ЄС-11

Цифрова комутаційна система

Науково-виробничий центр
"Автоматизовані мікропроцесорні системи"
ЄДРПОУ: 13807402 тел: +380-32-237-21-36

Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


es11soft:meta-tg:kernels

Крос абонентської станції

Нижче схематично представлена абонентська станція (блок абонентського доступу)

###############################################################
Блок живл. Лінійні аналогові плати
позиція A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
канали C1-D1-E1-F1-G1-H1-I1-J1-K1-L1-M1-N1-O1-P1-Q1-R1-
на платах -CF-DF-EF-FF-GF-HF-IF-JF-KF-LF-MF-NF-OF-PF-QF-RF
Код В цьому кросі не використовується

В позиціях кросу абонентської станції передбачається встановлення таких плат:

 • - плат блоку живлення - тут показано дуже умовно

A - плати процесора - в цій позиції можна встановлювати процесори KB6, KB75, KB76 або KB78.

B - в цій позиції, як правило, (в залежності від типу кросу) встановлюється плата вимірювача **''MT4''** - програмний драйвер Mtu;
C - в цій та п'ятнадцяти подальших позиціях встановлюються лінійні аналогові плати.

В залежності від виконання, плати процесора можуть обслуговувати разне число IKM-трактів - від одного до шести, (стандартно - 2), при цьому число лінійних аналогових плат, що обслуговується може зменьшуватись, наприклад:

 • KB1 - 1 IKM-тракт, 16 лінійних плат;
 • KB2 - 2 IKM-тракти, 16 лінійних плат - найбільш використовувана конфігурація;
 • KB3 - 3 IKM-тракти, 16 лінійних плат;
 • KB4 - 4 IKM-тракти, 16 лінійних плат;
 • KB5 - 5 IKM-тракти, 14 лінійних плат - виключені плати в позиціях Q, R;
 • KB6 - 6 IKM-тракти, 12 лінійних плат - виключені плати в позиціях O, P, Q, R;

В позиціях для лінійних плат можуть встановлюватись такі плати:

 • АК15,АК15Р,АК15РМ,АК15Р5 - [Akf] - абонентська плата на п'ятнадцять звичайних абонентських каналів;
 • АК15Т - [Atf] - плата обслуговування таксофонів з імпульсом тарифікації 16кгц на п'ятнадцять каналів - на будь-який канал можна також підключати звичайних абонентів;
 • СА15,СА15Р - [Apf] - плата обслуговування таксофонів з переполюсовкою на п'ятнадцять каналів - на будь-який канал можна також підключати звичайних абонентів; або на кожний канал можна підключати двох спарених абонентів;
 • АК15М - [Amf] - абонентська плата (модернізована) на п'ятнадцять звичайних абонентських каналів;
 • АК15ТМ - [Aqf] - таксофона модернізована - аналог Atf;
 • УК10 - [Yka] - плата для підключення аналогових трипровідних з'єднувальних ліній на десять каналів - перші п'ять каналів для вихідний ліній - останні п'ять для вхідних;
 • ІК10 - [Isa] - плата для підключення аналогових вихідних трипровідних з'єднувальних ліній на десять каналів;
 • ВК10 - [Wha] - плата для підключення аналогових вхідних трипровідних з'єднувальних ліній на десять каналів;
 • С1/10,C1/10-01 - [Ema] - плата для підключення аналогових двонаправлених чотирипровідних з'єднувальних ліній з сигналізацією 2600Гц на десять каналів;
 • ???? - [Mda] - плата для підключення аналогових двонаправлених двопровідних з'єднувальних ліній оберненого стику на десять каналів; по таким каналам до станції можна підключати польові телефони або станція може імітувати звичайні телефони для іншої станції.
 • ВІ91 - плата для підключення десятьох цифрових BRI-телефонів; така плата займає ресурси двох позицій в кросі - повинна встановлюватись в парних позиціях (C, E, G, I, K, M, O, Q), відповідно непарні позиції (D, F, H, J, L, N, P, R) повинні бути пустими.

