ЄС-11

Цифрова комутаційна система

Науково-виробничий центр
"Автоматизовані мікропроцесорні системи"
ЄДРПОУ: 13807402 тел: +380-32-237-21-36

Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


es11soft:meta-th:scalable_router

Масштабований маршрутизатор

Основною директивою цього маршрутизатора є Route, яка заміняє директиву InsRoute маршрутизатора попередніх версій. Формат директиви такий:

 Route <par1 par1.1, par1.2...>,<par2, par2.1, par2.2...>...

parX - команди керування аналізом чи виконавчі команди parX.Y - опції основної команди.

Перелік команд і опцій може нарощуватися в процесі розвитку цього маршрутизатора, що є основним засобом його масштабування. Існуючі команди та їх параметри описано далі.

команда NET

Перевірка параметра Індикатор мережі (Network Indicator) на певне значення

  Route ...<NET,NatID>...

команда SIF

Перевірка параметра Підсистема Користувача (Signalling Information Field) на певне значення

  Route ...<SIF,ISUP>...
  Route ...<SIF,SNM>...
  Route ...<SIF,DIAG>...

команда DPC

Перевірка параметра Код Пункту призначення (Destination Point Code) на певне значення

  Route ...<DPC,PcOPTS>...
  Route ...<DPC,PcES11>...
  Route ...<DPC,PcUtel>...

команда OPC

Перевірка параметра Код Пункту відправки (Origination Point Code) на певне значення

  Route ...<OPC,PcOPTS>...
  Route ...<OPC,PcES11>...
  Route ...<OPC,PcUtel>...

команда DPCrange

Перевірка параметра Код Пункту призначення (Destination Point Code) на діапазон значень

  Route ...<DPCrange,PcBAD1,PcBAD5>...
  Route ...<DPCrange,PcBAD6,PcBAD10>...
  Route ...<DPCrange,PcBAD11,PcBAD15>...

Увага!!! Діапазон визначається фактичними значеннями параметрів. Наприклад Якщо PcBAD1 = 1, PcBad3 = 10 а PcBAD5 = 3, то <DPCrange,PcBad1,PcBad5> вибиратиме тільки 1, 2, 3. PcBad3 - не попаде в діапазон.

команда OPCrange

Перевірка параметра Код Пункту відправки (Origination Point Code) на діапазон значень

  Route ...<OPCrange,PcBAD1,PcBAD5>...
  Route ...<OPCrange,PcBAD6,PcBAD10>...
  Route ...<OPCrange,PcBAD11,PcBAD15>...

команда SLS

Перевірка параметра Вибір ланки сигналізації (Signalling Link Selection) на певне значення за заданою маскою

  Route ...<SLS,1,0>...
  Route ...<SLS,1,1>...

команда CIC

Перевірка параметра Номер каналу (Channel Identification Code) на допустимий діапазон значень

  Route ...<CIC,0,31>...
  Route ...<CIC,32,63>...

Виконавча команда. Відправляє повідомлення в підсистему передачі певної ланки сигналізації (якщо ланка недоступна, аналіз продовжується)

  Route ...<ToLink,LsOPTS>...
  Route ...<ToLink,LsOPTS,0>...

Третій параметр - код ланки сигналізації в межах пучка ланок. Якщо параметр опущений, підставляється нуль.

команда ToRouter

Виконавча команда. Відправляє повідомлення на прийом підсистеми SNMP відповідної ланки сигналізації.

  Route ...<ToRouter,LsOPTS>...
  Route ...<ToRouter,LsOPTS,0>...

команда ToTonSet

Виконавча команда. Відправляє повідомлення на прийом підсистеми ISUP в канал, який визначається по значенню CIC.

  Route ...<ToTonSet,TsOPTS>...
  Route ...<ToTonSet,TsUtel,0>...

команда ToDiag

Виконавча команда. Відправляє повідомлення на прийом підсистеми діагностики.

  Route ...<ToDiag,DgSecO>...

команда JUMP

Виконавча команда. Безумовний перехід на вказану таблицю аналізу.

  Route ...<JUMP,RtISUP>...
  Route ...<JUMP,RtSNM>...

команда CALL

Виконавча команда. Безумовний перехід на вказану таблицю аналізу з можливістю повернення за допомогою EXIT чи після закінчення викликаної таблиці.

  Route ...<CALL,RtISUP>...
  Route ...<CALL,RtSNM>...

команда DROP

Виконавча команда. Безумовне припинення аналізу. Аналізований пакет знищується.

