ЄС-11

Цифрова комутаційна система

Науково-виробничий центр
"Автоматизовані мікропроцесорні системи"
ЄДРПОУ: 13807402 тел: +380-32-237-21-36

Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


es11soft:groupconfig:buildswitch-modelfile

BuildSwitch: Вихідний файл опису комутатора

На початку та в кінці цього файлу виводиться інформаційний блок з назвами вхідного та вихідного файлів, датою та часом створення цього вихідного файлу.

Файл складається з декількох інформаційних блоків, вся інформація в блоках по можливості відсортована.

Визначення кросу

Визначається типом моделі комутатора:

 ;;################################################################
 ;;	Визначення кросу
 ;;================================================================
  Cross374 A ;;
 ;;================================================================

Визначення лінків

Відсортовані за позиціями лінків; вказане їх число та місце визначення:

 ;;################################################################
 ;;	Визначено 14 лінків
 ;;================================================================
 DefineOksLink C11, -T1, LsOPTS  ;; Визначено в "Zolochiv-Switch.Prj"(45)
 DefineOksLink C41, -T1, LsUtel  ;; Визначено в "Zolochiv-Switch.Prj"(45)
 DefineOksLink G1G, -T1L, LsBAD1  ;; Визначено в "Zolochiv-SwBades.Prj"(10)
 DefineOksLink G2G, -T1L, LsBAD2  ;; Визначено в "Zolochiv-SwBades.Prj"(51)
 DefineOksLink G3G, -T1L, LsBAD3  ;; Визначено в "Zolochiv-SwBades.Prj"(93)

Підключені потоки

Відсортовані за точками підключення; вказане місце визначення:

 ;;################################################################
 ;;	Підключено 64 потоків IKM-30
 ;;================================================================
 AlloctOksPass C, 1, H--  ,0A,8  ;; "Zolochiv-Switch.Prj"(38)
 AlloctOksPass C, 2, H--  ,0G,8  ;; "Zolochiv-Switch.Prj"(39)
 AlloctOksPass C, 3, H--  ,0C,8  ;; "Zolochiv-Switch.Prj"(40)
 AlloctOksPass C, 4, H--  ,0I,8  ;; "Zolochiv-Switch.Prj"(41)
 AlloctOksPass C, 5, H--  ,0E,8  ;; "Zolochiv-Switch.Prj"(42)
 AlloctOksPass C, 6, H--  ,0K,8  ;; "Zolochiv-Switch.Prj"(43)
 AlloctHwa   D, 1, HP2N ,0A,0G  ;; "Zolochiv-Switch.Prj"(250)
 AlloctHwa   D, 2, HP2N ,0B,0H  ;; "Zolochiv-Switch.Prj"(251)
 AlloctHwa   D, 3, AP2N ,0C,0I ,32,<-123456789A-C----HIJKLMNOPQ-ST--> ;; "Zolochiv-Switch.Prj"(252)
 AlloctHwa   D, 4, AI2N ,0D,0J  ;; "Zolochiv-Switch.Prj"(253)
 AlloctHwa   D, 5, HP2N ,0E,0K  ;; "Zolochiv-Switch.Prj"(254)

Блок аналогових плат

Цей блок формується якщо в комутаторі є аналогові плати:

 ;;################################################################
 ;;	Підключено 16 аналогових плат
 ;;================================================================
 AlloctTract  B, , Mtu, 1,<->   ;; "Orzhica-BAD1.Pat"(56)
 AlloctTract  C, , Akf      ;; "Orzhica-BAD1.Pat"(57)
 AlloctTract  D, , Akf      ;; "Orzhica-BAD1.Pat"(57)
 AlloctTract  E, , Akf      ;; "Orzhica-BAD1.Pat"(57)
 AlloctTract  F, , Akf      ;; "Orzhica-BAD1.Pat"(57)

