ЄС-11

Цифрова комутаційна система

Науково-виробничий центр
"Автоматизовані мікропроцесорні системи"
ЄДРПОУ: 13807402 тел: +380-32-237-21-36

Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


es11soft:additional_directives

Додаткові директиви

Директива AlloctOksHway

Директива призначена для організації транзиту сигнальних каналів та сигнальних повідомлень підсистеми ISUP ланок сигналізації. Вона використовується на секційних процесорах, для 'підйому' каналів Ss7 з рівня IKM-тракту на рівень 8Mbs з перетвореням CIC і забезпечує 'логіку' транзиту ISUP-повідомлень та 'фізику' транзиту тональних каналів з рівня IKM-тракту на один 32-канальний субтракт рівня 8Mbs. Директиви AlloctOksHway, AlloctOksPhnt та AlloctOksPass (дивись нижче) передбачають обробку IKM-тракту как единого цілого та можуть транслювати його тільки на один комутаційний процесор рівня 8Mbs.

Формат директиви такий

AlloctOksHway plh, res, MOD, sbt, smd, nln, Pch
 • plh - Параметр, що означає позицію плати ЦЬОГО процесора на кросі;
 • res - Ресурс на процесорі - субпозиція ІКМ-тракту вказаного процесора.
 • MOD – Режим роботи ІКМ-тракту - синхронізація. Допустимі значення приведені в таблиці
 • sbt – 32-ох канальний субтракт цього процесора з виходом на 8mbs, на який переводяться тональні канали.
 • smd – Режим синхронізації субтракту. Допустимі значення приведені в таблиці, тут, як правило режим '8–' .
 • nln – Число каналів для обробки, в цьому випадку завжди 32.
 • Pch – Перелік каналів, які оголошені тональними та переводяться на рівень 8mbs. Перелік каналів слід взяти в кутові дужки; в переліку не можна використовувати символ пробілу - для 'вибивання' каналів треба використовувати символ '-' (мінус).

Тональні канали, що 'задіяні' цією директивою, як зі сторони IKM-тракту так і зі сторони субтракту, НЕ треба описувати в таблиці ліній, але необхідно перелічити в відповідних TonalSet'ах для попередньої обробки та трансляції ISUP-повідомлень.

Приклади використання:

AlloctOksHway C, 1, H--, 0A, 8--, 32, <--23456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV>

Описана директива для організації транзиту 30 тональних каналів (дивись перелік каналів) з тракту C1, який працює в режимі HDB-3, на 32-ох канальний субтракт C0A. Канал C10 використовується для синхронізації IKM-тракту, канал C0A0 - для синхронізації субтракту C0A; канал C11 використовуеться (можливо) для організації сигнального Link'у в напрямку IKM-тракту, канал C0A1 - в напрямку 8Mbs.

AlloctOksHway G, 4, H--, 0A, 8--, 32, <-123456789ABCDEF-HIJKLMNOPQRSTUV>

Приблизно те ж саме, але 'вибитий' канал G4G - можливо на ньому огранізований Link в напрямку IKM-тракту.

Директива AlloctOksHmix

Директива призначена для перетворення одного IKM-тракту SS7 в два 16-канальні субтракти рівня 8Mbs з розподілом на секції А і В комутатора (аналог alloctHwa в CAS). Використовується для підключення БАДів лише в тих випадках, коли БАДи підключаються до комутатора лише одним ІКМ-трактом. В в усіх інших випадках слід використовувати директиву AlloctOksHway.

Формат директиви

AlloctOksHMix plh, res, MOD, sbA, mdA, sbB, mdB
 • plh - Параметр, що означає позицію плати ЦЬОГО процесора на кросі;
 • res - Ресурс на процесорі - субпозиція ІКМ-тракту вказаного процесора.
 • MOD – Режим роботи ІКМ-тракту - синхронізація. Допустимі значення приведені в таблиці
 • sbA – Перший 16-ти канальний субтракт цього процесора з виходом на 8mbs, на який переводяться перші п'ятнадцять тональних каналів IKM-тракту.
 • mdA – Режим синхронізації першого субтракту. Допустимі значення приведені в таблиці, тут, як правило режим '8–' .
 • sbB – Другий 16-ти канальний субтракт цього процесора з виходом на 8mbs, на який переводяться перші п'ятнадцять тональних каналів IKM-тракту.
 • mdB – Режим синхронізації першого субтракту. Допустимі значення приведені в таблиці, тут, як правило режим '8–' .

Тональні канали, що 'задіяні' цією директивою, як зі сторони IKM-тракту так і зі сторони субтрактів, НЕ треба описувати в таблиці ліній, але необхідно перелічити в відповідних TonalSet'ах для попередньої обробки та трансляції ISUP-повідомлень. Приклад використання:

 AlloctOksHMix F, 2,C--, 0B, 8--, 0H, 8--

Ця директива організовує транзит тональних каналів по такій схемі:

 F21<>F0B1, F22<>F0B2, F23<>F0B3, F24<>F0B4, F25<>F0B5, 
 F26<>F0B6, F27<>F0B7, F28<>F0B8, F29<>F0B9, F2A<>F0BA, 
 F2B<>F0BB, F2C<>F0BC, F2D<>F0BD, F2E<>F0BE, F2F<>F0BF, 
 F2H<>F0H1, F2I<>F0H2, F2J<>F0H3, F2K<>F0H4, F2L<>F0H5, 
 F2M<>F0H6, F2N<>F0H7, F2O<>F0H8, F2P<>F0H9, F2Q<>F0HA, 
 F2R<>F0HB, F2S<>F0HC, F2T<>F0HD, F2U<>F0HE, F2V<>F0HF, 

Канал F20 використовуеться для синхронізації IKM-тракту, канал F2G (і тільки він) - для організації Link'у в напрямку IKM-тракту. Канали F0B0 та F0H0 забезпечують синхронізацію своїх 16-ти канальних субтрактів; ці ж канали використовуються для організації Link'ів; як правило такі Link'и можуть працювати тільки в режимах '-W-' або '-V-' (робота з низькою пропускною здатністю).