  Route ...<DROP>

команда EXIT

Виконавча команда. Безумовне закінчення аналізу поточної таблиці. Аналіз може бути продовжено, якщо на цю таблицю перехід було здійснено за допомогою CALL

  Route ...<EXIT>

команда setDPC

Виконавча команда. Безумовна заміна параметру DPC. Після виконання цієї команди аналіз продовжується.

  Route ...<setDPC,PcUtel>

команда setOPC

Виконавча команда. Безумовна заміна параметру OPC. Після виконання цієї команди аналіз продовжується.

  Route ...<setOPC,PcES11>

команда setNET

Виконавча команда. Безумовна заміна параметру NI. Після виконання цієї команди аналіз продовжується.

  Route ...<setNET,ZonID>

команда addCIC

Виконавча команда. Безумовна заміна параметру CIC методом додавання константи з переповненням по слову (65535 + 1 = 0). Після виконання цієї команди аналіз продовжується. Віднімання - це частковий випадок додаваннядодавання ( -N = + 65536 - N )

  Route ...<addCIC,128>

Загальні приклади використання команд

Для одної ланки сигналізації:

  Route <NET,NatID>,<DPC,PcES11>,<OPC,PcOPTS>,<SIF,ISUP>,<ToTonSet,TsOPTS>
  Route <NET,NatID>,<DPC,PcES11>,<OPC,PcOPTS>,<SIF,ISUP>,<ToRouter,LsOPTS>
  Route <NET,NatID>,<DPC,PcES11>,<SIF,DIAG>,<ToDiag,DgSecO>
  Route <NET,NatID>,<DPC,PcOPTS>,<ToLink,LsOPTS>

Робота двох ланок сигналізації з розподілом навантаження:

  Route <NET,NatID>,<DPC,PcES11>,<OPC,PcOPTS>,<SIF,ISUP>,<ToTonSet,TsOPTS>
  Route <NET,NatID>,<DPC,PcES11>,<OPC,PcOPTS>,<SIF,ISUP>,<ToRouter,LsOPTS>
  Route <NET,NatID>,<DPC,PcES11>,<SIF,DIAG>,<ToDiag,DgSecO>
  Route <NET,NatID>,<DPC,PcOPTS>,<SLS,1,0>,<ToLink,LsOPTS,0>,<ToLink,LsOPTS,1>,<DROP>
  Route <NET,NatID>,<DPC,PcOPTS>,<SLS,1,1>,<ToLink,LsOPTS,1>,<ToLink,LsOPTS,0>,<DROP>

Складний аналіз прийому з розподілом мереж і підсистем:

RouteTable RtMain
  Route <NET,NatID>,<JUMP,RtNatID>
  Route <NET,ZonID>,<JUMP,RtZonID>
RouteTableEnd RtMain
RouteTable RtNatID
  Route <DPC,PcES11>,<OPC,PcOPTS>,<SIF,ISUP>,<ToTonSet,TsOPTS>
  Route <DPC,PcES11>,<OPC,PcOPTS>,<SIF,ISUP>,<ToRouter,LsOPTS>
  Route <DPC,PcES11>,<SIF,DIAG>,<ToDiag,DgSecO>
  Route <DPC,PcOPTS>,<SLS,1,0>,<ToLink,LsOPTS,0>,<ToLink,LsOPTS,1>,<DROP>
  Route <DPC,PcOPTS>,<SLS,1,1>,<ToLink,LsOPTS,1>,<ToLink,LsOPTS,0>,<DROP>
RouteTableEnd RtNatID
RouteTable RtZonID
  Route <SIF,ISUP>,<JUMP,RtISUP>
  Route <SIF,DIAG>,<JUMP,RtDIAG>
RouteTableEnd RtZonID
RouteTable RtISUP
  Route <DPC,ES11>,<OPC,BAD1>,<ToTonSet,TsBad1>
  Route <DPC,ES11>,<OPC,BAD2>,<ToTonSet,TsBad2>
  Route <DPC,ES11>,<OPC,BAD3>,<ToTonSet,TsBad3>
  Route <DPC,ES11>,<OPC,BAD4>,<ToTonSet,TsBad4>
  Route <DPC,ES11>,<OPC,BAD5>,<ToTonSet,TsBad5>
RouteTableEnd RtISUP
RouteTable RtDIAG
  Route <DPC,BAD1>,<ToLink,LsBad1>
  Route <DPC,BAD2>,<ToLink,LsBad2>
  Route <DPC,BAD3>,<ToLink,LsBad3>
  Route <DPC,BAD4>,<ToLink,LsBad4>
  Route <DPC,BAD5>,<ToLink,LsBad5>
RouteTableEnd RtDIAG
es11soft/meta-th/scalable_router.txt · В останнє змінено: 2015/04/17 15:24 (зовнішнє редагування)