ЄС-11

Цифрова комутаційна система

Науково-виробничий центр
"Автоматизовані мікропроцесорні системи"
ЄДРПОУ: 13807402 тел: +380-32-237-21-36

Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


es11soft:modes

Загальна таблиця ключів, що вказують режими роботи каналів

Канальні драйвери повинні використовувати тільки свої ключі режимів! Дозволені режими роботи канальних драйверів перераховані в стовпчиках нижче назви драйверу.

#############################################################
# x2Tz/x4Tz xBrd/xBmc yDss/ySs7 aAbn/xAbn vZpr/vAnw/vVrt
# Основні
7 CASInverse CASInverse DsNoInform
6
5 BmModMajor BmModMajor
4 BmModAntiq DsModOverl AnModNoINR
3 DsModCheck AnModT1400
2 AnModAn700
1 IsModNdKpw IsModNdKpw AnModNoACM
0 TzNoConnec DsModFacil ZpModNoBck
# Додаткові
7 TzNegaAtrn DsModAonL7 FnModAonAn
6 TzImitAtrn FnModTonal
5 TzInvrArcv DsMod5ESSr FnModExtra
4 TzLostArcv DsModSider DsModSider FnModNoMea
3 TzNegaBtrn DsModNoPrs
2 TzImitBtrn DsModNo810
1 TzInvrBrcv DsModNoPr8
0 TzLostArcv DsModUnknw IsModNo500
#############################################################
# x2Is/aIsl x2Wh/aWho x1Dn/x1Ur x1Im x1Wg
# Основні
7 CASInverse CASInverse CASInverse CASInverse CASInverse
6 DINRange17 DINRange17 DINRange17 DINRange17 DINRange17
5 IkRcvPaket IkRcvPaket IkRcvPaket
4 IkTrnPaket IkTrnPaket IkTrnPaket
3 IkModDecad IkModDecad IkModDecad IkModDecad IkModDecad
2 IkModOvert IkModOvert VsModFmAon IkModOvert IkModOvert
1 IsModNdKpw WhModAonNo IsModNdKpw IsModNdKpw VmModShLng
0 IsModNoAon WhModAsAon VsModAonSn VmModShdw3 VmModShAcu
# Для прийому або передачі номера човником
7 WhModNoCmd WhModNoCmd WhModNoCmd
6 WhModStrt3 WhModStrt3 WhModStrt3
5 WhModDecd4 WhModDecd4 WhModDecd4
4 WhModNo500 VsModZn100
3 IsModNoCmd IsModNoCmd IsModNoCmd
2 DuModSewsd DuModSewsd DuModSewsd DuModSewsd DuModSewsd
1 IsModNWait IsModNwait IsModNWait
0 IsModNo500 VsModZn030
# Для прийому або передачі номера пакетом
7
6
5 WhPktBcwNo WhPktBcwNo WhPktBcwNo
4 VsModZn100
3 IsModNoCmd IsModNoCmd IsModNoCmd
2
1 IsModNWait IsModNWait IsModNWait
0 VsModZn030
# Для прийому або передачі номера декадою
7 WhModNo425 WhModNo425 WhModNo425
6 VsModExotc
5
4 WhModNo500 VsModZn100
3
2 IsModFrst8 IsModFrst8 IsModFrst8
1 IsModNWait IsModNwait IsModNWait
0 IsModNo500 VsModZn030
#############################################################
# aDsp/aMbl xTis/aTis aDkl aTax xR2d
# Основні
7 CASInverse
6
5 DkRcvDecad DkRcvDecad DkRcvDecad
4 DkTrnDecad
3 DkUseSlnce DkUseSlnce DkUseSlnce TxModPerep
2 TxMod16khz
1 IsModNdKpw TxModLngBl IsModNdKpw
0 IsModNoAon IsModNoAon IsModNoAon TxModPrTlk
# Додаткові
7 FnModAonAn
6 FnModTonal
5
4 FnModNoMea
3 DkNmrTrans DkNmrTrans DkNmrTrans
2
1 DkModReply
0 IsModNo500 IsModNo500 IsModNo500 IsModNo500
#############################################################
# xNIs xNWh x2Du
# Основні
7 CASInverse CASInverse CASInverse
6 DINRange17 DINRange17 DINRange17
5 IkRcvPaket IkRcvPaket
4 IkTrnPaket IkTrnPaket
3 IkModDecad IkModDecad IkModDecad
2 IkModOvert IkModOvert
1 IsModNdKpw WhModAonNo IsModNdKpw
0 IsModNoAon WhModAsAon
# Для прийому або передачі номера човником
7 WhModNoCmd WhModNoCmd
6 WhModStrt3 WhModStrt3
5 WhModDecd4 WhModDecd4
4 WhModNo500
3 IsModNoCmd IsModNoCmd
2 DuModSewsd DuModSewsd DuModSewsd
1 IsModNWait IsModNwait
0 IsModNo500
# Для прийому або передачі номера пакетом
7
6
5 WhPktBcwNo WhPktBcwNo
4
3 IsModNoCmd IsModNoCmd
2
1 IsModNWait IsModNWait
0
# Для прийому або передачі номера декадою
7 WhModNo425 WhModNo425
6
5
4 WhModNo500
3
2 IsModFrst8 IsModFrst8
1 IsModNWait IsModNwait
0 IsModNo500

