ЄС-11

Цифрова комутаційна система

Науково-виробничий центр
"Автоматизовані мікропроцесорні системи"
ЄДРПОУ: 13807402 тел: +380-32-237-21-36

Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


es11soft:groupconfig:convert-opis

Приклад використання секційних описів для створення опису комутатора

Нижче приведено приклад створення опису комутатора районного масштабу з використання секційних описів від попереднього проекту; роботи проводилися під час модернізації комутатора.

Комутатор описується як єдине ціле - (з одним поінт-кодом в національній мережі) - без поділу на функціональні одиниці - опис повністю абстрагується від внутрішньої структури комутатора. Зокрема, не потребує детального опису і підключення по ОКСу - тонал-сети, лінк-сети та маршрутизація згадуються тільки ескізно. Для створення загальної таблиці каналів комутатора використовувалася програма "ConvertChannels374"; для створення (конвертації) та оптимізації загальної таблиці нумерації використовується програма "NumberConvertor".

В прикладі, що приведено нижче, створення загального опису комутатора проводиться по-етапно: опис підключення до міжміста, підлеглі станції, абонентські станції, прямі абоненти, то-що. В кінці кожного етапу проводиться перевірка правильності опису за допомогою програми препроцесора "BuildSwitch"; ця програма, в процесі створення секційних описів формує файл лістінгу з переліком помилок опису, та для контролю - файл загального опису моделі комутатора.

Підготовчі роботи та створення допоміжних каталогів та файлів

 • Перекодовано в кодування кирилиця-Win всі 62 символьних файли попереднього проекту -1144-;
 • Проведено аналіз файлів опису проекту -1144- та визначено нову назву комутатора: Shatsk; з цієї послідовності літер будуть починатися назви всіх файлів нового проекту -Shatsk-; збережемо систему наіменування файлів таблиць - початок назви - 144 (як в старому проекті) та закінчення назв стандартні (-lk.inc, -ln.inc, -nr.inc, -pl.inc). Це дозволить в подальшому використовувати стару (вже діючу) систему генерації та програмування двійкових файлів таблиць секцій та бадів комутатора Shatsk.
 • Створюємо файлову структуру для генерації проекту -Shatsk-: головний каталог “D:\Shatsk Project”, в якому чотири, поки-що пустих каталога:
  1. “\144-Bades” - для створення .Emp, .Bin та .Tbl файлів для бадів; в цьому каталозі будуть згенеровні файли таблиць бадів;
  2. “\144-Sect” - для створення .Emp, .Bin та .Tbl файлів для секцій комутатора; в цьому каталозі будуть згенеровні файли таблиць секцій комутатора;
  3. “\Shatsk Bades Pat” - для файлів загального опису бадів;
  4. “\Shatsk Switch Prj” - для файлів загального опису всього комутатора;
 • Програмою NumberConvertor створено файл загальної нумерації (без поділення на секції) комутатора Shatsk; для створення цього файлу (Shatsk-Numeration.Prj) використовувалися старі файли нумерації та каналів проекту -1144-, а саме: 144ka-nr.inc, 144kb-nr.inc, 144ka-ln.inc, 144kb-ln.inc. Файл Shatsk-Numeration.Prj переписаний в каталог “D:\Shatsk Project”, окремі фрагменти з нього будуть використовуватися для побудови загального опису комутатора Shatsk.
 • Програмою ConvertChanels374 створено файл опису всіх каналів комутатора, приведених до рівня підключення потоків IKM-30. Для створення файлу Shatsk-Channels.Prj використовувалися файли каналів попереднього проекту -1144-, а саме: 144ka-ln.inc, 144kb-ln.inc та фрагменти файлів плат (-pl.inc) секцій C, D, E, F, G, H. Файл Shatsk-Channels.Prj також переписаний в каталог “D:\Shatsk Project”, окремі фрагменти з нього будуть використовуватися для побудови загального опису комутатора Shatsk.
 • У файлах таблиць каналів бадів проекту -1144- (а саме у файлах 144a1-ln.inc тощо) залишено тільки опис абонентських каналів; тепер ці файли називаються 144a1-ln-ed.inc, 144a2-ln-ed.inc, 144a3-ln-ed.inc, 144a4-ln-ed.inc, 144a5-ln-ed.inc, 144a6-ln-ed.inc). Ці файли переписані в каталог “\Shatsk Bades Pat” та будуть використовуватися для створення описів бадів.
 • В каталозі “\Shatsk Switch Prj” створено .Bat-файл (з назвою Shatsk-Switch-Bilding.bat) для генерацій секційних файлів комутатора Shatsk програмою BuildSwitch, цей файл складається тільки з одного рядка:
perl D:\NetTools\Meta-Perl-Tools\BuildSwitch.pl -Inp Shatsk-Switch.Prj -Lst Shatsk-Switch -Inc "../144-Sect/144K" -Pat "../Shatsk Bades Pat/Shatsk-"
 • В каталозі “\Shatsk Bades Pat” створено .Bat-файл (з назвою Shatsk-Bades-Bilding.bat) для генерацій секційних файлів абонентського Bad1 програмою BuildSwitch, цей файл складається поки-що з одного рядка:
perl D:\NetTools\Meta-Perl-Tools\BuildSwitch.pl -Inp Shatsk-Bad1.Pat -Lst Shatsk-Bad1 -Inc "../144-Bades/144a1"
 • В каталозі “\Shatsk Switch Prj” створено пустий файл Shatsk-Switch.Prj, в ньому буде формуватися загальний опис комутатора Shatsk.
 • Початкова файлова структура для проекту Shatsk приведена нижче:
 1. Shatsk[Before] (37.1 KiB, 8y ago, 56 downloads) - підготовка до створення та трансляції.

