ЄС-11

Цифрова комутаційна система

Науково-виробничий центр
"Автоматизовані мікропроцесорні системи"
ЄДРПОУ: 13807402 тел: +380-32-237-21-36

Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


es11soft:ln-file

Файл таблиці ліній

Файл таблиці ліній – один з файлів, необхідних для формування змінної частини ПЗ станції. Призначення файлу – опис характеристик усіх існуючих ліній або каналів (фізичних або віртуальних) в станції, опис простих фізичних напрямків або абонентських сотень. Таблиця ліній представляє собою групований за напрямками, сотнями та тисячами список ліній, що будуть використовуватися в станції.

Директива опису окремої лінії

Кожна лінія може описується окремою директивою, яка визначає необхідний набір її характеристик:

 LineAloc  drv, poz, kon, nxx, kzn, mod, anm, dvm, rgt, acb, [lna]
 • drv – параметр, який вказує тип драйвера лінії; існуючі типи драйверів ліній наведені в переліку;
 • poz – параметр, який вказує 2, 3, 4-х символьне позиційне розташування лінії по відношенню до визначених в таблиці плат ресурсів; остання літера параметру - номер каналу в ресурсі;
 • kon – параметр, який вказує категорію дозволу виходу каналу на міжмісто; для абонентських або таксофонних лінії параметр може приймати значення від 0 до 9; для всіх з'єднувальних каналів – 0 (нуль) – дозволено все;
 • nxx – параметр, який вказує номер (від 00 до 99) лінії в сотні; особливо необхідний при опису абонентських ліній, бо по цьому параметру проводиться вибір певного абонентського номера. Для всіх інших ліній – це умовний номер лінії в даному напрямку або в груповому ресурсі;
 • kzn – параметр, в якому вказується особливості взаємодії цього каналу з іншими каналами, наприклад, категорія лінії за зайняттям; може приймати значення згідно таблиці;
 • mod – параметр, який вказує режим роботи лінії із зовнішнім середовищем; можливі режими роботи для різних типів ліній приведені в цій таблиці; режими можуть бути змінені в процесі роботи за допомогою зовнішніх спеціальних програм;
 • anm – параметр, який вказує точку входу даної лінії в таблицю аналізу номера (таблиця нумерації); може приймати явне позначення точки входу (згідно таблиці нумерації), або адресне позначення точки;
 • dvm – параметр дозволу виходу лінії в телефонну мережу певного типу - в таблиці дозволів виходу наведені можливі значення для даного параметру;
 • rgt – параметр, який визначає режими реєстрації з'єднань; спосіб формування даного параметру приведено нижче в таблиці;
 • acb – параметр, що визначає спосіб перевірки АВН даним каналом; тобто описуються ті АВН які має право передати зустрічна станція по даному каналу;
 • lna – символьна назва каналу, обмежена лапками, як правило відсутня, використовується для символьного позначення напрямків та окремих абонентів, передається по каналах SS7, та може з'являтися на екранах цифрових телефонів;

Додаткові директиви ExtraNumer та ExtraPoint

Ці директиви призначені для опису додаткових режимів роботи каналу: вони повинні вказуватись безпосередньо після опису каналу, якого стосуються. Директива ExtraNumer вказує номер або початок номера, який буде оброблений каналом спеціальним способом. Формат директиви:

 ExtraNumer poz, num, [key]
 • poz – параметр, який вказує 2, 3, 4-х символьне позиційне розташування каналу – як і в ПОПЕРЕДНІЙ директиві LineAlloc.
 • num - послідовність цифр (номер), яка буде оброблена каналом спеціальним способом;
 • key – спосіб обробки номера: може приймати такі ключові значення згідно таблиці ????; для автозапитувача цей параметр можна не вказувати, він інтерпретує всі свої директиви ExtraNumer як номера для набору;

Директива ExtraPoint призначена для організації жорстких зв'язків між каналами, наприклад, організації пар блокіраторних каналів; формат директиви:

 ExtraPoint poz, blo
 • poz – параметр, який вказує 2, 3, 4-х символьне позиційне розташування каналу – як і в ПОПЕРЕДНІЙ директиві LineAlloc;
 • blo - позиційне розташування каналу, з яким організовується блокування цього каналу;

Блокіраторні пари треба організовувати тільки між фіксованими каналами тієї самої абонентської плати (в приладі x):

x1 <> xH, x2 <> xI, x3 <> xJ, x4 <> xK, x5 <> xL,
x6 <> xL, x7 <> xM, x8 <> xN, x9 <> xO, xA <> xQ,
xB <> xR, xC <> xS, xD <> xT, xE <> xU, xF <> xV,

Вказівник на канал блокіраторної пари повинен стояти ПЕРШИМ після опису самого каналу.

Директива опису транзитних лінії

Для організації постійних транзитних з'єднань через комутаційне поле станції використовуються пари транзитних каналів, які забезпечують транзит тональних сигналів та, при правильному використані, транзит CAS-сигналізації. При описі транзитної лінії інший елемент транзитної пари вказується в самій директиві:

 ChanAloc  drv, poz, kon, nxx, kzn, mod, chn
 • drv – параметр, який вказує тип драйвера транзитного каналу;
 • poz – параметр, який вказує позиційне розташування лінії;
 • kon – параметр, який вказує категорію дозволу виходу каналу на міжмісто; для транзитних ліній не суттево, ставте 0;
 • nxx – параметр, який вказує умовний номер лінії в даному напрямку або в груповому ресурсі;
 • kzn – параметр, в якому вказується особливості взаємодії – 0.
 • mod – параметр, який вказує режим роботи лінії; можливі режими роботи для різних типів ліній приведені в таблиці ????;
 • chn - параметр, який вказує позиційне розташування лінії, з якою даний канал має постійне з'єднання;

Приклади опису окремих каналів

Приклад опису групи таксофонних ліній:

  xFt = FnModTonal+TxMod16khz    ;; тональний набір + имп. 16 кгц 
  Ia = DrInternal+DrTownOnly+DrOverTown      ; для 7-категорiя
  gwt = RgWhodlTlk			;; тільки вхідні розмови
 LineAloc aTax,C1,7,60, 0, xFt, A, Ia, gwt, ALL   ;
 LineAloc aTax,C2,7,61, 0, xFt, A, Ia, gwt, ALL   ;
 LineAloc aTax,C3,7,62, 0, xFt, A, Ia, gwt, ALL   ;

Описано три канали аналогових таксофонних ліній (aTax); канали встановлено в позиціях С1, С2, С3; всі три канали мають сьому категорію по виходу в міжмісто; в поточній абонентській сотні мають номери 60, 61, 62, відповідно; особливостей взаємодії з іншими каналами немає (0); всі три канали мають однаковий режим роботи Ft – він повинен бути описаний вище. Ці канали використовують один і той самий спосіб аналізу номера (A), мають той самий дозвіл виходу в телефонні мережі (Ia), однаковий режим реєстрації з'єднань (gwt) та однаковий спосіб аналізу АВН (ALL). Точки аналізу номера (A) та перевірки АВН (ALL) повинні бути описані в файлі таблиці нумерації.

Приклад опису групи абонентських ліній:

  Ft = FnModTonal		;; тональний набір
  Ic = DrInternal+DrTownOnly+DrOverTown+DrOverSeas	;1-категорiя
  r3 = CtCallExtr		;; дозвіл на виклик третього
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 LineAloc aAbn,G3,0,15, r3, Ft, A, Ic, gwt, ALL, 'Відділ 712'   ;
		ExtraNumer	G3, 721412, PrUseReadr 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 LineAloc aApz,K1, 3,50, 0, Ft, A, Ic, gwt,ALL
		ExtraPoint	K1,KH
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 LineAloc aAng,KH, 3,65, 0, 0, A, Ic, gwt,ALL
		ExtraPoint	KH,K1