Директива AlloctOksPhnt

Директива призначена для організації контейнерів фантомного транзиту сигнальних повідомлень підсистеми ISUP ланок сигналізації. Вона використовується на секційних процесорах, які обробляють напрямок (або його частину) та на яки ФІЗИЧНО (на інших IKM-трактах) заведені ланки сигналізації обслуговуваня цього напрямку. Ця директива забезпечує 'логіку' транзиту ISUP-повідомлень з рівня IKM-тракту на рівень 8Mbs, 'фізикою' транзиту (синхронізіція та тональне проключеня) займається інша секція - дивись директиву AlloctOksPass.

Загальний вигляд директиви

AlloctOksPhnt pha, res, MOD, sbt, smd, nln, Pch
 • pha - Параметр, що означає позицію процесора - ФІЗИЧНОГО носія цього ресурсу на кросі;
 • res - Ресурс на процесорі - фізичному носії - субпозиція ФАНТОМНОГО ІКМ-тракту по відношенню до свого процесора-носія.
 • MOD – Режим роботи ІКМ-тракту - для фантомів '—' .
 • sbt – 32-ох канальний субтракт на процесорі-носії 8mbs цього фантомі, на який переводяться тональні канали.
 • smd – Режим синхронізації субтракту - для фантомів '—' .
 • nln – Число каналів для обробки, в цьому випадку завжди 32.
 • Pch – Перелік каналів, які оголошені тональними та повідомленя яких повинні оброблятись. Перелік каналів потрібно взяти в кутові дужки; в переліку не можна використовувати символ пробілу - для 'вибивання' каналів треба використовувати символ '-' (мінус).

Тональні канали, що 'задіяні' цією директивою, як зі сторони IKM-тракту так і зі сторони субтракту, НЕ треба описувати в таблиці ліній, але необхідно перелічити в відповідних TonalSet'ах.

В якості параметрів pha , res , sbt можно використовувати будь які комбінації символів, що не задіяні в цій секції - наприклад: Z, 9, J7 відповідно, але запропонований тут спосіб з ссилкою на ФІЗИЧНЕ розташування ресурсу більш змістовний. Наприклад, в описі секції D фантомного ресурсу, який ФІЗИЧНО розміщений на секції G буде виглядати так:

AlloctOksPhnt G, 1, ---, 0A, ---, 32, <-123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV>  ;; Це не тут !!!

Директива AlloctOksPass

Директива призначена для організації тонального транзиту всіх каналів ІКМ-тракту на 8-Мбітний субтракт на 32 канали. Крім того вона дозволяє виділити певні канали для організації в них ДОДАТКОВИХ ланок сигналізації з повною обробкою на цьому процесорі. Вона використовується лише на тих секційних процесорах, на які не заведено ланки сигналізації, але заведено ІКМ-тракти, які обслуговуються цими ланками. Коротше кажучи, ця директива забезпечує 'фізику' транзиту тональних каналів, але не забезпечує 'логіку' транзиту ISUP-повідомлень - ця інформація обробляється совсім в іншому місці - дивись директиву AlloctOksPhnt.

Загальний вигляд директиви

AlloctOksPass phl, res, MOD, sbt, smd, nln, Pch
 • plh - Параметр, що означає позицію плати ЦЬОГО процесора на кросі;
 • res - Ресурс на процесорі - субпозиція ІКМ-тракту вказаного процесора.
 • MOD – Режим роботи ІКМ-тракту - синхронізація. Допустимі значення приведені в таблиці
 • sbt – 32-ох канальний субтракт цього процесора з виходом на 8mbs, на який переводяться тональні канали. Додаткові сигналізаційні канали не транслюються, а обробляються на цьому процесорі.
 • smd – Режим синхронізації субтракту. Допустимі значення приведені в таблиці, тут, як правило режим '8–' .
 • nln – Число каналів для обробки, в цьому випадку завжди 32.
 • Pch – Перелік каналів, які оголошені тональними та переводяться на рівень 8mbs. Перелік каналів слід взяти в кутові дужки; в переліку не можна використовувати символ пробілу - для 'вибивання' каналів треба використовувати символ '-' (мінус).

Тональні канали, що 'задіяні' цією директивою, як зі сторони IKM-тракту так і зі сторони субтракту, не треба описувати ні в таблиці ліній ні в TonalSt'ах.

Приклади використання:

AlloctOksPass D, 1, H--, 0A, 8--, 32, <-123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV>	;; фізика без CIC

Описана директива для організації транзиту 31 тонального каналу (дивись перелік каналів) з тракту D1, який працює в режимі HDB-3, на 32-ох канальний субтракт 8Mbs. Канал D10 використовується для синхронізації IKM-тракту, канал D0A0 - для синхронізації субтракту D0A.

AlloctOksPass F, Е3, Q--, 0C, 8--, 32, <--23456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV>	;; фізика без CIC

Описана директива для організації транзиту 30 тональних каналів з IKM-тракту FE3 на субтракт F0C, канали FE31 та F0C1 можуть використовуватись для інших потреб. УВАГА! Останій директиві повина відповідати директива Phnt в описі іншого процесора:

AlloctOksPhnt F, E3, ---, 0C, ---, 32, <--23456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV>  ;; Це не тут !!!
es11soft/additional_directives.txt · В останнє змінено: 2015/04/17 15:23 (зовнішнє редагування)