При описі абонентської станції ЄС-11 крос (крос в залежності від встановлених перемичок на самому кросі) може бути описаний відповідними директивами:

 • UseCross239u - для опису фізичного кросу old???? - вимірювач в позиції B не встановлений та не використовується - можна підключати всі 15 каналів останньої плати в позиції R; використовується з процесором KB6;
 • UseCross239m - для опису фізичного кросу old???? або new???? - вимірювач MT4 в позиції B встановлений (та встановлені відповідні перемички на самому кросі), - не можна використовувати останні чотири канали останньої плати - канали RC, RD, RE, RF; використовується з процесором KB6;
 • UseCross403e - для опису фізичного кросу new???? - вимірювач MT4 в позиції B встановлений (та встановлені відповідні перемички на самому кросі), - можна використовувати всі канали всіх плат; використовується з процесором KB76;
 • UseCross403a - для опису фізичного кросу new???? - в позиції B встановлена лінійна аналогова плата (та встановлені відповідні перемички на самому кросі), - можна використовувати всі канали всіх плат; використовується з процесором KB76 - так звана розширена абонентська станція на 17 плат - 255 абонентів;
 • UseCross381 - для опису фізичного кросу 333???? - крос на вісімнадцять позицій (трипровідний БЛС) - використовувався для побудови аналогових мультиплексорів та комутаційних станцій з великою перевагою з'єднувальних ліній.

Групи процесорів, ядра і підтримка канальних драйверів для версії Meta-TG

Група процесорів Ikm6c складається з:

 • KB2(КВ2а) - процесор автономної абонентської станції - БАДу. Цей процесор підтримує роботу двох IKM-трактів та до шістнадцяти плат аналогових закінчень; існують модифікації цього процесора які підтримують роботу до шести IKM-трактів та, відповідно, меншу кількість плат аналогових закінчень.
 • KI6 - процесор транзитної секції комутатора. Процесор підтримує роботу шести IKM-трактів та двох трактів 8Mbs; в кожному такому тракті задіяно 96 каналів які розділені на 6 субтрактів по 16 каналів в кожному.
 • KK60 - процесор секції малого комутатора. Процесор підтримує роботу шести IKM-трактів та двох трактів 8Mbs; в кожному такому тракті задіяно 32 канали які розділені на 2 субтракти по 16 каналів в кожному.

Для програмної підтримки групи CIkm6 розроблено програмне ядро Tapir (для Meta-TG) в таких варіантах:

 • TapirAbn - Автономна абонентська станцiя: підтримка абонентських плат та CAS-сигналізації на IKM-трактах.
 • TapirAmx - Автономна абонентська станцiя: підтримка абонентських плат, внутрішньої сигналізації Ss7 та частково CAS-сигналізації на IKM-трактах; підтримка локальної мережі
 • TapirApy - Автономна абонентська станцiя: підтримка абонентських плат, внутрішньої сигналізації Ss7, віддаленого доступу і заміни конфігурації 16K
 • TapirI01 - Спеціалізована абонентська станцiя: підтримка абонентських плат, плат аналогових трьохпровідок, чотирьохпровідок та оберненого стику та обмежено CAS-сигналізації на IKM-трактах.
 • TapirI02 - Спеціалізована абонентська станцiя: підтримка абонентських плат, плат аналогових трьохпровідок та внутрішньої сигналізації Ss7.
 • TapirI03 - Спеціалізована абонентська станцiя: підтримка абонентських плат, плат аналогових трьохпровідок, чотирьохпровідок та внутрішньої сигналізації Ss7.
 • TapirSmx - Окрема транзитна секція комутатора: підтримка або транзит до рівня 8mbs CAS-сигналізації та внутрішньої сигналізації Ss7 на IKM-трактах, підтримка локальної мережі.

Процесор Pc75x випускався в одному виконані:

 • KB75/2 - процесор автономної абонентської станції - БАДу. Цей процесор підтримує роботу двох IKM-трактів та до шістнадцяти плат аналогових закінчень; існують модифікації цього процесора які підтримують роботу до п'яти IKM-трактів та, відповідно, меншу кількість плат аналогових закінчень.

