ЄС-11

Цифрова комутаційна система

Науково-виробничий центр
"Автоматизовані мікропроцесорні системи"
ЄДРПОУ: 13807402 тел: +380-32-237-21-36

Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


es11soft:dvo

Додаткові види послуг і додаткові можливості

Станція забезпечує додаткові послуги абонентам. Перехід станції у режим додаткових послуг здійснюється після короткочасного відбою (натискування клавіші “*” або “FLESH” на тональному телефоні; натискання “ВАЖІЛЬ” на час від 0,4 до 1,5 с на імпульсному телефоні). Відміна послуги здійснюється натискання клавіші “#” для телефонів з тональним набором або “ВАЖІЛЬ” і вводом певного коду для телефонів з імпульсним набором.

На всіх станціях передбачено такі додаткові послуги для абонентів:

а) попереджувальний виклик (alarm call service) (виклик на замовлення одноразовий):

*55 * хххх # , де хххх – години_хвилини ;

#55 # - зняти функцію;

ВАЖІЛЬ 55 ВАЖІЛЬ хххх ВАЖІЛЬ , де хххх – години_хвилини (з імпульсним набором);

ВАЖІЛЬ 57 ВАЖІЛЬ - зняти функцію (для телефонів з імпульсним набором)

б) з'єднання (без набору) із заданим номером (fixed destination call service) (“прямий виклик”) – після зняття трубки, на протязі від 4 до 5 секунд відбувається автоматичний набір раніше заданого номера:

*53* nnnnn # , де nnnnn - номер абонента ;

# 53 # - зняти функцію;

ВАЖІЛЬ 53 ВАЖІЛЬ nnnnn ВАЖІЛЬ, де nnnnn - номер абонента (з імпульсним набором);

ВАЖІЛЬ 59 ВАЖІЛЬ - зняти функцію (для телефонів з імпульсним набором);

в) тимчасове обмеження вхідного зв'язку (do not disturb service) – на певний період вхідні з'єднання заборонені, заборона буде діяти поки абонент не зніме функцію. Абонентові “В” виклик не надходить, а абонентові “А” , який викликає, надсилається сигнал «КПВ». Якщо абонент “В” випадково підніме в цей час трубку, то відбудеться з'єднання з абонентом “А”:

* 26 # ;

# 26 # - зняти функцію;

ВАЖІЛЬ 26 ВАЖІЛЬ - (для телефонів з імпульсним набором);

ВАЖІЛЬ 28 ВАЖІЛЬ – зняти функцію (для телефонів з імпульсним набором);

г) переадресацiя у випадку відсутності абонента на інший номер (absent subscriber, immediate diversion on to any nember) – задається номер абонента, якому переадресовуються всі виклики. Виклики комутуються на зданий номер одразу:

* 21 * nnnnn # , де nnnnn - номер абонента;

# 21 # - зняти функцію;

ВАЖІЛЬ 21 ВАЖІЛЬ nnnnn ВАЖІЛЬ, де nnnnn - номер абонента ( з імпульсним набором);

ВАЖІЛЬ 69 ВАЖІЛЬ – зняти функцію (для телефонів з імпульсним набором);

д) переадресацiя за не відповіді абонента (diversion on nо reply) – задається номер абонента, якому переадресовуються всі виклики. Виклики комутуються на зданий номер після двох викликів на основний номер:

* 61 * nnnnn # , де nnnnn - номер абонента;

# 61# - зняти функцію;

ВАЖІЛЬ 61 ВАЖІЛЬ nnnnn ВАЖІЛЬ, де nnnnn - номер абонента ( з імпульсним набором);

ВАЖІЛЬ 69 ВАЖІЛЬ – зняти функцію (для телефонів з імпульсним набором);

е) повідомлення про виклик - сповіщення про надходження нового виклику (call waiting service) – при зайнятості абонента, який замовив послугу, йому передається одноразово акустичний сигнал повідомлення “тікер”, а абонентові, який дзвонив, надходить сигнал “зайнято” : * 43 # ;

# 43 # - зняти функцію;

ВАЖІЛЬ 43 ВАЖІЛЬ - (для телефонів з імпульсним набором);