Ключі режимів роботи канальних драйверів вказуються в директивах опису каналу:

 LineAloc  drv, poz, kon, nxx, kzn, mod, anm, dvm, rgt, acb, [lna]
 • mod – параметр, який вказує режим роботи лінії.

в одному параметрі mod допускаеться вказувати декілька ключів:

 LineAloc aTax,C1,7,60, 0, FnModTonal+TxMod16khz, A, Ia, gwt, ALL   ;
 LineAloc aTax,C2,7,61, 0, FnModTonal+TxMod16khz, A, Ia, gwt, ALL   ;

але краще спочатку об'явити скороченя, а потім використовувати його скрізь по тексту:

  xFt = FnModTonal+TxMod16khz    ;; тональний набір + имп. 16 кГц 
 LineAloc aTax,C1,7,60, 0, xFt, A, Ia, gwt, ALL   ;
 LineAloc aTax,C2,7,61, 0, xFt, A, Ia, gwt, ALL   ;
 LineAloc aTax,C3,7,62, 0, xFt, A, Ia, gwt, ALL   ;

Не допускається подвійне використання одного ключа при визначені того самого параметра:

  xFt = FnModTonal+FnModTonal	;; 

Це жахлива помилка!

Пояснення до ключів, що вказують режими

Ключі режимів подані в алфавитному порядку:

 • AnModAn700 - автовідповідач в стані розмови повинен аналізувати 700гц від запитувача.
 • AnModNoACM - автовідповідач повинен видавати відповідь негайно без формування КПВ.
 • AnModNoINR - автовідповідач або віртуальна лінія не повинні запитувати АВН, якщо його нема.
 • AnModT1400 - автовідповідач повинен формувати тон 1400 Гц після відповіді; по замовчуванню - формується сигнал 700 Гц, який розпізнається автозапитувачем.
 • BmModAntiq - взаємодія з попередніми версіями протоколу xBrd, які не передбачають прийом/передачу АВН по запиту.
 • BmModMajor - ознака головного при зустрічних зайняттях - вихідні зайняття мають більший приоритет; по замовчуваню - вхідні зайняття з бiльшим прiоритетом.
 • CASInverse - канал на IKM-30 з інверсією CAS: в самому каналі виконується ДОДАТКОВА інверсія CAS'ів на прийомі та передачі; використання цього ключа для аналових каналів НЕБАЖАНЕ.
 • DINRange17 - в каналі малий дінамічний діапазон (17дБ) тональних сигналів взаємодії (передача номера або АВН); - як правило, на старих системах IKM-30 з додатковим аналоговим перетвореням.
 • DkModReply - канал аналогового разширення повинен видавати додатковий імпульс підтверженя відбою.
 • DkNmrTrans - канал аналогового разширення повинен передати номер далі - як з'єднувальна вихідна лінія.
 • DkRcvDecad - канал аналогового разширення повинен приймати номер декадою; по замовчуванню - тільки тонально DTMF.
 • DkTrnDecad - канал аналогового разширення повинен передавати номер декадою; по замовчуванню - тільки тонально DTMF.
 • DkUseSlnce - канал аналогового разширення в початковому стані повинен проключитись на тишу; по замовчуванню - для перевірки аналогової частини видається тональний сигнал 500 Гц.
 • DsMod5ESSr - робота зі станцією 5ESS - дозволити виклики з NatOfAddr=National (тільки xSs7).
 • DsModAonL7 - використовується 7-значний АВН; по замовчуванню 9-значний.
 • DsModCheck - контроль тональної цілісності каналу (ContinuityCheck) після зайняття.
 • DsModFacil - передавати імена в полях Facility or Information (тільки xSs7).
 • DsModNo810 - не гасити на виході префікс 810 та видавати NatOfAddr=Subscriber/UnKnown; по замовчуванню - гасити 810, NatOfAddr=InterNational.
 • DsModNoPr8 - не гасити на виході префікс 8 та видавати NatOfAddr=Subscriber/UnKnown; по замовчуванню - гасити 8, NatOfAddr=National.
 • DsModNoPrs - не представляти номер абонента (Calling Party).
 • DsModOverl - передача номера з перекриттям (по цифрах); по замовчуванню - фізичне зайняття каналу відбувається після отримання повного номеру.
 • DsModSider - канал відноситься до категорії обхідних маршрутів; одному запиту дозволяється обмежена кількість переходів в напрямки з такою ознакою.
 • DsModUnknw - передавати номер як NatOfAddr=Unknown; по замовчуванню - NatOfAddr=Subscriber.
 • DsNoInform - не включати автоінформатор на цей канал (тільки xSs7).
 • DuModSewsd - вихідний канал може почати передачу номера човником не маючи повного номера - передача номера може відбуватись по мірі надходженя цифр з великими паузами; вхідний канал повинен завершувати прийом номера човником видачею команди '4'; таким чином іноді приходиться працювати зі станціями EWSD - вони не можуть довго очікувати на статус абонента.
 • FnModAonAn - абонентська лінія повинна на початку вихідної розмови після запиту 500 Гц видавати відповідь АВН.
 • FnModExtra - абонентській лінії дозволені додаткові види обслуговування (ДВО); перелік ДВО та, як їми користуватись, перераховані в ?????.
 • FnModNoMea - абонентська лінія не повинна проводити автоматичних нічних вимірювань стану абонентської лінії (деяких абонентів зі старими апаратами дратує підзвон підчас ВІДКЛЮЧЕНЯ вимірювача).
 • FnModTonal - абонентська лінія працює в режимі тонального набору номера, дозволяється одночасно і декадний набір; по замовчуванню - декадний набір.
 • IkModDecad - прийом або передача номера декадою (якщо не вказані IkRcvPaket або IkTrnPaket); по замовчуванню - прийом/передача частотним човником з можливим переходом на декаду.
 • IkModOvert - канал підтримує протокол міжміста - з видачею або аналізом CAS-сигналу “абонент вільний та викликакється.
 • IkRcvPaket - прийом номера частотним пакетом.
 • IkTrnPaket - передача номера частотним пакетом.
 • IsModFrst8 - вихідний канал при передачі номера декадою після ПЕРШОЇ '8' не повинен починати передачу АВН - це такий МІСЬКИЙ номер.
 • IsModNo500 - вихідний канал повинен видавати відповідь АВН БЕЗ запиту 500Гц.
 • IsModNdKpw - вихідний канал вимагає від з'єднаного з ним вхідного каналу не проключатись в транзит, а формувати акустичний сигнал КПВ самостійно.
