ЄС-11

Цифрова комутаційна система

Науково-виробничий центр
"Автоматизовані мікропроцесорні системи"
ЄДРПОУ: 13807402 тел: +380-32-237-21-36

Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


es11soft:groupconfig:combmdl

Модель багатопроцесорного комутатора

Дворівнева модель

Параметри моделі комутатора залежать від структури побудови комутатора та структури міжпроцесорних зв'язків в самому комутаторі. Комутатор, який побудований на 'множині' процесорів ЄС-11, складається з процесорів двох рівнів - верхнього та нижнього. Верхній рівень це рівень безпосередньої комутації та реєстрації виклику. Нижній рівень - рівень взаємодії з обладнанням користувача або рівень обслуговування трактів IKM-30;

Нижній рівень може бути реалізований двома способами:

 • режим транзиту;
 • режим конвертації протоколів;

Режим транзиту передбачає по-канальну доставку на верхній рівень тональних сигналів; сигнали синхронізації та взаємодії потерпають незначну обробку, яка не змінює їхню суть, та також доставляються на верхній рівень. В режимі транзиту вважається, що 'всі сигнали' потрапляють на рівень безпосередньої комутації - рівень 8mbs 'верхніх' процесорів.

Модель багатопроцесорного комутатора

Модель комутатора зазначає які процесори є 'верхні', а які 'нижні' - але тільки, якщо вони працюють в режимі конвертації протоколів. Режим конвертації передбачає перетворення всіх 'зовнішніх' протоколів взаємодії в єдиний внутрішній - це Ss7. Модель не описує роботу 'нижніх' процесорів в режимі транзиту (на малюнку - правий процесор) - ці процесори описуються окремо та незалежно від моделі. Отже, комутатор підключається до 'зовнішнього світу' за допомогою каналів IKM-30 'нижніх' процесорів та каналів 8mbs 'верхніх' процесорів (через транзитні 'нижні' процесори) - всі ці канали повинні бути зазначені в описі зовнішніх напрямків та каналів комутатора.

Схема з'єднань

Схема з'єднань процесорів в дворівневий комутатор така:

 • кожен процесор нижнього рівня з'єднаний з кожним процесором верхнього рівня:
  • знизу нагору - напрямки та маршрути Uper;
  • згори вниз - напрямки та маршрути Down;
 • процесори верхнього рівня можуть мати між собою необов'язкові з'єднання - напрямки та маршрути Side;
 • кожне міжпроцесорне з'єднання має однотипну структуру:
  • канал синхронізації - як правило канал 0;
  • одноканальна ланка сигналізації - як правило канал 1;
  • множина тональних каналів, які працюють у двонаправленому протоколі Ss7:
 • для взаємодії зовнішніх ланок сигналізації між собою використовуються ланки внутрішніх з'єднань;

Конкретна структура та характер міжпроцесорних з'єднань визначаються при описі каналів міжпроцесорного зв'язку комутатора.

Колективна обробка запитів

Поділ процесорів на 'верхні' та 'нижні' проводиться також на функціональному рівні; кожний запит з нижнього рівня почергово обробляється та проходить через три процесора - 'нижній', 'верхній', 'нижній'. Процесор нижнього рівня виконує дві окремі задачі - підтримка з'єднання 'знизу' 'вгору' та підтримка з'єднання 'згори' 'вниз'. Запит може двічі проходити через той самий 'нижній' процесор - для однотипності обробки запиту жодної оптимізації не проводиться.