Формування головного файлу загального опису комутатора

 • В файлі Shatsk-Switch.Prj вказуємо:
  1. зоновий номер, Geo-прив'язку комутатора Shatsk;
  2. модель комутатора (model 374), поінт-коди для внутрішніх вузлів;
  3. визначено поінт-код комутатора та його зоновий номер;
 • Визначаємо спосіб з'еднання з зовнішніми вузлами міжміста (AMTS, OPTS, IntT) - та спосіб взаємодії з ними:
  1. назва та поінт-коди цих вузлів;
  2. потоки тоналсетів та канали лінксетів;
  3. резервні для них вузли;
 • Вказуємо режими роботи потоків, тоналсетів та каналів лінксетів:
  1. Вказуємо основні та резервні напрямки (з каналами) виходу на міжмісто.
  2. Вказуємо (тільки ескізно) початкові точки аналізу номера та АВН від каналів міжміста.
 • Проводимо першу трансляція файлу Shatsk-Switch.Prj програмою BuildSwitch - запускаємо .bat-файл Shatsk-Switch-Bilding.bat; для аналізу та виправлення помилок переглядаємо файл Shatsk-Switch.lst; у випадку успішної трансляції програмою BuildSwitch у каталозі “\144-Sect” буде створено секційні файли комутатора та файл з описом моделі комутатора 144K-model374.inc. Процес трансляції слід виконувати в кінці кожного етапу створення загального опису комутатора.

Створення файлу опису підключення CAS-станцій - Shatsk-CAS-Station.Prj

 • З файлу каналів попередього проекту (Shatsk-Channels.Prj) вирізаємо канали напрямків на станції з CAS-сигналізацією.
 • Канали за межами напрямків /~~None~~/ - оформляємо, як не задіяні UnusedChan.
 • У файл Shatsk-Switch.Prj додаємо опис підключення потоків IKM-30 з CAS-сигналізацією.
 • З файлу нумерації попередього проекту (Shatsk-Numeration.Prj) вирізаємо правила виходу на станції з CAS-сигналізацією та правила перевірки АВН від цих станцій.
 • У файл Shatsk-Switch.Prj додаємо стандартний опис транку CAS.
 • У файл Shatsk-Switch.Prj додаємо директиву підключення файлу Shatsk-CAS-Station.Prj.
 • Транслюємо Shatsk-Switch.Prj, виправляємо помилки.
 • У файл Shatsk-CAS-Station.Prj звертання до транку CAS1 замінено на CAS та звертання до точки аналізу KVN замінено на стандартну A.
 • У файл Shatsk-CAS-Station.Prj закоментовані ключі, що не використовуються.

Створення файлу прямих абонентів Shatsk-CAS-Abonent.Prj

 • З файлу каналів попередього проекту (Shatsk-Channels.Prj) вирізаємо канали прямих абонентів xAbn.
 • Канали xAbn без зміни номера групуємо по сотні на секцію.
 • З файлу нумерації попередього проекту (Shatsk-Numeration.Prj) вирізаємо правила виходу на прямих абонентів та групуємо їх по секційних сотнях.
 • У файл Shatsk-Switch.Prj додаємо директиву підключення файлу Shatsk-CAS-Abonent.Prj.
 • У файл Shatsk-Switch.Prj додаємо стандартний опис транку для прямих абонентів.
 • Транслюємо Shatsk-Switch.Prj, виправляємо помилки.
 • У файл Shatsk-Switch.Prj додаємо опис транку Abn29.

Формування файлу віртуальних ресурсів Shatsk-Vrt-Device.Prj

 • З файлу каналів попередього проекту (Shatsk-Channels.Prj) вирізаємо віртуальні канали; викидаємо вказані там віртуальні канали переадресації.
 • Додаємо віртуальний канал технологічного контролю та автовідповідач.
 • Формуємо правила аналізу номера для виходу на віртуальні канали.
 • У файл Shatsk-Switch.Prj додаємо директиву підключення файлу Shatsk-Vrt-Device.Prj
 • Транслюємо Shatsk-Switch.Prj, виправляємо помилки.

