ЄС-11

Цифрова комутаційна система

Науково-виробничий центр
"Автоматизовані мікропроцесорні системи"
ЄДРПОУ: 13807402 тел: +380-32-237-21-36

Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


es11soft:groupconfig:combcrs

Спрощені директиви опису позиції процесора в кросі

Тип кросу та позиція процесора на кросі комутатора або БАДу може задаватися директивою виду:

 Cross374 A ;;

Така директива замінює дві інших директиви (UseCrossXxxx та UseProcYyyyy), та не вимагає вказування типу процесора - він неявно залежить від типу ядра. Ця властивість дозволяє змінювати тип процесора без редагування опису станції - для цього достатньо змінити тип ядра, до якого підключаються таблиці станції. При невідповідності типу ядра, типу процесора, моделі кросу або позиції видається повідомлення про помилку під час трансляції таблиць станції. Така директива опосередковано визначає спосіб формування напрямків для спільного опису нумерації та спосіб формування внутрішніх транків для спільного опису каналів.

Крос абонентської станції

Процесор БАДу може встановлюватись тільки в першу позицію кросу - позицію A; тип кросу БАДу задається однією з директив з обов'язковим параметром символом A:

 • Cross239w - крос абонентської станції на шістнадцять абонентських (або аналогових) плат в позиціях від C до R, на кожній платі можна задіяти до п'ятнадцяти каналів - загалом 240 каналів;
 • Cross239m - крос абонентської станції з вимірювачем в позиції B та шістнадцятьма платами в позиціях від C до R, на останній платі R можна задіяти тільки десять каналів - загалом 235 каналів;
 • Cross403e - крос абонентської станції з вимірювачем в позиції B та шістнадцятьма платами в позиціях від C до R, на кожній платі можна задіяти до п'ятнадцяти каналів - загалом 240 каналів;
 • Cross403a - крос абонентської станції з абонентськими платами в усіх сімнадцятьох позиціях від B до R, на кожній платі можна задіяти до п'ятнадцяти каналів - загалом 255 каналів;

Як процесор абонентського БАДу можна використовувати процесори - Cikm6, Pc75x, Pc76q, Pa78s.

Крос комутатора

Комутатор, як правило, будується на базі різнотипних процесорів; далі, поняття 'верхній' та 'нижній' відносяться до позиції процесора в ієрархії комутатора. 'Верхні' та 'нижні' процесори комутатора з'єднуються між собою потоками 8mbs на 96 або 128 каналів. Процесор комутатора може встановлюватись в будь-яку позицію кросу; тип кросу та позиція процесора в кросі задається директивою з обов'язковим параметром позиції:

 CrossYyyy Ltr ;;
 • Yyyy - тип кросу - дивись нижче;
 • Ltr - літера позиції цього процесора в комутаторі (“символ посадки” цього процесора на крос-платі комутатора) - може приймати значення літер від A до Y - фактично визначає першу літеру групових ресурсів цього процесора; конкретні значення залежать від типу кросу та типу процесора.

Крос комутатора з обов'язковою позицією процесора описується однією з директив:

 • Cross374 - крос комутатора на 6 - 84 потоків IKM-30;
 • Cross376 - крос комутатора на 6 - 12 потоків IKM-30; побудований на двох однотипних процесорах-комутаторах шести потоків IKM-30;
 • Cross492 - крос комутатора на 20 потоків IKM-30 з повним резервуванням; побудований на двох однотипних процесорах-комутаторах двадцяти потоків IKM-30;
 • Cross493 - крос комутатора на 30 потоків IKM-30 з частковим резервуванням; побудований на двох однотипних процесорах-комутаторах двадцяти потоків IKM-30;
 • Cross395 - крос комутатора на 40 потоків IKM-30 без резервування; побудований на двох однотипних процесорах-комутаторах двадцяти потоків IKM-30;
 • Cross511 - крос комутатора на 20 - 500 потоків IKM-30 з повним резервуванням рівня 8mbs; побудований на процесорах двох типів: верхніх - комутаторах двадцяти п'яти потоків 8mbs та нижніх - комутаторах двадцяти потоків IKM-30;