Таблиця розподілу каналів

 ;;################################################################
 ;;  Розподіл та функції каналів у потоках або платах - пояснення: 
 ;;----------------------------------------------------------------
 ;; Перший рядок: - позиція потоку,
 ;;         загальна сигналізація,
 ;;         синхронізація та лінійне кодування,
 ;;         шаблон позиції каналів у потоку
 ;; Другий рядок: - розподілення та функції каналів у потоці
 ;;  - - Unused - не розподілений канал 
 ;;  S - Sync  - канал синхронізації потоку 
 ;;  C - Cas  - канал сигналізації CAS 
 ;;  L - Lnk  - канал сигналізації ОКС/Ss7/ 
 ;;  P - Pri  - канал сигналізації PRI/Dss/ 
 ;;  + - Tonal - тональний комутований або абонентський канал
 ;;  . - Trunk - тональний комутований канал транку
 ;;  = - Trnz  - тональний транзитний канал 
 ;;  ! - ????  - зарезервований, не розподілений 
 ;; Третій та четвертий рядки: - тільки для транзитно піднятих потоків
 ;;        - субтракт та відповідність каналів у субтрактах
 ;;================================================================
 ;; Потік  C1: Oks/H--   |0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV|
 ;;     Функції каналів |SL+..........................+..|
 ;;     Субтракт  A0A | 123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV|
 ;;
 ;; Потік  C2: Oks/C    |0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV|
 ;;     Функції каналів |S+..............L.............==|
 ;;     Субтракт  B0A | 123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV|
 ;;
 ;; Потік  F5: Cas/HI2N  |0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV|
 ;;     Функції каналів |S+.........===.=C.+.=.+.....+...|
 ;;     Субтракт  A3E | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F |
 ;;     Субтракт  B3E | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F|
 ;;

Блок опису діагностики

 ;;################################################################
 ;;	Діагностика 
 ;;----------------------------------------------------------------
   AlloctDgPoint DgVerhovina, ZonID, ,    Verhovina, DIAGRoutVerhovina
   Booster Verhovina
 ;;################################################################

Блок визначення тонал-сетів

Вказується місце визначення та число каналів в тоналсеті:

 ;;################################################################
 ;;	Визначено  24 тоналсетів для 41 вузлів
 ;;================================================================
 TonalSet  TsAMTS,    NatID, AMTS,  Tetijiv, ISUPTranAMTS ;; "Tetijiv-Switch.Prj"(23)
  SubTonSet C1,32,<--23456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV>
  SubTonSet C2,32,<-123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV>
  SubTonSet C4,32,<-123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV>
  SubTonSet D2,32,<-123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV>
  SubTonSet D3,32,<-123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV>
 TonalSetEnd TsAMTS ;; 154 каналів; 
 TonalSet  TsBad1,    ZonID, Bad1,  Tetijiv, ISUPTranBad1 ;; "Tetijiv-Bades.Prj"(43)
  SubTonSet J6,32,<--23456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV>
  SubTonSet K5,32,<--23456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV>
 TonalSetEnd TsBad1 ;;  60 каналів; 
 TonalSet  TsBad2,    ZonID, Bad2,  Tetijiv, ISUPTranBad2 ;; "Tetijiv-Bades.Prj"(44)
  SubTonSet J5,32,<--23456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV>
  SubTonSet K6,32,<--23456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV>
 TonalSetEnd TsBad2 ;;  60 каналів; 

Блок визначення лінксетів

 ;;################################################################
 ;;	Визначено  22 лінксетів для 41 вузлів
 ;;================================================================
 LinkSet   LsAMTS, NatID, AMTS, Tetijiv, SNMRouteAMTS ;; "Tetijiv-Switch.Prj"(23)
  InsLink C11,0,0,0
 LinkSetEnd LsAMTS
 LinkSet   LsBad1, ZonID, Bad1, Tetijiv, SNMRouteBad1 ;; "Tetijiv-Bades.Prj"(43)
  InsLink J61,0,1,0
  InsLink K51,1,1,1
 LinkSetEnd LsBad1
 LinkSet   LsBad2, ZonID, Bad2, Tetijiv, SNMRouteBad2 ;; "Tetijiv-Bades.Prj"(44)
  InsLink J51,0,1,0
  InsLink K61,1,1,1
 LinkSetEnd LsBad2

