ЄС-11

Цифрова комутаційна система

Науково-виробничий центр
"Автоматизовані мікропроцесорні системи"
ЄДРПОУ: 13807402 тел: +380-32-237-21-36

Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


es11soft:groupconfig:prj-extradrc

BuildSwitch: Додаткові можливості загального опису

Всі ці можливості додаткового опису в першу чергу забезпечуються можливостями програм BuildSwitch для полегшення побудови секційних описів.

Додаткові ключі режимів опису

При описі каналів дуже часто використовують спрощений та скорочений опис режимів роботи каналів:

  TrunkLine xBrd,<L2,L3>,<13579BDFIK>,00eh,,<0,bMa,A,It,gwt,All,SS0> 

Це потребує попереднього визначення додаткових ключів, наприклад:

Ft = FnModTonal ;; тональний 
d17 = DINRange17
dOv = DsModOverl
Nsp = IsUsePream
Nvp = WhUsePream
 gwt = RgWhodlTlk 
 Ic  = DrInternal+DrTownOnly
 It  = DrInternal+DrTownOnly+DrOverTown+DrOverSeas	;1-категорiя

Додаткові визначення ключів можуть бути в будь-якому місці вхідних файлів; можливе повторне визначення ключа, але тільки текстово-ідентичне. Такі додаткові визначення після додаткових перевірок у всі вихідні файли таблиць ліній для секцій.

Підключення вкладених файлів

Підключення будь-якого файлу проводиться директивою:

include  AnyFile

де AnyFile - назва файлу. Якщо в назві файлу присутні пробіли або інші сумнівні символи - назву файлу треба брати в подвійні лапки, приклад:

include "Switch\\Local Bades.inc" 

Рівень вкладеності директив include - не більше 9. Принцип розподілу інформації по вкладеним файлам довільний, наприклад: в одному файлі - опис взаємодії з міжмістом, в іншому - опис підключення до БАДів або опис параметрів транків.

Текстові підстановки

Текстові підстановки визначаються директивою:

macrotext defn = .text.
 • defn - ім'я текстової підстановки, складається з літер та цифр; замінюватись буде послідовність .defn.;
 • text - техт текстової підстановки - будь яка послідовність символів, крім “.”, обмежується символами “.”; це те на що буде замінюватись послідовність .defn.;

Область дії текстової текстової підстановки - відразу після визначення по всьому тексту вхідного файлу, в будь-яких директивах та коментарях; допускається можливість ПЕРЕвизначення текстової підстановки. Приклади визначення:

macrotext Z = .380-3434-. ;; зоновий номер проекту

або якщо в тексті самої підстановки використовується символ “.”:

macrotext Geo = %21.1202, 34.3563%  ;; Україна, ????????????????

Всюди в тексті після цього визначення (навіть в коментарях) послідовність символів .Z. буде замінена на послідовність 380-3434-. Ще невизначена послідовність НЕ ЗАМІНЮЄТЬСЯ! Приклади:

        ;; аналіз для зони .Z. 
BackwardRule PolyRul, ".Z.37xxx", +
        macrotext .Z. = .380- 3434- . ;; зоновий номер проекту
BackwardRule PramAon, ".Z.6102x", + ;; АОН на десяток

В коментарі та для PolyRul текстова підстановка .Z. виконуватись не буде! А замість останнього рядка отримаємо:

BackwardRule PramAon, "380- 3434- 6102x", + ;; АОН на десяток

Фрагмент текстової вставки

Текстова вставка забезпечує безумовне перенесення фрагменту тексту (після виконання текстових підстановок) з вхідного файлу у відповідні вихідні файли - секцій або шаблони. Під час переносу фрагмент тесту жодним чином не обробляється; весь фрагмент повинен бути повністю визначений в одному файлі (include не спрацьовує). Початок текстової вставки визначається директивою:

 insertbeg	Bad1

Фрагмент текстової вставки повинен закінчуватись директивою:

 insertend

Список директиви insertbeg визначає у які вихідні файли буде проводитись вставка; в списку можна вказувати назви підлеглих вузлів (як в прикладі) - і тоді така вставка попаде у вихідні файли шаблонів цих вузлів.

Фрагмент текстової вставки можна скерувати і у вихідні файли секційних описів (-pl.inc, -lk.inc, -nr.inc, -ln.inc) - для цього в списку треба вказати відповідні ключі: -pl, -lk, -nr, -ln.

Тестова вставка може використовувати для передачі специфічних режимів роботи в конкретні вихідні файли.

Вставка в конкретний файл шаблонів

 insertbeg Bad7 ;; абонентська частина - вставляється в шаблон
 ;===================================================
   AlloctTract   B, ,Mtu,0 ;; без каналів
   AlloctTract   <C,D,E,F,G,H,I,J,K,L>, ,Akf; 
 ;;......................................
    DirectionStrt 486xxx
  MultiLine aAbn, <C,D,E,F,G,H,I,J,K,L>,< >, aon3,"486650", <0, Ft, A,Ic,wRgt,Any,486>
    DirectionEnds 486xxx
 ;===================================================
 insertend  ;; BAD7

Ці рядки попадуть в файл шаблонів для вузла Bad7.

Вставка в декілька файлів шаблонів

Для передачі однакових рядків в шаблони підключення підлеглих БАДів можна скористатись такою послідовністю команд:

 insertbeg <Bad1,Bad2,Bad3,Bad4,Bad5,Bad6,Bad7> ;; вставляється в шаблон
 ;===================================================
 ;; СПІЛЬНЕ для всіх підлеглих БАДів - вставляється в усі шаблони
 ;===================================================
 ;; режими роботи каналів
 Ft = FnModTonal 
 Ic = DrInternal+DrTownOnly+DrOverTown+DrOverSeas
 wRgt = RgWhodlTlk	;;
 ;===================================================
 ;; параметри для абонентських тисяч
   TrunkExtraPar  485,   ".Znu. 5xxxx" , < .Geo. >;
   TrunkExtraPar  486,   ".Znu. 6xxxx" , < .Geo. >;
 ;===================================================
 insertend  ;;

Ці рядки відразу попадуть в декілька вихідних файлів шаблонів для кожного вузла, вказаного в списку директиви insertbeg.

Визначення різних адрес для різних секцій

Як-що використовується модель багато-секційного комутатора (374 або 376), то в списку параметрів директиви insertbeg, на початку назви ключа необхідно вказувати позицію цієї секції. Наприклад, в описі комутатора вказано:

insertbeg A-nr
  DefineIPNet <000h,008h,002h,094h,02Bh,0CCh>,<192,168,000,004>,0e800h
insertend
insertbeg B-nr
  DefineIPNet <000h,008h,002h,094h,02Bh,0CDh>,<192,168,000,005>,0e800h
insertend

Відповідні тексти попадуть в файли опису нумерації (вказаний параметр -nr) для секцій A та B - в результаті ці секції отримають різні адреси в IP-мережі.

es11soft/groupconfig/prj-extradrc.txt · В останнє змінено: 2015/04/17 15:23 (зовнішнє редагування)