ВАЖІЛЬ 44 ВАЖІЛЬ – зняти функцію (для телефонів з імпульсним набором);

Дана послуга включається автоматично після встановлення абонентові загального ДВО;

є) повтор останнього набраного номера (last number repetition): * 52 # ;

ВАЖІЛЬ 52 ВАЖІЛЬ - (для телефонів з імпульсним набором);

ж) введення особистого коду (паролю): * 10 * kkkkkk #, де kkkkkk- пароль 6 цифр; ВАЖІЛЬ 10 ВАЖІЛЬ kkkkkk ВАЖІЛЬ, де kkkkkk- пароль 6 цифр (з імпульсним набором);

з) відміна особистого коду (паролю):

# 10 * пароль # - діючий пароль;

ВАЖІЛЬ 13 ВАЖІЛЬ пароль ВАЖІЛЬ - діючий пароль (для телефонів з імпульсним набором)

и) обмеження вихідного зв'язку за паролем (outgoing call barring, subscriber controlled). Дана послуга розділена на 5 варіантів:

1) обмеження внутрішнього вихідного зв'язку;

* 34 * пароль * 1 # - введення обмеження;

# 34 * пароль * 1 # - зняти функцію;

ВАЖІЛЬ 34 ВАЖІЛЬ пароль ВАЖІЛЬ 1 ВАЖІЛЬ - введення обмеження (з імпульсним набором);

ВАЖІЛЬ 35 ВАЖІЛЬ пароль ВАЖІЛЬ 1 ВАЖІЛЬ - зняти функцію (для телеф. з імпульс. набором)

2) обмеження міського вихідного зв'язку;

* 34 * пароль * 2 # - введення обмеження;

# 34 * пароль * 2 # - зняти функцію;

ВАЖІЛЬ 34 ВАЖІЛЬ пароль ВАЖІЛЬ 2 ВАЖІЛЬ - введення обмеження (з імпульсним набором);

ВАЖІЛЬ 35 ВАЖІЛЬ пароль ВАЖІЛЬ 2 ВАЖІЛЬ - зняти функцію (для телеф. з імпульс. набором)

3) обмеження міжміського вихідного зв'язку;

* 34 * пароль * 3 # - введення обмеження

# 34 * пароль * 3 # - зняти функцію;

ВАЖІЛЬ 34 ВАЖІЛЬ пароль ВАЖІЛЬ 3 ВАЖІЛЬ - введення обмеження (з імпульсним набором);

ВАЖІЛЬ 35 ВАЖІЛЬ пароль ВАЖІЛЬ 3 ВАЖІЛЬ - зняти функцію (для телеф. з імпульс. набором)

4) обмеження міжнародного вихідного зв'язку;

* 34 * пароль * 4 # - введення обмеження

# 34 * пароль * 4 # - зняти функцію;

ВАЖІЛЬ 34 ВАЖІЛЬ пароль ВАЖІЛЬ 4 ВАЖІЛЬ - введення обмеження (з імпульсним набором);

ВАЖІЛЬ 35 ВАЖІЛЬ пароль ВАЖІЛЬ 4 ВАЖІЛЬ - зняти функцію (для телеф. з імпульс. набором)

5) повне обмеження вихідного зв'язку;

* 34 * пароль * 9 # - введення обмеження

# 34 * пароль * 9 # - зняти функцію;

ВАЖІЛЬ 34 ВАЖІЛЬ пароль ВАЖІЛЬ 9 ВАЖІЛЬ - введення обмеження (з імпульсним набором);

ВАЖІЛЬ 35 ВАЖІЛЬ пароль ВАЖІЛЬ 9 ВАЖІЛЬ - зняти функцію (для телеф. з імпульс. набором)

і) надання вихідного зв'язку за паролем:

*12*kkkkkk#nnnnn , де kkkkkk- пароль 6 цифр, nnnnn –номер абонента;

#12* kkkkkk # - зняти функцію; при цьому особистий код (пароль) буде діяти тільки на міжміські з'єднання

8kkkkkknnnnnnnnnn;

ВАЖІЛЬ 12 ВАЖІЛЬ kkkkkk ВАЖІЛЬ nnnnn, де kkkkkk- пароль 6 цифр, nnnnn –номер абонента;

ВАЖІЛЬ 14 ВАЖІЛЬ пароль ВАЖІЛЬ - зняти функцію (для телеф. з імпульс. набором) ; при цьому особистий код (пароль) буде діяти тільки на міжміські з'єднання.