При обробці вхідного запиту задача процесорів нижнього рівня зводиться до трансформації та передачі запиту нагору:

 • прийняти запит будь-якого каналу нижнього рівня IKM-30 в будь-якому протоколі;
 • перетворити цей запит в протокол Ss7;
 • без детального аналізу номера відправити цей запит на перший вільний канал верхнього рівня 8mbs;
 • під час підтримки з'єднання проводити конвертування протоколів з нижнього рівня на верхній та навпаки;

Під час обробки запиту процесор 'верхнього' рівня вирішує такі задачі:

 • прийняти запит будь-якого каналу рівня 8mbs у 'внутрішньому' Ss7 протоколі або у 'зовнішньому' транзитному протоколі;
 • після детального аналізу номера відправити цей запит в 'внутрішньому' Ss7 на перший вільний канал відповідного процесора нижнього рівня або у 'зовнішньому' транзитному протоколі на 'зовнішній' канал транзитного напрямку;
 • під час з'єднання проводити обмін повідомлень між каналами;
 • проводити реєстрацію та моніторинг розмов;

Задачі процесорів нижнього рівня для трансформації запитів 'згори' 'вниз':

 • прийняти запит будь-якого каналу верхнього рівня 8mbs у внутрішньому протоколі Ss7;
 • провести остаточний аналіз номера та відправити запит у відповідний канал 'нижнього' рівня;
 • перетворити цей запит у відповідний 'зовнішній' протокол;
 • під час підтримки з'єднання проводити конвертування протоколів з верхнього рівня на нижній та навпаки;

Використання цифрових каналів Ss7 як внутрішніх каналів комутатора дозволяє організувати:

 • двонаправлені канали протоколу Ss7;
 • передача додаткової інформації про запит:
  • індекс точки аналізу номерів - для організації спільної таблиці аналізу номерів;
  • значення локального НОР-лічильника - для запобігання зациклень виклику;
  • причин відбою запиту на початковій стадії - для вибору резервних маршрутів та напрямків;
 • перевагу запитів згори вниз при зустрічних зайняттях;

Опис дворівневої моделі комутатора

На базисі ЄС-11 можна побудувати комутатори декількох типів, найбільш складні - дворівневі - мають в основі:

 • один РЕК з платою кросу 374;
 • один РЕК з платою кросу 511;
 • декілька РЕКів з платами кросу 511;

На базі РЕКу з кросом 374 будується найпоширеніший комутатор на 66 - 84 потоків IKM-30. Він побудований на процесорах двох типів: верхніх - на двох комутаторах потоків 8mbs та нижніх - комутаторах шести потоків IKM-30. На нижньому рівні - рівні взаємодії з обладнанням користувача - використовуються процесори Cikm6, Pc75x, Pc76q, Pa78s; вони, як правило, працюють в режимі транзиту - з перепакуванням CAS-сигналізацій та перетворенням рівня MTP для зовнішніх з'єднань Ss7. Через обмеження верхнього рівня 'нижні' процесори конвертують протокол Dss1 та деякі CAS-сигналізації у внутрішній протокол Ss7. На верхньому рівні цього комутатора використовуються процесори Ht83v, Ht84r, Ht85f. Вони комутують транзитно-підняті сигналізації різних протоколів та внутрішню Ss7 між собою.

На базі одного РЕКу з кросом 511 будується комутатор на 60 - 100 потоків IKM-30. Він також побудований на процесорах двох типів: верхній - на одному або двох (другий в гарячому резерві) комутаторах потоків 8mbs; та нижньому - від трьох до п'яти комутаторів двадцяти потоків IKM-30. На нижньому рівні використовуються процесори Pe79h (20 потоків IKM-30), Pi78v (з потужним IP-шлюзом) або Po78x (з двома оптичними модулями); вони працюють виключно в режимі конвертації протоколів: всі зовнішні запити перетворюються у внутрішній протокол Ss7 та по п'ятьом потокам 8mbs передаються нагору. На верхньому рівні цього комутатора - процесор Hg86c; він, об'єднуючи 25 потоків 8mbs, комутує запити знизу.

На базі декількох РЕКів з кросом 511 будується комутатор на 100 - 500 потоків IKM-30; він побудований на тих самих процесорах (Pe79h, Pi78v та Hg86c) та функціює аналогічно попередньому комутатору; при тому всі процесори нижнього рівня під'єднуються до всіх процесорів верхнього рівня одним або декількома потоками 8mbs.

es11soft/groupconfig/combmdl.txt · В останнє змінено: 2015/04/17 15:23 (зовнішнє редагування)