Остаточне формування правил аналізу номера

 • Знищення незадіяних дерев аналізу номера.
 • Визначення всіх правил виходу на канали віртуальних переадресаторів та переформатування іх на правила перетворення номеру.
 • Оптимізація та скорочення правил аналізу номера для виходу на спецслужби та міжмісто, створення для них окремої таблиці.
 • Оптимізація та об'еднання подібних дерев аналізу номера та приведення їх до одної початкової точки.
 • Надання нової единої початкової точки аналізу номера всім каналам комутатора, крім каналів міжміста.
 • Оптимізація та приведення правил аналізу АВН до єдиного формату.
 • Оптимізація описів транків для тисяч та використання единого опису транку для каналів між-міста.
 • Транслюємо Shatsk-Switch.Prj, виправляємо помилки опису таблиц номера.

Файл транзитних та не задіяних каналів - Shatsk-CAS-Tranzit.Prj

 • З файлу каналів проекту -1144- вирізаємо ці канали.
 • Канали AlarmPoint перетворюємо на UnusedChan - як правило, в старих проектах їх не використовують.
 • У файл Shatsk-Switch.Prj додано опис CAS-потоку сигналізації
 • У файл Shatsk-Switch.Prj додано підключення Shatsk-CAS-Abonent.Prj
 • Транслюємо Shatsk-Switch.Prj, виправляємо помилки.

Файл опису підключення абонентських бадів - Shatsk-Ss7-Bades.Prj

 • З файлу каналів проекту -1144- вирізаємо канали в напрямку Bad1.
 • Створюємо опис підключення до підлеглого вузла Bad1: - опис вузла, потоків, лінків, тоналсетів та лінксетів.
 • Створюємо опис напрямку Bad1 та каналів в цьому напрямку.
 • Визначяємо номерну ємність напрямку Bad1 та правила виходу в цей напрямок.
 • Транслюємо Shatsk-Switch.Prj, виправляємо помилки.

Cтворення опису внутрішньої структури підлеглого вузла Bad1

 • В процесс транляції файлу Shatsk-Switch.Prj підключаємо формування шаблонів опису підлеглих станцій - додаємо ключ -Pat в командному рядку трансляції та назву каталога, де будуть створені шаблони - “\Shatsk Bades Pat”.
 • Транслюємо Shatsk-Switch.Prj, ознайомлюємося з зформованими шаблонами для Bad1 (файл Shatsk-Bad1.Pat) в якому вже сформовано опис підключення цього Bad1 до комутатора Shatsk.
 • До опису Bad1 (у файлі Shatsk-Ss7-Bades.Prj) додаємо фрагмент InsertBeg з описом абоненської частини Bad1, а саме - опис кросу та абонентських плат, режими роботи абоненських каналів; для підключеня файлу з описом абонентських каналів Bad1 зі старого проекту також додається директива:
include 144a1-ln-ed.inc
 • Проводимо дво-ступеневу трансляцію: спочатку файлу Shatsk-Switch.Prj (запускаємо Shatsk-Switch-Bilding.bat) для створення файлу Shatsk-Bad1.Pat; а потім файлу Shatsk-Bad1.Pat (запускаємо Shatsk-Bades-Bilding.bat) для створення окремих файлів таблиць для Bad1.
 • Виправляємо помилки в описі Bad1 у файлі Shatsk-Ss7-Bades.Prj та в описі каналів Bad1 - у файлі 144a1-ln-ed.inc.
 • Повторюємо (доповнення Shatsk-Ss7-Bades.Prj) для інших абонентських станцій - Bad2, Bad3, Bad4, Bad5, Bad6.

Завершення процесу формування файлів таблиць

 • В процесі генерації файлів таблиць всього проекту Shatsk ми отримуємо таку файлову структуру -
 • Shatsk[Done] (194.21 KiB, 8y ago, 58 downloads) - завершення створення файлів секційних описів.
 • В каталозі “\144-Sect” вже сформований повний комплект файлів (-lk.inc, -ln.inc, -nr.inc, -pl.inc) таблиць для всіх секцій комутатора (A, B, C, D, E, G, H); створено також файл 144K-model374.inc - загальної моделі комутатора.
 • В каталозі “\144-Bades” вже сформований повний комплект файлів (-lk.inc, -ln.inc, -nr.inc, -pl.inc) таблиць для всіх бадів комутатора (a1, a2, a3, a4, a5, a6); створено також файли 144a1-modelAbn.inc - загальної моделі кожного баду.
 • В головний каталог проекту “D:\Shatsk Project” переписуемо каталог Meta-TH1 з файлами, необхідними для створення файлів .Emp, .Tbl та .Bin для секцій та бадів комутатора.
 • В каталозі “\Meta-TH1” оновляємо файл ліцензії makestan.lic.
 • Налаштовуємо вікна програми StanManager на роботу з каталогами:
 • розміщення файлів таблиць для бадів - D:\Shatsk Project\144-Bades\;
 • розміщення файлів таблиць для секцій - D:\Shatsk Project\144-Sect\;
 • розміщення двійкових файлів ядер - D:\Shatsk Project\Meta-TH1\.
 • Починаємо роботу з програмою StanManager - створення двійкових файлів таблиць та програмування секцій та бадів комутатора.
es11soft/groupconfig/convert-opis.txt · В останнє змінено: 2015/12/28 16:45 (зовнішнє редагування)