Визначення поінт-кодів

В цьому блоці вказуються назви та значення поінт-кодів, а також місце та спосіб їх визначення: тут-же описуються і автоматично розподілені поінт-коди

 ;;################################################################
 ;;	Визначення необхідних поінт-кодів
 ;;================================================================
 DefinePointCode Bad2,    529 ;; Zon: 529    "Verhovina-Bad2.Pat"(7)
 DefinePointCode SecC,    512 ;; Zon: 512    "Verhovina-Bad2.Pat"(8)
 DefinePointCode SecD,    516 ;; Zon: 516    "Verhovina-Bad2.Pat"(9)
 DefinePointCode Verhovina, 2320 ;; Zon: 9-4-0   "Verhovina-Bad2.Pat"(10)
 DefinePointCode Zon18,    18 ;; Zon: 18     "Verhovina-Bad2.Pat"(12)

Блок завершується таблицею поінт-кодів відсортованих за значенням:

 ;;================================================================
 ;;	Відсортовано по значенням поінт-кодів
 ;;================================================================
 ;;  16 : HugA    Zon: +0    "Verhovina-Switch.Prj"(25)
 ;;  17 : HugB    Zon: +1    "Verhovina-Switch.Prj"(25)
 ;;  18 : SctC    Zon: +2    "Verhovina-Switch.Prj"(25)
 ;;  19 : SctD    Zon: +3    "Verhovina-Switch.Prj"(25)
 ;;  20 : SctE    Zon: +4    "Verhovina-Switch.Prj"(25)
 ;;  21 : SctF    Zon: +5    "Verhovina-Switch.Prj"(25)
 ;;  22 : SctG    Zon: +6    "Verhovina-Switch.Prj"(25)
 ;;  23 : SctH    Zon: +7    "Verhovina-Switch.Prj"(25)
 ;;  24 : SctI    Zon: +8    "Verhovina-Switch.Prj"(25)

Блок маршрутів лінк-сетів

 ;;################################################################
 ;; Сформовано 3 маршрутів лінксетів для 3 вузлів
 ;;----------------------------------------------------------------
   RouteTable  SNMRouteVerhovina
    Route  <DPC,Bad2>,<OPC,SecC>,<SIF,ISUP>,<ToTonSet,TsVerhovina>
    Route  <DPC,Bad2>,<OPC,SecC>,<SIF,SNM>,<SLS,15,0>,<ToRouter,LsVerhovina,0>
    Route  <JUMP,DIAGRoutBad2>
   RouteTableEnd SNMRouteVerhovina

Блок маршрутів тоналсетів

 ;;################################################################
 ;; Сформовано 3 маршрутів тоналсетів для 3 вузлів 
 ;;----------------------------------------------------------------
   RouteTable  ISUPTranVerhovina
    Route  <ToLink,LsVerhovina,0>
   RouteTableEnd ISUPTranVerhovina
   RouteTable  ISUPTranVerhovina@A2G
    Route  <ToLink,LsVerhovina@A2G,0>
   RouteTableEnd ISUPTranVerhovina@A2G

Блок маршрутів діагностики

 ;;################################################################
 ;; Сформовано 1 маршрутів діагностики для 24 вузлів
 ;;----------------------------------------------------------------
   RouteTable  DIAGRoutTetijiv
    Route  <DPC,Tetijiv>,<SIF,DIAG>,<ToDiag,DgTetijiv>
    Route  <DPC,Bad7>,<ToLink,LsBad7,0>,<ToLink,LsBad7@M5G,0>,<DROP>
    Route  <DPC,Bad8>,<ToLink,LsBad8,0>,<ToLink,LsBad8@M6G,0>,<DROP>
    Route  <DPC,Bad9>,<ToLink,LsBad9,0>,<ToLink,LsBad9@M31,0>,<DROP>
    Route  <DPC,BadA>,<ToLink,LsBadA,0>,<ToLink,LsBadA@M41,0>,<DROP>

