицю синхронізації.

Загальний вигляд директиви

DefineSyncSet nam, lst
 • nam - Символьна назва даної таблиці синхронізації (4 довільних символи).
 • lst - Перелік ІКМ, 2- або 8Мбіт/с (суб)трактів, які слід включити в цю таблицю. Перелік повинен бути в кутових дужках. ІКМ-тракти перелічуються через кому.

Директива DefineTonSet

Директива визначає початок списку тональних каналів призначає їй символічну назву і оголошує код пункту сигналізації аналалогічно директиві DefPointCode.

Загальний вигляд директиви:

DefineTonSet nam, dpcA, dpcB, dpcC
 • nam - Символьна назва пункту сигналізації, а також і символічна назва списку тональних каналів (4 довільних символи).
 • dpcA - Код пункту сигналізації в десятковому, шіснадцятковому чи двійковому форматах при умові, що параметри dpcB i dpcC пропущені
 • dpcA, dpcB, dpcC - Код пункту сигналізації національному форматі при умові що всі ці параметри заповнені.

Примітка! Національний формат коду пункту сигналізації 6-6-2.

Директива SingleChanSet

Директива додає до переліку каналів всі канали одного групового ресурсу. При необхідності можна задавати перелік каналів. Ця директива повинна бути описана у файлі ланок [*-lk.inc] після директиви DefineTonSet або попередньої директиви SingleChanSet.

Загальний вигляд директиви

SingleChanSet pzt, num, lst
 • pzt - Код групового ресурсу, канали якого слід включити в перелік тональних каналів.
 • num - Кількість тональних каналів цього ресурсу, які слід включити в список. Якщо тональний канал не визначений, або там є ланка сигналізації, то CIC який йому відповідає буде пропущено.
 • lst - Перелік каналів вказаного групового ресурсу в тому порядку, в якому вони повинні бути включені в список.

Директиви DefineTrunk та DefineQuasi

Директиви призначені для побудови таблиць передачі, прийому і прив'язки їх до переліків тональних каналів. Вони повинні бути описані у файлі ланок [*-lk.inc]. Цими директивами також визначається скільки тональних каналів зі списків обслуговується. Для кожного напрямку робиться прив'язка до ланки сигналізації, яка його обслуговує. Крім того ці директиви дозволяють визначити, з якого номера починається нумерація CIC в переліку каналів.

Загальний вигляд директив

DefineTrunk [rcv], mypc, hists, link, numF, numC, net
 • rcv - Необов'язковий параметр, який визначає вершину таблиці прийому. Всі наступні директиви DefineTrunk i DefineQuasi при відсутності цього параметру продовжують попередню таблицю прийому.
 • mypc - Ссилка на символьну назву цього пункту сигналізації (як правило визначеного вище директивою DefPointCode).

hists - Ссилка на символьну назву переліку каналів цього напрямку (як правило визначеного вище директивою DefineTonSet).

 • link - Обов'язковий параметр - Ссилка на одну з ланок сигналізації, які обслуговують цей напрямок.
 • numF - Номер з якого починати нумерацію каналів у цьому переліку.
 • numC - Кількість каналів у переліку, які слід обслуговувати.
 • net - Ідентифікатор мережі для цього напрямку. Допустимі зачення ідентифікатора:
Значення Опис ідентифікатора
IntID Міжнародна мережа SS7
AddID Додатковий для міжнародної мережі
NatID Національна мережа
ZonID Зонова мережа (додатковий для національної)
DefineQuasi rcv, mypc, hists, link, numF, numC, net

Ця директива призначена для організації напрямків, які працюють у квазізв'язному режімі і в цілому аналогічна попередній за виключенням таких особливостей:

Параметр rcv завжди відсутній. Напрямок, який працює у квазізв'язному режимі не може бути вершиною таблиці прийому. Параметр link завжди відсутній. Напрямок, який працює у квазізв'язному режимі не має власних ланок сигналізації.

es11soft/old_link_directives.txt · В останнє змінено: 2015/04/17 15:23 (зовнішнє редагування)