 • IsModNoAon - вихідний канал не повинен відповідати на запити АВН в КПВ.
 • IsModNoCmd - вихідний канал повинен почати передачу номера човником (або пакетом) без отримання відповідної команди.
 • IsModNWait - вихідний канал, ще не отримавши CAS-підтвердженя зайняття, повинен почати очікування тональної команди.
 • TxMod16khz - таксофоний канал в стані вхідної розмови (оплаченої) повинен кожної хвилини видавати імпульс частотою 16 кГц тривалістю 100ms.
 • TxModLngBl - таксофоний канал в стані вихідного виклику повинен видавати безперервний дзвінок.
 • TxModPerep - таксофоний канал в стані вхідної розмови (оплаченої) повинен кожної хвилини видавати імпульс переполюсовки тривалістю 300ms.
 • TxModPrTlk - таксофоний канал в стані вхідної розмови (оплаченої) повинен видавати переполюсовку на ВЕСЬ час розмови.
 • TzNoConnec - транзитний канал не повинен робити тональне проключення.
 • TzNegaAtrn - транзитний канал повинен инвертувати A-CAS на передачі; по замовчуванню - A-CAS на передачі не инвертується.
 • TzImitAtrn - транзитний канал повинен передавати константу TzNegaAtrn в позиції CAS A-біту; по замовчуванню - A-CAS передається транзитно.
 • TzInvrArcv - транзитний канал повинен инвертувати A-CAS на прийомі.
 • TzLostArcv - у випадку аварії (втрати синхронізації, наприклад) транзитний канал повинен імітувати прийом A-CAS активний; по замовчуванню - A-CAS пасивний.
 • TzNegaBtrn - транзитний канал повинен инвертувати B-CAS на передачі; по замовчуванню - B-CAS на передачі не инвертується.
 • TzImitBtrn - транзитний канал повинен передавати константу TzNegaBtrn в позиції CAS B-біту; по замовчуванню - B-CAS передається транзитно.
 • TzInvrBrcv - транзитний канал повинен инвертувати B-CAS на прийомі.
 • TzLostBrcv - у випадку аварії (втрати синхронізації, наприклад) транзитний канал повинен імітувати прийом B-CAS активний; по замовчуванню - B-CAS пасивний.
 • VmModShdw3 - тільки для x1Im: формувати відбій трьома імпульсами; по замовчуванню - двома імпульсами.
 • VmModShLng - тільки для x1Wg: формувати відбій серією імпульсів до підтвердженя; по замовчуванню - двома импульсами.
 • VmModShAcu - тільки для x1Wg: формувати відбій тільки акустичними сигналами до підтвердженя.
 • VsModAonSn - тільки для x1Dn/x1Ur: для вхідніх - формувати додатковий імпульс завершеня запиту АВН; для вихідних - аналізувати додатковий імпульс завершеня запиту АВН; такі импульси необхідні при взаємодії зі станціями типу “ДОНЕЦЬ” або при 'хитрих' переходах с системи ВСК-1 на ВСК-2 та навпаки.
 • VsModExotc - тільки для x1Dn декадою для вихідних по міжмісту: - після завершеня розмови формувати додатковий імпульс блокування для підтвердження завершення розмови.
 • VsModFmAon - тільки для x1Dn/x1Ur: для вхідніх - робити запит АВН та вимагати відповіді АВН на початку розмови (при відповіді); для вихідних - при відповіді видавати відповідь АВН безумовно.
 • VsModZn030 - тільки для x1Dn/x1Ur: для вихідних - формувати на зустрічну станцію импульс зайтяття тільки 25мс і, відповідно, міжміський протокол взаємодії.
 • VsModZn100 - тільки для x1Dn/x1Ur: для вихідних - формувати на зустрічну станцію импульс зайтяття тільки 100мс і, відповідно, міський протокол взаємодії.
 • WhModAonNo - вхідний канал не повинен запитувати АВН в КПВ - зустрічне обладнання цього не передбачає; по замовчуванню - канал запитує АВН тільки якщо його про це запитали.
 • WhModAsAon - вхідний канал повинен завжди превентивно запитувати АВН в КПВ.
 • WhModDecd4 - вхідний канал після отримання човником першої цифри '8' повинен видати команду '4' (абонент вільний та викликається) та залишок номера прийняти ДЕКАДОЮ.
 • WhModNo425 - вхідний канал при прийомі номера декадою повинен НЕ включати гудок 425 Гц перед першою цифрою та після прийому '8' (як того вимагають старі декадні станції) - деякі 'новітні' станції, залишаючись в транзиті, подають гудок абоненту самостыйно.
 • WhModNo500 - вхідний канал повинен почати прийом АВН без видачі частотного запиту 500 Гц.
 • WhModNoCmd - вхідний канал повинен почати прийом номера човником без видачі відповідної команди.
 • WhModStrt3 - вхідний канал повинен почати прийом номера човником з видачі команди '3' (повтор попередньої цифри).
 • WhPktBcwNo - вхідний канал при прийомі номера пакетом повинен НЕ очікувати АВН в пакеті - він там відсутній.
 • ZpModNoBck - автозапитувач не повинен передавати в систему АВН.
es11soft/modes.txt · В останнє змінено: 2015/04/17 15:23 (зовнішнє редагування)