Описано три канали аналогових абонентських ліній: один нормальний абонентський канал (aAbn) в позиції G3, та два спарених - позитивний (aApz) та негативний (aAng), які створюють блокіраторну пару каналів K1+KH, жорсткий зв'язок між каналами забезпечується директивами ExtraPoint. Канал G3 має п'ятнадцятий номер в поточній сотні, статичний дозвіл на виклик третього абонента із розмови та тональній набір номера, дозвіл виходу в усі мережі; крім того каналу надано персональне ім'я; якщо цей канал не відповість на три дзвінки – виклик буде переадресовано на номер 721412. Канали K1 та KH однакові, крім номера не відрізняються, але канал KH працює в режимі декадного набору номера.

Приклад опису групи вихідних з'єднувальних ліній:

  iDc = IkModDecad+IkModOvert	; декадний набір + міжмісто
 LineAloc aIsh, O1,0,00, 0,iDc, A, 0, gwt, ALL   ;
		ExtraNumer	O1, 8, IsUsePream 
 LineAloc aIsh, O2,0,00, 0,iDc, A, 0, gwt, ALL   ;
		ExtraNumer	O2, 8, IsUsePream 

Описано два канали аналогових трипровідних вихідних з'єднувальних ліній: формування КПВ по протоколу міжміста (IkModOvert) – с передачею сигналу 'Абонент вільний та викликається'; передача номера декадним способом (IkModDecad), перша вісімка номера не передається (IsUsePream).

Приклад опису групи вхідних з'єднувальних ліній:

  iDc = IkRcvPaket+IkModOvert	; прийом пакетом + міжмісто
  wE = CtCllKtgrE			;; 'E'- вхід з Міжміста
 LineAloc x2Wh, E41,0,00, wE, iRp, A, Ic, gwt, ALL   ;
		ExtraNumer	E41, 42, WhUsePream 
 LineAloc x2Wh, E42,0,00, wE, iRp, A, 0, gwt, ALL   ;
		ExtraNumer	E42, 42, WhUsePream 

Описано два канали цифрових двобітових вхідних з'єднувальних ліній: формування КПВ по протоколу міжміста (IkModOvert), прийом номера частотним човником (IkRcvPaket), до прийнятого номера спереду доставляється '41' (WhUsePream). Цей вхідний канал передасть вихідному (чи абонентському) каналу ознаку входу з міжміста (CtCllKtgrE).

Директиви опису напрямків та сотень

Напрямок – це група ліній, що обслуговують вихід на іншу станцію. Логічний опис імені напрямку та спосіб виходу в нього здійснюється в файлі таблиці нумерації. В файлі таблиці ліній відбувається групування ліній в напрямки: в напрямок включаються всі канали описані між директивами початку та кінця напрямку. Порядок переліку каналів вельми суттєвий - від нього залежить черговість зайняття каналів при виході в даний напрямок. Крім того, група ліній під назвою “напрямок” буде відображатись в зовнішніх програмах технічного обслуговування. Початок напрямку визначається директивою:

 DirectionStrt drc

Закінчення напрямку визначається директивою:

 DirectionEnds drc
 • drc – логічна назва напрямку (згідно визначень в таблиці нумерації).