Блок визначення загальних описів комутатора

 ;;################################################################
 ;;	Визначення загальних описів комутатора
 ;;================================================================
 TableCryptKey <0000.1712-0000.117a:1111.05bb-1111.1101>
 DefineParol +++Dymer
 DefineStationLin 15, ' Всі типи зовнішніх ліній /Cas+Ss7+Pri/',' ТШГИ 594.021 версiя M2.1c'
 DefineStationNmr 15, ' /ЦАТС "ЕС-11/ Вузол Димер-Київ /Dymer232/ '
 ;;================================================================
   

Блок визначення напрямків

Вказується число каналів та число звернень з таблиці аналізу номера:

 ;;################################################################
 ;;	Опис напрямків та сотень, визначено 9
 ;;================================================================
 DircDefin BAD1,0,Town   ;; В напрямку 59 каналів та  7 звернень з таблиці аналізу
 DircDefin BAD2       ;; В напрямку 59 каналів та  15 звернень з таблиці аналізу
 DircDefin BAD3       ;; В напрямку 59 каналів та  3 звернень з таблиці аналізу
 DircDefin Koshiv,0     ;; В напрямку 14 каналів та  1 звернень з таблиці аналізу
 DircDefin OPERATOR,0,Town ;; В напрямку 20 каналів та  2 звернень з таблиці аналізу
 DircDefin Rokish,0     ;; В напрямку 10 каналів та  1 звернень з таблиці аналізу
 DircDefin Town       ;; В напрямку 86 каналів та  18 звернень з таблиці аналізу
 HundDefin Abn657      ;; В напрямку  6 каналів та  2 звернень з таблиці аналізу
 HundDefin xSrv0      ;; В напрямку 29 каналів та  1 звернень з таблиці аналізу
 ;;================================================================

Таблиця аналізу прямих номерів

Для кожної точки аналізу вказано число звернень до неї:

 ;;################################################################
 ;;	Таблиця аналізу прямих номерів. Правил 172
 ;;================================================================
 ;; -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 ;;.. З початковою точкою A визначено 166 правил;
 ;;.. До цієї точки звертаються: з каналів 24 раз; з інших правил 6 раз;
 ForwardRule   A,"00xxx"  ,DrOverSeas,=,  AMTSN,-1,0 ;; 30 каналів в напрямку
 ForwardRule   A,"0100"  ,DrTownOnly,=,Internet,10,0 ;; 31 каналів в напрямку
 ForwardRule   A,"010x"  ,DrOverTown,=,  AMTSN,15,0 ;; 30 каналів в напрямку
 ForwardRule   A,"0112"  ,DrOverTown,=,  AMTSN, 4,0 ;; 30 каналів в напрямку
 ForwardRule   A,"0118"  ,DrOverTown,=,  AMTSN, 6,0 ;; 30 каналів в напрямку
 ForwardRule   A,"017"   ,DrOverTown,=,  AMTSN, 4,0 ;; 30 каналів в напрямку
 ForwardRule   A,"018"   ,DrOverTown,=,  AMTSN, 4,0 ;; 30 каналів в напрямку
 ForwardRule   A,"019"   ,DrOverTown,=,  AMTSN, 4,0 ;; 30 каналів в напрямку
 ForwardRule   A,"02222"  ,DrOverTown,=,  AMTSN, 9,0 ;; 30 каналів в напрямку
 ForwardRule   A,"02223"  ,DrOverTown,=,  AMTSN, 9,0 ;; 30 каналів в напрямку
 ;; -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 ;;.. З початковою точкою Au визначено 6 правил;
 ;;.. До цієї точки звертаються: з каналів 10 раз;
 ForwardRule   Au,"2[PDG,0]",,,A
 ForwardRule   Au,"3[PDG,0]",,,A
 ForwardRule   Au,"4[PDG,0]",,,A
 ForwardRule   Au,"5[PDG,0]",,,A
 ForwardRule   Au,"6[PDG,0]",,,A
 ForwardRule   Au,"7[PDG,0]",,,A
 