Для повного зняття функції виконати п. 1.2.4.2.

з) відміна особистого коду (паролю):

Примітка: при введенні особистого коду (паролю) вихід на міжміське з'єднання можливий тільки через пароль. Зняти вихід без паролю пунктами “и)”, “і)” на міжміське з'єднання не можна. Пунктом “и)” можна ввести для міжміського з'єднання тільки додатковий захист і зняти цей додатковий захист але не відмінити пароль повністю. Для виходу без паролю, на міжміське з'єднання, необхідно зробити відміну особистого коду (паролю) пункт “з)”;

ї) послуга АВН. Дана послуга реалізовується у абонентів в яких наявний телефон із визначником . Повна реалізація послуги не гарантується (100% визначення), у зв'язку з технічними питаннями не пов'язаними з даною АТС;

й) відслідковування зловмисних викликів (malicious calls identification). Дана послуга реалізовується у абонентів в яких наявний спеціальний телефон із визначником . Після закінченої розмови, в абонента є можливість набрати певний код і отримати на своєму телефоні номер останнього абонента, який дзвонив. Повна реалізація послуги не гарантується (100% визначення), у зв'язку з технічними питаннями не пов'язаними з даною АТС:

* 39 # ; ВАЖІЛЬ 39 ВАЖІЛЬ - (телефони з імпульсним набором);

Інші додаткові послуги на реакцію на вхідний виклик під час розмови. До них відносяться:

к) повідомлення про виклик - сповіщення про надходження нового виклику (call waiting service) – при зайнятості абонента, який замовив послугу, йому передається одноразово акустичний сигнал повідомлення “тікер”, а абонентові, який дзвонив, надходить сигнал “зайнято” ;

л) наведення довідки - утримання виклику для наведення довідки (call hold service) – при зайнятості абонента, який замовив послугу, вхідні виклики встановлюються, як до вільного абонента з передачею йому акустичного сигналу повідомлення “тікер”, абонент може залишити з'єднання в режимі утримання, здійснивши короткочасний відбій “FLESH” (при переході на розмову з новим абонентом, яка здійснюється короткочасним відбоєм, початкове з'єднання переводиться в режим утримання, а повторним переходом, тобто другим короткочасним відбоєм можна відновити попередню розмову). Сигнал “тікер” надходить протягом 30 секунд абонентові замовникові, після чого абонентові, який стоїть на “утриманні” йде відбій;

м) організація конференції – при зайнятості абонента, який замовив послугу, вхідні виклики встановлюються, як до вільного абонента з передачею йому акустичного сигналу повідомлення “тікер”, абонент може перейти в режим під'єднання третього абонента , здійснивши короткочасний відбій “FLESH”. Сигнал “тікер” надходить протягом 30 секунд абонентові замовникові, після чого абонентові, який стоїть на “дозвоні” йде відбій;

н) примусове проключення - – при зайнятості абонента, який замовив послугу, вхідні виклики встановлюються, як до вільного абонента з передачею йому акустичного сигналу повідомлення “тікер” і через певний період розмова з даним абонентом примусово розривається, а проключається розмова з абонентом, який стояв на “дозвоні”;

о) попереджувальний виклик (alarm call service) (щоденний):

*56 * хххх # , де хххх – години_хвилини ;

#56 # - зняти функцію;

ВАЖІЛЬ 56 ВАЖІЛЬ хххх ВАЖІЛЬ , де хххх – години_хвилини ( з імпульсним набором);

ВАЖІЛЬ 57 ВАЖІЛЬ - зняти функцію (для телефонів з імпульсним набором)

п) заміна особистого коду (паролю): * 11 * kkkkkk пппппп # , де kkkkkk- пароль старий 6 цифр, пппппп- пароль новий 6 цифр;

ВАЖІЛЬ 11 ВАЖІЛЬ kkkkkk ппппппВАЖІЛЬ, де kkkkkk- пароль 6 цифр, пппппп- пароль новий 6 цифр (з імпульсним набором);

