ЄС-11

Цифрова комутаційна система

Науково-виробничий центр
"Автоматизовані мікропроцесорні системи"
ЄДРПОУ: 13807402 тел: +380-32-237-21-36

Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


es11soft:lk-file

Файл конфігурації ланок сигналізації

Файл конфігурації ланок сигналізації – один з файів, необхідних для формування змінної частини ПЗ станції. Призначення файлу – опис параметрів усіх ланок і пучків ланок сигналізації з їх параметрами і таблиць маршрутизації станції. Файл складається з кількох блоків, кожен з яких описує або пучок ланок сигналізації, або таблицю маршрутизації.

Опис пучка ланок сигналізації

Пучок ланок сигналізації - група окремих ланок сигналізації між двома пунктими сигналізаці (станціями).В пучок ланок сигналізації може включатися від одної до п'ятнадцяти ланок сигналізації. Між ланками в пучку відбувається резервування, тобто перехід на резервну ланку сигналізації при виникненні аварійної ситуації. Типовий приклад опису ланки сигналізації:

LinkSet LsSecC,NatID,PcSecC,PcSecA,RtMain

InsLink A0A0,0, 1,0
InsLink A0C0,1, 1,1

LinkSetEnd LsSecC

Цей блок описує пучок ланок сигналізації під назвою LsSecC, до складу якого включені ланки A0A0 і A0C0. Детальніше кожну директиву буде розглянуто нижче.

Директива LinkSet

Директива оголошує пучок ланок сигналізації, визначає його параметри і симвльну назву. Вказані в цій директиві параметри призначаються всім ланкам сигналізації, які входитимуть в цей пучок ланок. Індивідуальні параметри для ланок вказуються у директивах вставки ланки в пучок.

Формат директиви:

LinkSet name,netw,dpc,opc,route
 • name - символьна назва пучка ланок. Використовується в диркетивах DefineOksLink і LinkSetEnd;
 • netw - ідентифікатор мережі, в якій працює задана ланка сигналізації. Допустимі такі ж значення, як і в директиві TonalSet
 • dpc - пункт призначення, з яким напряму зв'язаний цей пучок ланок сигналізації;
 • opc - пункт сигналізації, від імені якого працює даний пучок ланок сигналізації;
 • route - таблиця маршрутизації, яка використовується для відправки прийнятих пакетів.

Директива аналогічно до TonalSet оголошує пучок ланок сигналізації. Назву рекомендуємо починати з Ls… (LinkSEt).

Приклади використання:

LinkSet LsSecC,NatID,PcSecC,PcSecA,RtMain
LinkSet LsSecC,ZonID,PcSecC,PcSecA,RtExtr

Формат директиви:

 InsLink poz,num, skpM,skpS

Ця директива додає ланку сигналізації до пучка, визначає порядковий номер ланки і її skip-параметри аналогічно до старих директив. Ланка сигналізації повинна бути оголошена у файлі плат xxxx-pl.inc. Директива може повторюватися з різними параметрами в залежності від кількості ланок, які входять в пучок.

Приклади використання:

InsLink A0A0,0, 1,0 
InsLink A0С0,1, 1,1 
InsLink С11, 0, 0,0 

Директива LinkSetEnd

Формат директиви:

LinkSetEnd name
 • name - символьна назва попередньо відкритого пучка ланок.

Аналогічно до TonalSetEnd ця директива закриває відкритий пучок ланок і перевіряє його назву. Одночасно може бути відкритий лише один пучок ланок.

Приклад використання:

LinkSetEnd LsSecC

Опис таблиці маршрутизації

Таблиця маршрутизації - група правил для визначення методу обробки прийнятих пакетів, та пакетів, які очікують на передачу. В станції може бути описано кілька незалежних таблиць маршрутизації. Типовий приклад опису таблиці маршрутизації:

RouteTable RtMain
 InsRoute NatID,PcSecA,PcSecC, NULL ,LsSecC,TsSecC,DgSecG ;Базовий маршрут
 InsRoute NatID,PcSecA,PcSecD, NULL ,LsSecD,TsSecD,DgSecG ;Базовий маршрут
 InsRoute NatID,PcSecC,PcSecA,LsSecC, NULL , NULL , NULL ;Базовий маршрут
 InsRoute NatID,PcSecC,PcSecA,LsSecD, NULL , NULL , NULL ;Додатковий маршрут
 InsRoute NatID,PcSecD,PcSecA,LsSecD, NULL , NULL , NULL ;Базовий маршрут
 InsRoute NatID,PcSecD,PcSecA,LsSecC, NULL , NULL , NULL ;Додатковий маршрут
 InsRoute NatID,PcES11,PcOPTS,LsSecC, NULL , NULL , NULL ;Додатковий маршрут
 InsRoute NatID,PcES11,PcUtel,LsSecD, NULL , NULL , NULL ;Додатковий маршрут
 InsRoute NatID,PcOPTS,PcES11,LsSecD, NULL , NULL , NULL ;Додатковий маршрут
 InsRoute NatID,PcUtel,PcES11,LsSecC, NULL , NULL , NULL ;Додатковий маршрут
RouteTableEnd RtMain

Цей блок описує таблицю маршрутизації під назвою RtMain. Детальніше кожну директиву буде розглянуто нижче.

Директива RouteTable

Формат директиви:

RouteTable name
 • name - символьна назва таблиці маршрутів. На неї будуть ссилатися всі директиви, які використовують цю таблицю маршрутів.

Ця директива аналогічно до TonalSet i LinkSet оголошує таблицю маршрутизації RtMain. Назви рекомендуємо починати з символів Rt… (RouteTable).

Приклад використання:

RouteTable RtMain

Директива InsRoute

 InsRoute netw,dpc,opc,mtp3,snmp,isup,diag
 • netw - ідентифікатор мережі. Якщо цей параметр співпадає з інформацією в маршрутизованому пакеті, то далі перевірятиметься DPC.
 • dpc - пункт призначення. Якщо цей параметр співпадає з інформацією в маршрутизованому пакеті, то далі перевірятиметься OPC.
 • opc - пункт Відправки. Якщо цей параметр співпадає з інформацією в маршрутизованому пакеті, то далі обробка здійснюватиметься згідно ідентифікатора підсистеми користувача.
 • mtp3 - при відсутності відповідної підсистеми користувача (NULL), повідомлення передається транзитом (на рівні MTP3) у вказаний цим параметром LinkSet.
 • snmp - ссилка на пучок ланок сигналізації, який відповідає за цю мережу і пару пунктів сигналізації. При отриманні пакета підсистеми SNMP в пучку ланок буде проведено пошук ланки сигналізації з відповідним номером і їй буде передано відповідний пакет.
 • isup - ссилка на TonalSet, який відповідає за взаємодію через підсистему ISUP по прийому пакетів через заданий маршрут.
 • diag - ссилка на підсистему керування і діаностики, яка відповідає за обробку діагностичних повідомлень (віддалене керування станцією) з цього напрямку.

Ця директива додає маршрут в таблицю маршрутизації. При співпадінні ідентифікатора мержі і пунктів призначення/відправки повідомлення підсистеми ISUP відправляється відповідному каналу з групи isup. Повідомлення SNMP відправляється одній з ланок пучка snmp. Повідомлення внутрішньої підсистеми діагностики/моніторинга відправляється в транспортний модуль diag. При вказанні будь-якого пункту сигналізації можна використовувати значення ANY - довільне значення. А для підсистем NULL означає не визначено. При відсутності відповідної підсистеми повідомлення може відправлятися транзитом у інший пучок ланок сигналізації без розбору (mpt3). Якщо в цьому маршруті не знайдено працездатних ланок, здійснюється спроба пошуку ще одного маршруту (інший рядок InsRoute). Пошук продовжується до кінця таблиці маршрутизації.

Приклади використання:

InsRoute NatID,PcSecA,PcSecC,LsSecA ,LsSecC,TsSecC,DgSecC
InsRoute NatID,PcSecC, ANY ,LsSecC , NULL , NULL , NULL

Директива RouteTableEnd

Формат директиви:

RouteTableEnd name
 • name - символьна назва відкритої в цьому місці таблиці маршрутизації.

Ця директива закриває відкриту таблицю маршрутизації і перевіряє її назву. Одночасно може бути відкритою лише одна таблиця маршрутизації.

Приклад використання

RouteTableEnd RtMain

Директиви для опису ланок сигналізації SS7

Допоміжні директиви для SS7

Застарілі директиви для SS7 - використовуються на версії TC і частково підтримуються на TD

es11soft/lk-file.txt · В останнє змінено: 2015/04/17 15:23 (зовнішнє редагування)