Для програмної підтримки процесора Pc75x в версії Meta-TG розроблено одне програмне ядро TardyDrm яке забезпечує роботу:

 1. до шістнадцяти плат аналогових закінчень: абонентські, трьохпровідки, чотирьохпровідки та оберненого стику;
 2. плату вимірювача параметрів абонентських ліній;
 3. два або більше IKM-трактів з підтримкою CAS-сигналізації, DSS-1 та внутрішнього Ss7;
 4. віддаленого доступу і заміни конфігурації 48K;

Процесор Pc76q випускається в таких виконаннях:

 • KB76/2 - процесор автономної абонентської станції - БАДу. Цей процесор підтримує роботу двох IKM-трактів та до шістнадцяти плат аналогових закінчень; модифікації цього процесора підтримують роботу до п'яти IKM-трактів та, відповідно, меншу кількість плат аналогових закінчень.
 • KI76 - процесор транзитно-комутаційної секції комутатора. Процесор підтримує роботу шести IKM-трактів та двох трактів 8Mbs; в кожному такому тракті задіяно 96 каналів які розділені на 6 субтрактів по 16 каналів в кожному.
 • KK76 - процесор секції малого комутатора. Процесор підтримує роботу шести IKM-трактів та двох трактів 8Mbs; в кожному такому тракті задіяно 32 канали які розділені на 2 субтракти по 16 каналів в кожному.
 • KI76/S - процесор точки входу СОРМ секційного комутатора.

Для програмної підтримки процесора Pc76q в усіх виконаннях, що вказані вище, в версії Meta-TG розроблено одне програмне ядро TargeQlm, яке забезпечує роботу:

 1. плат аналогових закінчень: абонентські, трьохпровідки, чотирьохпровідки та оберненого стику - тільки для БАДів;
 2. плату вимірювача параметрів абонентських ліній - тільки для БАДів;
 3. IKM-трактів з підтримкою CAS-сигналізації, DSS-1 та внутрішнього Ss7;
 4. IKM-трактів з підтримкою сигналізації ОКС №7.
 5. транзит IKM-трактів з CAS-сигналізацією на рівень 8Mbs - тільки для секцій комутатора;
 6. транзит IKM-трактів з OKC-сигналізацією на рівень 8Mbs з перетворенням на внутрішній Ss7 - тільки для секцій комутатора;
 7. віддаленого доступу та заміни конфігурації 48K;
 8. точки входу СОРМ з IKM-трактів - тільки для KI76/S.

Для заміни процесора Pc76q випускається сімейство процесорів 78: Pc78j або більш потужний Pu78k. Виконання процесора Pc78j одне:

 • KI78 - процесор транзитно-комутаційної секції комутатора - повний клон процесора KI76 та KI76/S (Pc76q) - програмне ядро TenetQmu.

Процесор Pu78k випускається в одному виконані:

 • KK78 - процесор секції спареного комутатора з резервуванням IKM-трактів: один процесор підтримує роботу двадцяти IKM-трактів та шести трактів 8Mbs; в залежності від крос-плати на базі двох процесорів будуються комутатори:
 1. на 20 IKM-трактів - з повним резервуванням всіх 20 IKM-трактів;
 2. на 30 IKM-трактів - з повним резервуванням 10 IKM-трактів;
 3. на 40 IKM-трактів - без резервування IKM-трактів;

Для програмної підтримки процесора Pu78k розроблено програмне ядро TenseQpa, яке забезпечує роботу:

 1. IKM-трактів з підтримкою CAS-сигналізації, DSS-1 та внутрішнього Ss7;
 2. IKM-трактів з підтримкою сигналізації ОКС №7.
 3. віддаленого доступу і заміни конфігурації.
 4. точки входу СОРМ з IKM-трактів.