р) тимчасове обмеження вхідного зв'язку (do not disturb service) – на певний період вхідні з'єднання заборонені, висталяється час до якої години буде діяти заборона. Заборона виставляється протягом наступних 23 годин починаючи з моменту замовлення, виставляється реальний час доби. Абонентові “В” виклик не надходить, а абонентові “А” , який викликає, надсилається сигнал «КПВ». Якщо абонент “В” випадково підніме в цей час трубку, то відбудеться з'єднання з абонентом “А”:

* 27 * хххх # , де хххх – години_хвилини;

# 27 # - зняти функцію;

ВАЖІЛЬ 27 ВАЖІЛЬ хххх ВАЖІЛЬ, де хххх – години_хвилини (для телефонів з імпульсним набором);

ВАЖІЛЬ 28 ВАЖІЛЬ – зняти функцію (для телефонів з імпульсним набором);

с) відміні всіх додаткових послуг – знімаються всі додаткові послуги, крім послуг які передбачають пароль:

# 001 # - зняти послуги;

ВАЖІЛЬ 001 ВАЖІЛЬ – зняти послуги (для телефонів з імпульсним набором).

Взаємодія з іншими лініями під час розмови:

т) підімкнення третього абонента (із можливістю перемикання з'єднання) (three-party service) – абонент у процесі розмови може дати короткочасний відбій “FLESH” і отримати можливість чотирьох варіантів продовження:

1) при наборі цифри «1» здійснюється виклик нового абонента і після відбою абонента-ініціатора встановлюється з'єднання двох інших абонентів. Абонент-ініціатор, піднявши знову трубку, з'єднується з абонентом “А”, якщо той находився і надалі в розмові, а абонент “В” ставиться на “утримання”. Підчас розмови абонентів “А” і “В”, лінія абонента-ініціатора знаходиться постійно “зайнята” і при опущеній його трубці (режим телефоністки);

2) при наборі цифри «2» другий абонент перейде в режим утримання, а абонент-ініціатор отримає можливість виклику нового абонента (наведення довідки);

- при наборі цифри «3» абонент-ініціатор має можливість виклику нового абонента для реалізації трибічного конференц-зв'язку.

- при наборі цифри «4» здійснюється виклик нового абонента і після відбою абонента-ініціатора встановлюється з'єднання двох інших абонентів, абонент-ініціатор відключається повністю (режим секретарки);

Інші додаткові послуги:

у) утворення груп спільних інтересів (CENTREX) – відповідні абоненти мають можливість скороченого набору номера у межах групи (дві останні цифри скороченого й повного номерів повинні співпадати): послуга повинна передбачатися для абонентів, ввімкнених в одну касету обладнання, з можливістю утворення в межах касети будь-якого реалізуючого числа груп спільних інтересів, із можливістю виклику певного абонента, почергового чи одночасного виклику всіх абонентів групи та з наступними варіантами їх нумерації:

1) різні префікси при наборі абонентами групи спільних інтересів скорочених внутрішньо групових та звичайних номерів місцевої мережі;

2) впровадження префіксу лише для набору абонентами групи спільних інтересів номерів місцевої телефонної мережі;

Можливість використання не фізичних (віртуальних ) ліній. Створення серій автозапитувачів, автовідповідачів, модемних пулів, віртуальної номерної ємності, ємності прив'язаної до каналів у трактах (прямі абоненти).

Станція забезпечує можливість серійного пошуку (Line hunting).

Станція передбачає можливість введення нових додаткових послуг у процесі експлуатації.

Станція забезпечує додаткові можливості: передачі нерозмовної інформації від сертифікованих в Україні кінцевих абонентських пристроїв із модемами, що відповідають вимогам рекомендацій МСЕ V.21, V.22, V.22bis, V.23, V.26bis, V.26ter, V.27ter, V.32.

Можлива, як автоматична комутація каналів (за алгоритмом телефонного з'єднання), так і організація напівпостійних з'єднань у комутаційному полі станції.

es11soft/dvo.txt · В останнє змінено: 2015/04/17 15:23 (зовнішнє редагування)