ЄС-11

Цифрова комутаційна система

Науково-виробничий центр
"Автоматизовані мікропроцесорні системи"
ЄДРПОУ: 13807402 тел: +380-32-237-21-36

Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


es11soft:meta-th:forwardrule

Модернізована таблиця аналізу номера (ForwardRule)

Формат команди ForwardRule

 ForwardRule Pnt,Pat,Acs,Mod,Drc_Hnd_Nxt,Dig,Skp
 • Pnt - точка аналізу номера.
 • Pat - шаблон аналізу номера. Шаблон починаючи з версії Meta-TH слід брати в лапки.
 • Acs - права дозволу виходу у виконавчу гілку.
 • Mod - режим виходу у виконавчій гілці.
 • Drc_Hnd_Nxt - Напрямок, сотня, наступа гілка аналізу, чи метод заміни номера.
 • Dig - кількість цифр номера.
 • Skp - кількість цифр, які відсікаються на таблиці аналізу.

Фомат MakeForwardTables:

 MakeForwardTables <PntList>
 • PntList - Список точок аналізу, які доступні з таблиці ліній (впорядковані за індексами!)

Принципи побудови таблиці нумерації

Під час складання шаблонів таблиці маршрутизації використовуються такі елементи:

 1. ЦИФРИ або знак “x” - визначають значення наступної цифри під час перевірки номера (знак “x” - означає будь-яку цифру номера).
 2. елемент {Par,Val} - перевірка параметра Par на значення Val. (Якщо Val відсутнє, то допускається будь-яке значення параметра.
 3. елемент [Par,Val] - встановлення параметра Par в значення Val.

Приклади:

 ForwardRule A,"8032xx",DrOverTown,=,OPTS,11,0
 MakeForwardTables <A>
 ForwardRule A,"8032xx{CPC,226}",DrOverTown,=,OPTS,11,0
 MakeForwardTables <A>
 ForwardRule A,"8032xx[CPC,226]",DrOverTown,=,OPTS,11,0
 MakeForwardTables <A>

Опис повного набору значень у вузлі

Вузол дерева - це точка аналізу, в якій який буде перевірятися наступний параметр при певному наборі значень попередніх параметрів. Для директиви

 ForwardRule A,"8{CPC,226}[CPC,228]032",DrOverTown,=, Drc0,11,0

створюються вузли A, A8, A8?Chk_CPC_226?, A8?Chk_CPC_226??Stv_CPC_228?, A8?Chk_CPC_226??Stv_CPC_228?0, а також A8?Chk_CPC_226??Stv_CPC_228?03.

 • A8?Chk_CPC_226? - вузол після перевірки параметра CPC на значення 226
 • A8?Chk_CPC_226??Stv_CPC_228? - вузол після встановлення параметра CPC в значення 228

Тип вузла - це тип параметра, який перевіряється в цьому вузлі. В попередньому прикладі тип вузла A - перевірка цифри номера, вузла A8 - перевірка CPC, а вузла A8?Chk_CPC_226? - встановлення параметра CPC

Увага! При описі кількох директив ForwardRule слід мати на увазі, що змінювати тип вузла ЗАБОРОНЕНО.

Приклад неправильного опису (для вузла A8 спочатку вказано тип - цифра номера, а потім перевірка CPC:

 ForwardRule A,"80"     ,DrOverTown,=, Drc0,11,0
 ForwardRule A,"8{CPC,226}1" ,DrOverTown,=, Drc0,11,0

Приклад правильного опису:

 ForwardRule A,"80",DrOverTown,=, Drc0,11,0
 ForwardRule A,"81{CPC,226}",DrOverTown,=, Drc0,11,0

Перевірка значень відбувається в тому порядку, в якому описані директиви ForwardRule. Виняток з цього правила - перевірка на будь-яке значення (знак “x” чи пусте значення параметра Val). Перевірка на будь-яке значення відбувається після перевірки всіх інших значень в даному вузлі. В цьому приклді перевірка цифр номера відбувається на різні значення в такій послідовності 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6:

 ForwardRule A,"7",DrOverTown,=, Drc7,11,0
 ForwardRule A,"8",DrOverTown,=, Drc8,11,0
 ForwardRule A,"9",DrOverTown,=, Drc9,11,0
 ForwardRule A,"0",DrOverTown,=, Drc0,11,0
 ForwardRule A,"1",DrOverTown,=, Drc1,11,0
 ForwardRule A,"2",DrOverTown,=, Drc2,11,0
 ForwardRule A,"3",DrOverTown,=, Drc3,11,0
 ForwardRule A,"4",DrOverTown,=, Drc4,11,0
 ForwardRule A,"5",DrOverTown,=, Drc5,11,0
 ForwardRule A,"6",DrOverTown,=, Drc6,11,0
 MakeForwardTables <A>

Ось інший приклад, де порядок 7, 9, 0, будь-яке значення (знак x)

 ForwardRule A,"7",DrOverTown,=, Drc7,11,0
 ForwardRule A,"x",DrOverTown,=, Drc6,11,0
 ForwardRule A,"9",DrOverTown,=, Drc9,11,0
 ForwardRule A,"0",DrOverTown,=, Drc0,11,0
 MakeForwardTables <A>

В прикладі:

 ForwardRule A,"7",DrOverTown,=, Drc7,11,0
 ForwardRule A,"9",DrOverTown,=, Drc9,11,0
 ForwardRule A,"0",DrOverTown,=, Drc0,11,0
 MakeForwardTables <A>

перевіряються ТІЛЬКИ значення 7, 9, 0. Решта значень недозволені і викликають відбій з причиною 03(No Route To Destination).

параметр ALT

Аналіз номера проводиться в таких випадках:

 1. після заняття каналу - завжди;
 2. після відбою до отримання ANM/CON, але тільки у випадку наявності альтернативної точки аналізу номера.

Альтернативна точка аналізу - може встановлюватися під час основного аналізу номера. Доступ до неї здійснюється через параметр ALT. Крім встановлення можна аналізувати при потребі цей параметр. Приклад використання:

 ForwardRule A,"1[ALT,B]"    ,DrOverTown,=, Drc1, 5,0
 ForwardRule A,"x"       ,DrOverTown,=, DrcX,11,0
 ForwardRule B,"{GCV,17}x"   ,DrOverTown,=, Drc2, 5,0
 ForwardRule B,"{GCV,34}x"   ,DrOverTown,=, Drc3, 5,0
 MakeForwardTables <A,B>

В даному випадку альтернативна точка аналізу встановлюється тільки при номері, який починається на 1.

Допустимі значення параметра ALT - це точки аналізу оголошені в директиві MakeForwardTables.

параметр DCV

Параметр DCV - передача додаткових опцій при підключенні тональних сигналів.

параметр GCV

Параметр GCV - узагальнена причина відбою. Її рекомендується аналізувати тільки в альтернативних точках аналізу номера, коли значення цього параметра є валідним.

параметр CPC

Параметр CPC - категорія абонента А згідно ISUP.

 ForwardRule A,"{CPC,228}"   ,DrOverTown,$, T100,11,0
 ForwardRule A,"{CPC,  }x"   ,DrOverTown,=, DrcX,11,0
 MakeForwardTables <A>

параметр KAT

Параметр KAT - категорія виклику (C, D, E, F,…). Значення:

 • 43h = категорія С
 • 44h = категорія D
 • 45h = категорія E
 • 46h = категорія F

Дозволяється робити перевизначення:

 kE = 'E'
 
 ForwardRule A,"{KAT,kE}"   ,DrOverTown,$, T100,11,0

і використовувати вже визначені параметри.

параметр MSG

Параметр MSG - команда підключення додаткових сигналів абоненту А. Допустиме значення: TON.

параметр SLT

Параметр SLT - визначає тональний сигнал, який підключається абоненту А. Значення - це оголошені тональні сигнали користувача чи один із загальнодоступних тональних сигналів.

параметр BPI

Параметр BPI - визначає індикатор наявності зворотнього номера (CallingParty). Допустимі значення приведені у таблиці:

Значення Description Опис
00h Presentation Allowed Презентація дозволена
04h Presentation Restricted Презентація заборонена
08h Unavailable Номер відсутній
0Ch Reserved Зарезервовано

параметр FNL

Параметр FNL - визначає довжину номера B, визначену в результаті аналізу згідно таблиці нумерації. Перед початком аналізу має значення 0FFh. Цей параметр можна використовувати для встановлення довжини аналізу до закінчення проходу по таблиці нумерації.

es11soft/meta-th/forwardrule.txt · В останнє змінено: 2016/09/16 11:44 (зовнішнє редагування)