Процесор Pe79h працює як сегмент нижнього рівня великого комутатора та випускається в одному виконані - ????; цей процесор комутує 20 IKM-трактів на п'ять 128-канальних трактів 8mbs. Для програмної підтримки цього процесора розроблене одне ядро TerraQgh - воно забезпечує роботу:

 1. IKM-трактів з підтримкою CAS-сигналізації, DSS-1 та внутрішнього Ss7;
 2. IKM-трактів з підтримкою сигналізації ОКС №7.
 3. на рівні 8mbs - тільки сигналізації внутрішнього Ss7.
 4. віддаленого доступу та заміни конфігурації 64K.
 5. точки входу СОРМ з IKM-трактів.

Перелік підтримки канальних драйверів програмними ядрами

###################################################################
Проц Ikm6c
v TG Tapir
Abn Amx Apy I01 I02 I03 Smx
Віртуальні лінії
vVrt + + + + + + -
vAnw + + + + + + +
vZpr + + + + + + -
vCnf + + + + - - -
Аналогові абонентські лінії
aAbn + + + + + + -
aAsp + + + + + + -
aTax + + + + + + -
xAbn + + - + + + -
Аналогові з'єднувальні трипровідні лінії
aWho - - - + + + -
aWpu - - - + + + -
aIsl - - - + + + -
Аналоговi з'єднувальнi спецiальнi
aDkl - - - - - - -
aMbl - - - + - - -
aDsp - - - + - - -
xDsp - - - + - - -
aTis - - - - - - -
xTis - - - - - - -
Abn Amx Apy I01 I02 I03 Smx
З'єднувальні внутрiшньосистемні CAS
xBrd + + - + - - +
З'єднувальні міжстанційні CAS
x2Tz + + - + + + +
a2Tz + + + + + + -
x1Dn + + - - - - +
x1Ur + + - - - - +
x2Is + + - - - - +
x2Wh + + - - - - +
x1Im + - - - - + +
x1Wg + - - - - + +
З'єднувальнi мiжстанцiйнi CAS спецiальнi
xR2d - - - - - - -
xNIs - - - - - - -
xNWh - - - - - - -
x2Du - - - - - - -
З'єднувальні міжстанційні цифрові
ySs7 - + + - + + +
yTrz - + + - + + +
ySTz - + + - + + +
yDss - - - - - - -
Цифрові для підтримки безпосередньо BRI-телефонів
oXan - - - - - - -
oXga - - - - - - -
oXal - - - - - - -
oXpu - - - - - - -
Допомiжні для разширення можливостей BRI-телефонів
oSpy - - - - - - +
ySpy - - - - - - +
iCpr - - - - - - -
iCus - - - - - - -
Abn Amx Apy I01 I02 I03 Smx

Процесор Ht83v випускався в одному виконані - КВ83 - процесор потоків 8mbs з комутациєю транзитно-піднятих каналів з сигналізацією СAS або внутрішній Ss7; - в кожному такому тракті задіяно 96 каналів, які розділені на 6 субтрактів по 16 каналів в кожному. Цей процесор працює як поперечина багатосекційного комутатора (оптимально - до 10 секцій), для транзитного піднятя каналів до рівня 8Mbs повинні викоритовуватись процесори KI6 або KI76 (для підключеня до зовнішньої сигналізації ОКС №7). В версії Meta-TG розроблено програмне ядро TarryCnn яке також забезпечує віддалений доступ і заміну конфігурації 32K.

Процесор Ht84r прийшов на заміну Ht83v та випускався в одному виконані - КВ84 - процесор потоків 8mbs. Цей процесор працює як поперечина багатосекційного комутатора (до 14 секцій), для транзитного підняття каналів до рівня 8Mbs повинні використовуватись процесори KI6 , KI76 або KI78. В версії Meta-TG розроблено програмне ядро TasteHug яке також забезпечує віддалений доступ та заміну конфігурації 48K.

Для заміни процесора Ht84r випускається його клон - більш потужний процесор Ht85f. Для його підтримки розроблено ядро TеnorHmx яке також забезпечує віддалений доступ та заміну конфігурації 64K.