Таблиця аналізу зворотніх номерів

Для кожної точки вказано число звернень до неї:

 ;;################################################################
 ;;	Таблиця аналізу зворотніх номерів. Правил 7
 ;;================================================================
 BackwardRule Any   ,"x"      , + ;; Використано 10 рази; визначено в "Tros159-Switch.Prj"(113)
 BackwardRule Dcd658BWR,"3805458658" , + ;; Використано  1 рази; визначено в "Tros159-Switch.Prj"(143)
 BackwardRule Dcd659BWR,"3805458659" , + ;; Використано  1 рази; визначено в "Tros159-Switch.Prj"(148)
 BackwardRule OperBWR ,"3805458650" , + ;; Використано  1 рази; визначено в "Tros159-Switch.Prj"(125)
 BackwardRule OperBWR ,"380545865111", - ;; Використано  1 рази; визначено в "Tros159-Switch.Prj"(126)
 BackwardRule OperBWR ,"38054586511x", + ;; Використано  1 рази; визначено в "Tros159-Switch.Prj"(125)
 BackwardRule OperBWR ,"3805458651x" , + ;; Використано  1 рази; визначено в "Tros159-Switch.Prj"(125)
 MakeBackwardTables 
 ;;================================================================

Визначення параметрів транків

 ;;################################################################
 ;;	Визначення параметрів транків. Правил 2
 ;;================================================================
             ;; використано 24 рази;  визначено в "Verhovina-Switch.Prj"(349)
 TrunkExtraPar MMN,"380-3432-xxxxx",<044h,07bh,0a6h,008h,0d2h,09bh>
             ;; використано 13 рази;  визначено в "Verhovina-Switch.Prj"(26)
 TrunkExtraPar Verhovina,"380-3432xxxxx-",<044h,07bh,0a6h,008h,0d2h,09bh>
 ;;================================================================
   

Визначення режимів роботи каналів

 ;;################################################################
 ;;	Режими роботи каналів, визначено 10; використано 10;
 ;;================================================================
 Ic = DrInternal+DrTownOnly+DrOverTown+DrOverSeas ;;.. використаний  24 раз
 It = DrInternal+DrTownOnly+DrOverTown+DrOverSeas ;;.. використаний  10 раз
 Nsp = IsUsePream                 ;;.. використаний  19 раз
 gww = RgWhodlTlk+RgIshodTlk+RgWhodlPre+RgIshodPre ;;.. використаний  18 раз
 iDc = IkModDecad+WhModNo425            ;;.. використаний  21 раз
 iNo = DsNoInform                 ;;.. використаний  10 раз
 iPr = IkRcvPaket                 ;;.. використаний  1 раз
 nPr = DsModNo810+DsModNoPr8            ;;.. використаний  2 раз
 vSn = VsModAonSn                 ;;.. використаний  1 раз
 wE = CtCllKtgrE                 ;;.. використаний  10 раз
 ;;================================================================

Напрямки комутованих каналів

Для кожного напрямку вказується число каналів для нього:

 ;;################################################################
 ;;	Напрямки комутованих каналів, напрямків визначено 54;
 ;;================================================================
 DirectionStrt AMTSN      ;;.. Каналів типу ySs7 - 30
 LineAloc ySs7,C12,aon1,00,wE,iNo,Au,It,0,Any,Verhovina
 TrunkBody ySs7,C12,<D42,C14,D44,C16,D46,C18,D48,C1A,D4A,C1C,D4C,C1E,D4E>
 TrunkBody ySs7,C12,<C1G,D4G,C1I,D4I,C1K,D4K,C1M,D4M,C1O,D4O,C1Q,D4Q,C1S>
 TrunkBody ySs7,C12,<D4S,C1U,D4U>
 DirectionEnds AMTSN
 DirectionStrt AMTSr      ;;.. Каналів типу ySs7 - 29
 LineAloc ySs7,D4T,aon1,00,wE,iNo,Au,It,0,Any,Verhovina
 TrunkBody ySs7,D4T,<D4R,D4P,D4N,D4L,D4J,D4H,D4F,D4D,D4B,D49,D47,D45,D43>
 TrunkBody ySs7,D4T,<D41>
 LineAloc ySs7,C1T,aon1,00,wE,iNo,Au,It,0,Any,Verhovina
 TrunkBody ySs7,C1T,<C1R,C1P,C1N,C1L,C1J,C1H,C1F,C1D,C1B,C19,C17,C15,C13>
 DirectionEnds AMTSr
 DirectionStrt 09_Amts     ;;.. Каналів типу ySs7 - 2
 LineAloc ySs7,D4V,aon1,00,wE,iNo+nPr,Au,It,0,Any,Verhovina
 TrunkBody ySs7,D4V,<C1V>
 DirectionEnds 09_Amts
 DirectionStrt Bilober     ;;.. Каналів типу x1Dn - 7
 LineAloc x1Dn,F1O,00ah,28,0,iDc,A,Ic,gww,ALL,MMN
 ExtraNumer F1O,34,Nsp
 TrunkBody x1Dn,F1O,<F1Q,F1S,F1N,F1P,F1R,F1T>
 DirectionEnds Bilober
 DirectionStrt Dovgop     ;;.. Каналів типу x1Dn - 7
 LineAloc x1Dn,F11,00ah,06,0,iDc,A,Ic,gww,ALL,MMN
 ExtraNumer F11,34,Nsp
 TrunkBody x1Dn,F11,<F13,F15,F17,F12,F14,F16>
 DirectionEnds Dovgop
 DirectionStrt Golosh     ;;.. Каналів типу x1Dn - 5
 LineAloc x1Dn,F5S,00ah,30,0,iDc,A,Ic,gww,ALL,MMN
 ExtraNumer F5S,66,Nsp
 TrunkBody x1Dn,F5S,<F5U,F5R,F5T,F5V>
 DirectionEnds Golosh

В кінці цього блоку вказуються абонентські сотні

 HundredStart 0,Abn657   ;;.. Каналів типу vAnw - 1
               ;;.. Каналів типу xAbn - 5
 LineAloc xAbn,B4N,aon1,20,0,Ft,A,Ic,gg,Any,Tros159
 LineAloc xAbn,B4P,aon1,22,0,Ft,A,Ic,gg,Any,Tros159
 LineAloc xAbn,B4R,aon1,27,0,Ft,A,Ic,gg,Any,Tros159
 LineAloc xAbn,B4T,aon1,31,0,Ft,A,Ic,gg,Any,Tros159
 LineAloc xAbn,B4V,aon1,33,0,Ft,A,Ic,gg,Any,Tros159
 LineAloc vAnw,ZY1,aon3,39,0,0,A,0,gg,Any,Tros159
 HundredEnds 

Блок транзитних каналів

 ;;################################################################
 ;;	Блок транзитних каналів, каналів визначено 62;
 ;;================================================================
 ChanAloc ySTz,C2U,0,00,0,0,F2P
 ChanAloc ySTz,C2V,0,00,0,0,F2T
 ChanAloc ySTz,D1U,0,00,0,0,G11
 ChanAloc ySTz,D1V,0,00,0,0,G12
 ChanAloc x2Tz,F18,0,00,0,0,F24
 ChanAloc x2Tz,F19,0,00,0,0,F2B
 ChanAloc x2Tz,F1I,0,00,0,0,F21
 ChanAloc x2Tz,F1J,0,00,0,0,F2R
es11soft/groupconfig/buildswitch-modelfile.txt · В останнє змінено: 2015/04/17 15:23 (зовнішнє редагування)