Комутатор з Cross374

Найпоширеніший комутатор; побудований на процесорах двох типів: верхніх та нижніх. В позиції A та B ('верхні' позиції) встановлюються процесори Ht83v, Ht84r, Ht85f; вони комутують чотирнадцять потоків 8mbs: один - для зв'язку між собою та решту - для виходу на нижні процесори. 'Знизу', в тринадцяти позиціях C - O встановлюються процесори Cikm6, Pc75x, Pc76q, Pa78s; вони комутують шість потоків IKM-30 та два тракти 8mbs для виходу на верхні процесори. В чотирнадцятій позиції P для організації зв'язку між верхніми процесорами може встановлюватись спеціальна перемичка або процесор з неповністю задіяними ресурсами.

Комутатор з Cross376

Максимально “полегшений” варіант Cross374 - побудований на двох однотипних процесорах-комутаторах шести потоків IKM-30 кожний. В позиції A та B встановлюються процесори Cikm6, Pc75x або Pc76q. Процесори комутують шість потоків IKM-30 та шість трактів 2mbs (внутрішніх) для перемички між собою.

Комутатор з Cross492

Комутатор 20 потоків IKM-30 - побудований на двох однотипних процесорах-комутаторах. В позиції A та B встановлюються процесори Pu78s. Процесори комутують по двадцять потоків IKM-30 та п'ять трактів 8mbs (внутрішніх) для перемички між собою. Процесор в позиції B працює в режимі повного гарячого резерву процесору A.

Комутатор з Cross493

Комутатор 30 потоків IKM-30 - побудований на двох однотипних процесорах-комутаторах. В позиції A та B встановлюються процесори Pu78s. Процесори комутують по двадцять потоків IKM-30 та п'ять трактів 8mbs (внутрішніх) для перемички між собою. Процесор в позиції B працює в режимі часткового гарячого резерву процесору A - тільки для перших десяти потоків IKM-30.

Комутатор з Cross395

Комутатор 40 потоків IKM-30 - побудований на двох однотипних процесорах-комутаторах. В позиції A та B встановлюються процесори Pu78s. Процесори комутують по двадцять потоків IKM-30 та п'ять трактів 8mbs (внутрішніх) для перемички між собою. Обидва процесори працюють в режимі повної комутації.

Комутатор з Cross511

Варіант на 20 - 100 потоків IKM-30 також побудований на процесорах двох типів: верхніх та нижніх. В 'верхню' позицію 1 встановлюється основний процесор Hg86c; в позицію 1' - резервний ('гарячий') процесор Hg86c; допускається робота без резерву. Основний процесор комутує двадцять п'ять трактів 8mbs для виходу на підлеглі процесори. 'Знизу', в п'яти позиціях A - E одного кросу встановлюються 'нижні' процесори - кожен з них має по п'ять потоків 8mbs для виходу на верхні процесори. В якості нижніх процесорів можна використовувати:

 • процесор Pe79h - обслуговує двадцять потоків IKM-30;
 • процесор Pi78v - вісім потоків IKM-30 та потужний IP-шлюз;
 • процесор Po78m - вісім потоків IKM-30 та два оптичні модулі з еквівалентною пропускною здатністю до 50 трактів 2mbs кожен; модулі працюють в режимі Drop/Insert таких трактів.

Комутатор на більшу кількість потоків IKM-30 (до 500) компонується з декількох менших комутаторів, при чому кожен процесор верхнього рівня (їх не більше п'яти в позиціях 1 - 5) з'єднується одним або декількома потоками 8mbs з кожним нижнім процесором (до 25) в позиціях A - Y.

es11soft/groupconfig/combcrs.txt · В останнє змінено: 2015/04/17 15:23 (зовнішнє редагування)