Між початком та закінченням напрямку необхідно визначити всі вихідні або двонаправлені лінії, які працюють в даному напрямку. Чисто вхідні лінії не повинні входити в жоден напрямок, на який є вказівник з файла таблиці нумерації. Допускаються пусті напрямки; можливе створеня напрямків, на які нема вказівника з файла таблиці нумерації - такі напрямки будуть відображатись в зовнішніх програмах. Допускається перетинаня напрямків – тобто можуть існувати групи ліній, які входять в декілька напрямків:

 DirectionStrt Town
 ;;. . . . канали входять в напрямок Town
 DirectionStrt Over
 ;;. . . . канали входять в Town та Over
 DirectionEnds Town
 ;;. . . . канали входять тільки в Over
 DirectionEnds Over
 ;;. . . . канали НЕ входять в Town та Over

Канали, особливо абонентські, повинні групуватись за ознакою номера в сотні та в тисячі; таке групування відбувається за допомогою директив:

 StartThousand xxx
 • xxx - номер тисячі (чотири цифри) – перші цифри семизначного зонового номеру каналу;
 BeginHundred hdx,nam
 • hdx – одна цифра – номер сотні в тисячі – п'ята цифра семизначного зонового номеру каналу;
 • nam – логічна назва напрямку на яку є вказівник з файлу таблиці аналізу номера;

Остані дві цифри семизначного зонового номеру каналу (номер в сотні) вказуються безпосередньо в описі каналу. Номер зони - перші дві цифри дев'ятизначного номера каналу вказуються при описі зони в таблиці нумерації.

Визначення сотень та тисяч повинне передувати визначенню каналів; номер поточної сотні або тисячі можна змінити новою директивою:

 StartThousand 7556
 BeginHundred 4,Soten4
 ;;. . . . канали з номерами 75564xx
 BeginHundred 0,Abn0
 ;;. . . . канали з номерами 75560xx
 BeginHundred 1,Abn1
 ;;. . . . канали з номерами 75561xx
 ;;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 StartThousand 7552
 BeginHundred 2,Daleko
 ;;. . . . канали з номерами 75522xx
 ;;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Директива опису транків

Як правило, всі канали одного напрямку працюють в однакових режимах роботи. Тому є сенс описувати їх, по можливості, однією директивою визначення транку:

 TrunkLine drv,Pgr,Pch,kon,[nxx],Ppr[,Pxp]
 • drv – параметр, який вказує тип драйвера каналу, що формує транк;
 • Pgr – перелік групових ресурсів, які приймають участь в формуванні каналів транку;
 • Pch – перелік каналів в групових ресурсах, які приймають участь в формуванні каналів транку;
 • kon – параметр, який вказує категорію дозволу виходу канала транку на міжмісто; для всіх з'єднувальних каналів – 0 (нуль) – дозволено все;
 • nxx – параметр, який вказує номер в сотні (від 00 до 99) ПЕРШОЇ лінії в транку; якщо цей параметр не вказаний - всі канали в транку мають номер 00;
 • Prp – перелік режимів роботи КОЖНОГО каналу транку;
 • Pxp – необов'язковий параметр, додаткових режимів роботи КОЖНОГО каналу транку;

Перелік групових ресурсів Pgr обмежується кутовими дужками та описується таким чином:

   < gr1, gr2, ..., grN >
 • grx - назва одного з групових ресурсів;

Перелік каналів Pch обмежується кутовими дужками та описується так:

<-123456789ABCDEF>

в цоьму переліку кожен символ вказує на канал, що приймає учать при формуванні транку. В переліку не допускаються символи пробілу - для формування красивих таблиць користуйтеся символом '-' (мінус).

Перелік режимів роботи Prp також обмежується кутовими дужками та має формат:

< kzn, mod, anm, dvm, rgt, acb [,lna] >

всі позначення відповідають опису директиви LineAloc.

Додаткові режими роботи каналів транку - параметр Pxp - описуються так:

< ExtraNumer **, num, key >
 • num - послідовність цифр (номер), яка буде оброблена каналом спеціальним способом;
 • key – спосіб обробки номера;

подвійна зірочка в прикладі означає, що директива ExtraNumer відноситься до кожного каналу транку.