Процесор Ht86c випускається в одному виконані - ???? - процесор потоків 8mbs (максимально до 25 потоків) з комутацією каналів з сигналізацією внутрішній Ss7; - в кожному такому потоці задіяно 128 каналів - один з них канал синхронізації. Цей процесор працює як сектор верхнього рівня комутатора, для перетворення сигналізацій та підняття каналів до рівня 8Mbs повинні використовуватись процесори Pe79h. В версії Meta-TG розроблено програмне ядро TermsHgc яке також забезпечує роботу локальної мережі, прискорювача обробки повідомлень ОКС №7, віддалений доступ та заміну конфігурації 64K.

Процесор Da91o випускається в одному виконані - ???? - автономний комутатор цифрових абонентiв - 10 каналiв DNIC. Для підтримки цього процесора розроблено програмне ядро TauntOxa, яке забезпечує роботу:

 1. десяти BRI-телефонів з DNIC закінченям;
 2. двох IKM-трактів з підтримкою CAS-сигналізації, DSS-1 та внутрішнього Ss7;
 3. рівня 2Mbs для підключення до абонентського БАД'у;
 4. доставку до індикаторів пультів BRI-телефонів додаткової інформації про стан з'єднання.

Перелік підтримки канальних драйверів програмними ядрами

#### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ################
Проц Pc75x Pc76q Pc78j Pu78k Pe79h Ht83v Ht84r Ht85f Hg86c Da91o
Drm Qlm Qmu Qpa Qgh Cnn Hug Hmx Hgc Oxa
Tardy Targe Tenet Tense Terra Tarry Taste Taker Terms Taunt
Віртуальні лінії
vVrt + + + + + + + + - +
vAnw + + + + + + + + - +
vZpr + + + + + + + + - +
vCnf + + - - - - - - - -
Аналогові абонентські лінії
aAbn + + - - - - - - - -
aAsp + + - - - - - - - -
aTax + + - - - - - - - -
xAbn + + + + + + + + - +
Аналогові з'єднувальні трипровідні лінії
aWho + + - - - - - - - -
aWpu + + - - - - - - - -
aIsl + + - - - - - - - -
Аналоговi з'єднувальнi спецiальнi
aDkl - + - - - - - - - -
aMbl + + - - - - - - - -
aDsp + + - - - - - - - -
xDsp + + - - - - - - - -
aTis - + - - - - - - - -
xTis - + + + + + + + - -
Drm Qlm Qmu Qpa Qgh Cnn Hug Hmx Hgc Oxa
З'єднувальні внутрiшньосистемні CAS
xBrd + + + + + + + + - +
З'єднувальні міжстанційні CAS
x2Tz + + + + + + + + - +
a2Tz + + - - - - - - - -
x1Dn + + + + + + + + - -
x1Ur + + + + + + + + - -
x2Is + + + + + + + + - -
x2Wh + + + + + + + + - -
x1Im + + + + + + + + - -
x1Wg + + + + + + + + - -
З'єднувальнi мiжстанцiйнi CAS спецiальнi
xR2d + + + + + + + + - -
xNIs - - - + + + + + - -
xNWh - - - + + + + + - -
x2Du - - - + + + + + - -
З'єднувальні міжстанційні цифрові
ySs7 + + + + + + + + + +
yTrz + + + + + + + + + +
ySTz + + + + + + + + + +
yDss + + + + + - - + - +
Цифрові для підтримки без посередньо BRI-телефонів
oXan - - - - - - - - - +
oXga - - - - - - - - - +
oXal - - - - - - - - - +
oXpu - - - - - - - - - +
Допомiжні для розширеня можливостей BRI-телефонів
oSpy + + - - - - - - - +
ySpy + + - - - - - - - +
iCpr + + - - - - - - - -
iCus - - - - - - - - - +
Drm Qlm Qmu Qpa Qgh Cnn Hug Hmx Hgc Oxa
es11soft/meta-tg/kernels.txt · В останнє змінено: 2015/04/17 15:24 (зовнішнє редагування)