Всі канали транку мають ті самі параметри роботи, які змінюються зовнішніми програмами одночасно - треба тільки змінити параметри першого каналу транку. Всі канали транку повинні описуватися однією директивою в одному рядку:

 TrunkLine x2Wh,<E3,E4,E5>,<-HIJKLMNOPQRSTUV>, 1, , <0,iDc, A,It, ,A41sub>,  \
                       < ExtraNumer **, 41, WhUsePream >

В даному прикладі одночасно формуеться 45 каналів типу x2Wh; їхня послідовність в транку така:

   E3H, E4H, E5H, E3I, E4I, E5I, E3J, E4J, E5J, E3K, E4K, E5K, E3L, E4L, E5L,
   E3M, E4M, E5M, E3N, E4N, E5N, E3O, E4O, E5O, E3P, E4P, E5P, E3Q, E4Q, E5Q,
   E3R, E4R, E5R, E3S, E4S, E5S, E3T, E4T, E5T, E3U, E4U, E5U, E3V, E4V, E5V,

Для зміни параметрів роботи всіх каналів транку треба змінити параметри роботи першого каналу - E3H. Всі канали транку мають першу категорію виходу по міжмісту та однаковий номер в сотні - 00 (це тому що параметр nxx відсутній). Весь транк працює в режимі декадного прийому номера - до прийнятя номера cпереду підставляеться '41'. Всі канали використовують один і той самий спосіб аналізу номера (A), мають той самий дозвіл виходу в телефонні мережі (It), однаковий режим БЕЗ реєстрації з'єднань (відсутній параметр rgt) та однаковий спосіб аналізу АВН (A41sub).

В транк є сенс включати тільки з'єднувальні лінії; кожну абонентську лінію бажано описувати окремо - тоді залишиться можливість змінювати параметри кожному каналу окремо.

Інші директиви групового опису

Для одночасного опису абонентських ліній можна використовувати директиву:

 MultiLine drv,Pgr,Pch,kon,nxx,Ppr[,Pxp]

Всі параметри співпадають з директивою TrunkLine; приклад використання:

 MultiLine aAbn,<D>,<1234-6789-BCDE->, 1,15, <0, Ft, A,It,gii,ANY>

Зверніть увагу на '-' в переліку каналів: - буде сформовано дванадцять абонентських каналів з номерами:

  D1 - #15, D2 - #16, D3 - #17, D4 - #18, D6 - #20, D7 - #21,
  D8 - #22, D9 - #23, DB - #25, DC - #26, DD - #27, DE - #28,

'-' в переліку означає, що буде пропущено відповідний номер в переліку номерів. При описі каналів цією директивою допускається змінювати параметри роботи кожному каналу окремо.

Для одночасного опису абонентських блокіраторних ліній можна використовувати директиву:

 MultiBlck drv,Pgr,Pch,kon,nxx,Ppr

Всі параметри співпадають з директивою TrunkLine; приклад використання:

 MultiBlck aApz,<G>,<FEDCBA987654321>, 1,75, <0, Ft, A,It,gii,ANY>

Буде сформовано п'ятнадцять блокіраторних позитивних каналів - вказівники на блокіраторні негативні канали (блокіраторні пари цих каналів) будуть сформовані автоматично (як в директиві ExtraPoint); згідно переліку каналів канал GF буде мати номер 75, а канал G1 - номер 89.

Для одночасного опису транзитних ліній треба використовувати директиву:

 MultiPair drv,Pgr,Pch,kon,nxx,Ppr, Egr,Ech
 • Egr – перелік групових ресурсів постійного проключеня;
 • Ech – перелік каналів в групових ресурсах постійного проключеня;

Всі інші параметри співпадають з директивою TrunkLine; приклад використання:

MultiPair x2Tz,<ADC>,<-123456789ABCDEF>,0,00,<0,0>,<ADF>,<-123456789ABCDEF>

Буде сформовано п'ятнадцять пар транзитних каналів з відповідно налаштованими вказівниками на канали постійного проключення.

es11soft/ln-file.txt · В останнє змінено: 2015/04/17 15:23 (зовнішнє редагування)